พนักงานขาย 7 ประเภท แบบไหนที่ใช่คุณ

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          พนักงานขาย

           คุณอาจจะสังเกตได้ว่าโลกการค้าปลีกทุกวันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19 ขึ้น พนักงงานขายหลาย ๆ ท่านต้องเปลี่ยนวิธีการเข้าไปหาลูกค้า และบางท่านอาจจะโชคร้ายต้องโดนพิษโควิดเล่นงาน โดยการถูกจ้างให้ออกจากงาน 

           ในขณะเดียวกันวิกฤตการณ์นี้ก็ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของธุรกิจ E-Commerce หรือการขายของออนไลน์ให้กลายเป็นหนึ่งในกระแสมาแรงขึ้นมา พนักงานขายหลาย ๆ ท่านจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้ ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ออกมาข้างนอกเพื่อจับจ่ายใช้สอยเหมือนเดิม และเปลี่ยนเป็นการซื้อของผ่านออนไลน์มากขึ้น หน้าที่พนักงานขายก็ยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเช่นกั

           เพราะอะไรองค์กรจึงควรมีพนักงานขายหลากหลายประเภท

           พนักงานขายที่หลายคนนึกถึงมีหลายประเภท หากคุณนึกถึงภาพพนักงานขายที่ต้องถือสินค้า หรือนำเสนอบริการไปตามบ้านต่าง ๆ นั่นก็ถือว่าเป็นพนักงานขายประเภทหนึ่ง แต่ในปัจจุบัน พนักงานขายมีขอบเขตงานที่กวา้งขวางและครอบคลุมมากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังมีบทบาทแตกต่างกันไปในแต่ละภาคธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนการขายแต่ละครั้งอีกด้วย

           หน้าที่ของพนักงานขายในปัจจุบันนั้น บางครั้งอาจจะรวมถึง การวางพื้นฐานการขาย การศึกษาตลาดและสร้างสรรค์สิ่งที่จะนำไปหาลูกค้าและการปิดการขายแต่ละครั้งได้ ซึ่งหน้าที่เหล่านี่ก็ต้องการพนักงานขายที่ถูกประเภท ในขณะที่พนักงานขายบางประเภทจะเป็นผู้ขายสินค้าตรงให้กับลูกค้า แต่พนักงานขายบางประเภท อาจจะมีหน้าที่ในการสร้างแง่มุม หรือช่องทางการขายใหม่ ๆ เพื่อโน้มน้าวพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าได้ถูกช่วงเวลาและถูกวิธี ซึ่งพนังานขายเองก็ต้องสามารถหาวิธีใหม่ ๆ ในการเข้าถึงผู้คน เข้าใจพฤติกรรมการบริโภคและเปลี่ยนผู้คนเหล่านั้นให้หลายมาเป็นลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

           สองวิธีการขายที่แตกต่าง

           การขายมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย แต่ตามหลักแล้ว คุณสามารถแบ่งประเภทการขายออกได้เป็น 2 วิธีหลัก นั่นคือ การขายเพื่อเผยแพร่ และการขายแบบแข่งขัน 

           การขายเพื่อเผยแพร่ การขายที่คนทั่วไปรู้จัก คือการขายให้กับลูกค้าโดยตรง แต่การขายเพื่อเผยแพร่นั้น จะเป็นการขายเพื่อลูกค้า โดยผู้ผลิตจะขายให้กับบริษัทใหญ่เพื่อนำไปจำหน่ายต่ออีกครั้ง การขายชนิดนี้ พนักงานขายจะไม่ได้เจอกับผู้ซื้อโดยตรง แต่จะเป็นการขายแบบ B2B หรือ business-to-business มากกว่า

           ในขณะเดียวกัน การขายแบบแข่งขัน จะเป็นการขายที่พนักงานขายได้มีโอกาสเจอกับลูกค้าผู้ซื้อโดยตรง จึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตัวเองเป็นอย่างดี รวมถึงผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งเพื่อทำให้ลูกค้าเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของตน 

           แต่ไม่ว่าจะเป็นการขายแบบเผยแพร่หรือขายแบบแข่งขัน หากคุณเป็นหนึ่งในคนที่ชื่นชอบด้านการขายและอยากเป็นหนึ่งในสุดยอดพนักงานขาย ก็ลองมาดูกันว่าพนักงานขายประเภทไหนที่เหมาะกับคุณกัน 

           ประเภทของพนักงานขายและหน้าที่ 

           ในธุรกิจการค้าปลีกนั้นมีอาชีพมากมายให้เลือก โดยเฉพาะพนักงานขายที่มีหลากหลายประเภท ลองมาดูกันว่าพนักงานขายประเภทไหนที่จะเป็นงานที่ใช่สำหรับคุณ

           1. ผู้บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

           ผู้บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจะมีหน้าที่หลักในการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งรวมถึงการมองหาโอกาสและมองหาลูกค้าโดยตรงเพื่อทำการเพิ่มยอดขายสินค้าหรือบริการด้วย

           ผู้ที่ทำหน้าที่นี้จะเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างบริษัทและลูกค้า โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจะออกไปพบปะกับลูกค้าและนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ พนักงานขายประเภทนี้มักจะพบเจอได้บ่อยในการทำงานธนาคาร

           2. เจ้าหน้าที่ออกแบบการขาย 

           พนักงานขายประเภทนี้จะไม่ได้ติดต่อกับลูกค้า หรือทำการขายโดยตรง แต่บทบาทหน้าที่นี้นับว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากในการขายแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่ออกแบบการขายจะเป็นผู้ทำการวางรากฐานการซื้อของลูกค้า ทำการศึกษาตลาด และวางแผนการนำเสนอการขายพร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงานขายอื่น ๆ  นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ช่วยให้พนักงานขายโดยตรงสามารถประเมินว่าใครที่อาจจะกลายมาเป็นลูกค้าในอนาคตและช่วยให้องค์การสามารถเข้าใจฐานลูกค้าได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย 

           3. พนักงานขายตรง 

           พนักงานขายตรงก็คือผู้ที่จะได้พบเจอกับลูกค้าโดยตรง และมีความใกล้ชิดกับลูกค้ามากที่สุด พนักงานขายประเภทนี้อาจจะพบเจอลูกค้าที่การประชุมต่าง ๆ หรืออาจจะเยี่ยมเยียนลูกค้าที่ทำงานหรือที่บ้านด้วยเช่นกัน การเป็นพนักงานประเภทนี้ต้องมีความอดทนและมีทักษะการเข้าหาผู้คนสูง และยังต้องเรียนรู้และมีเทคนิคการโน้มน้าวใจคนเก่งอีกด้วย 

           พนักงานขายตรงยังต้องมีการตอบสนองต่อสถานการณ์เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมีความยืดหยุ่น เพราะอย่าลืมว่าลูกค้าเองก็มีหลากหลายประเภทและมีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเข้าหาลูกค้าแต่ละคนก็ต้องแตกต่างกันไปด้วย 

           4. พนักงานขายประเภทแสวงหาลูกค้าใหม่ 

           ในธุรกิจใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พนักงานขายประเภทนี้เป็นที่ต้องการมาก เพราะหน้าที่หลักคือการสร้างฐานลูกค้าหรือหาโอกาสในการขายใหม่ ๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการโทรหาลูกค้าใหม่ หรือการหาพื้นที่ในการขายที่ต่างออกไปก็ตาม หน้าที่ของพนักงานขายประเภทนี้มักจะรวมการคำนวณค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อให้ได้ลูกค้ารายใหม่เพิ่มเข้ามาด้วย 

           ในการเป็นพนักงานขายประเภทนี้ คุณจะต้องมีความคล่องตัว พร้อมปรับเปลี่ยน และมีบุคลิกที่ดี  นอกจากนี้ยังต้องมีทักษะด้านการสื่อสารซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญของพนักงานขายอีกด้วย

           5. พนักงานขายประเภทบริการความพึงพอใจของลูกค้า

           พนักงานขายประเภทนี้มักจะเป็นบุคลากร หรือผู้บริหารที่อยู่เบื้องหลัง เพราะจะเป็นผู้ช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้า โดยหน้าที่หลักคือการรับประกันความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังการขาย

           พนักงานขายประเภทนี้นับเป็นกำลังสำคัญในการขาย เพราะต้องสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้าและยังต้องคงความสัมพันธ์ที่ดีไว้กับลูกค้าอีกด้วย ทักษะที่ควรมีของผู้ที่ทำหน้าที่นี้คือมีความคล่องแคล่ว แก้ปัญหาได้เร็ว และมีทักษะการสื่อสารที่ดี นอกจากนี้ยังต้องมีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจลูกค้าอีกด้วย

           6. พนักงานขายในอุตสาหกรรม

            พนักงานขายในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการขายแบบธุรกิจต่อธุรกิจ หรือแบบ business-to-business (B2B) พนักงานขายประเภทนี้ ควรจะมีความรู้เฉพาะด้านในธุรกิจที่ทำอยู่ และมีความรู้เชิงลึกของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะขาย 

           ปกติแล้ว พนักงานขายประเภทนี้จะพบได้มากในการขายของจำเพาะ เช่น ส่วนประกอบที่ใช้ในอุตสาหกรรม วัตถุดิบต่าง ๆ หรือสินค้าที่ต้องนำไปประกอบเอง ดังนั้นลูกค้าส่วนใหญ่จึงมักจะเป็นบริษัทใหญ่ ๆ หรือโรงงานอุตสาหกรรม

           7. พนักงานปิดการขาย

           พนักงานปิดการขายเป็นบุคคลสำคัญสำหรับหลาย ๆ บริษัท เพราะบุคคลเหล่านี้จะมีหน้าที่ทำการปิดการขายกับลูกค้าให้ได้ โดยอาจจะสร้างข้อเสนอ หรือรายการส่งเสริมการขายดี ๆ ให้ลูกค้าสนใจและทำให้ขายได้ง่ายขึ้น โดยผู้ที่ทำหน้าที่นี้ควรจะมีความรู้ด้านบัญชี เพื่อให้ทราบว่าหากมีการซื้อขายเป็นจำนวนมาก จะสามารถปรับลด หรือเพิ่มอะไรให้ลูกค้าได้บ้าง 

           พนักงานปิดการขายควรมีทักษะในการโน้มน้าวใจคน และมีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยมเพื่อให้ลูกค้ามีความสนใจในสินค้าหรือบริการมากขึ้นผ่านการบริการพิเศษ หรือการลดราคาให้ลูกค้า

           หางานพนักงานขายที่ใช่สำหรับคุณ

           การเป็นพนักงานขายนั้นต้องมีทักษะหลาย ๆ ด้านและประสบการณ์ประกอบกัน เพราะนอกจากจะต้องวางแผนกลยุทธ์ในการขายและศึกษาข้อมูลของลูกค้าแล้ว ยังต้องจัดการเรื่องงบการลงทุนเพื่อหาลูกค้าใหม่ เรียนรู้เกี่ยวกับตัวลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นปัญหาที่ลูกค้ามี และความต้องการของลูกค้าอีกด้วย 

           จะเห็นได้ว่าหน้าที่พนักงานขายไม่ใช่แค่การพูดโน้มน้าวใจคนเพื่อให้ซื้อสินค้าเสมอไป แต่คนที่จะเป็นพนักงานขายได้นั้น ต้องมีทักษะและความรู้ด้านอื่น ๆ ประกอบกันอีกมากมาย เช่น พนักงานขายในอุตสาหกรรมต้องมีความรอบรู้เรื่องสินค้าที่ตนเองขาย รวมไปจนถึงเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าที่ลูกค้าต้องการผลิตอีกด้วย โดยความรู้เรื่องสินค้าที่มีความเฉพาะทางต่าง ๆ อาจจะมีความซับซ้อนในการเรียนรู้โดยเฉพาะหากมีเรื่องเทคนิคต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น พนักงานขายจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้ 

           ในปัจจุบันนี้ที่การขายมีความเปลี่ยนแปลงเพราะมีเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น ทำให้หน้าที่ของพนักงานขายต้องปรับเปลี่ยนตามสมัยไปด้วย แต่สุดท้ายแล้วหน้าที่พนักงายขายก็ยังเป็นหน้าที่ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจหลาย ๆ ประเภท และหากคุณชื่นชอบในงานประเภทนี้ก็ลองศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของพนักงานขายที่อยากเป็นและทักษะอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้คุณได้เจองานที่ใช่ในอนาคต 

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

สาเหตุที่พนักงานขายทำงานไม่นาน ก็ลาออก

หลักการสร้างทีมขายคุณภาพ

 

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023พนักงานขาย 7 ประเภท แบบไหนที่ใช่คุณ

นอกจากภาษีที่ผู้มีรายได้ตามเกณฑ์จะต้องถูกหักทุกเดือนแล้ว เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่ชาวออฟฟิศห...
งานอดิเรกเป็นการสร้าง Work-life balance ที่ดีทางหนึ่ง เมื่อเราใช้เวลาว่างกับสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ทำงานศิลปะ...
พนักงานยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะแบบผู้ประกอบการ หรือ Intrapreneur คือพนักงานที่ทุ่มเททำงาน มีทักษะและความสามารถ มีจิตวิญญาณแ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top