พนักงานขายแบบไหนที่นายจ้างต้องการ

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          พนักงานขายมีส่วนสำคัญที่จะเป็นผู้นำเสนอสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า หากคุณกำลังสมัครงานขาย คุณควรทราบว่า พนักงานขายแบบไหนที่นายจ้างต้องการ

  1. ไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง คุณสมบัติของพนักงานขายที่นายจ้างมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการทำงานว่าต้องปฏิบัติได้เป็นผลสำเร็จโดยไม่ต้องควบคุม และต้องบริหารเวลาให้เสร็จทันตามกำหนดเวลาและบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้
  2. ความจำดี (Good Memory) พนักงานขายที่ดีต้องเป็นบุคคลมีความจำดี คือ สามารถจำชื่อและใบหน้าของลูกค้าทุกคนที่เคยพบเจอ สามารถเรียกชื่อลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการให้เกียรติลูกค้า ลูกค้าจะเกิดความพึงพอใจและเป็นกันเองกับพนักงานขาย
  3. ความซื่อสัตย์ (Honesty) เป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่งของพนักงานขาย คือต้องมีความซื่อสัตย์ เพราะจะนำมาซึ่งความไว้วางใจ ทำให้ทุกคนรอบข้างต้องการคบหาสมาคมด้วย
  4. ความตื่นตัว (Alertness) พนักงานขายจะต้องตื่นตัวต่อสถาณการณ์ต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยการติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วศึกษาหาวิธีการแก้ไข
  5. การตัดสินใจที่ดี (Good Judgement) หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจหรือเลือกระหว่างสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้สองอย่าง หรือมากกว่าได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับเวลาและสถาณการณ์
  6. พนักงานขายที่ดีความสามารถทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Ability) พนักงานขายทุกคนจำเป็นต้องมีความสามารถหรือทักษะทางคณิตศาสตร์มาบ้าง เพื่อใช้ในการคำนวณราคาขาย สรุปยอดขาย และค่าคอมมิชชัน เป็นต้น
  7. มีจินตนาการ (Imagination) หมายถึง ความสามารถในการใช้ประสบการณ์โดยพัฒนาเป็นความคิดใหม่ แล้วนำมาใช้จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น หรือนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการทำงาน เพื่อก่อให้เกิดงานขายใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า

ที่มา : www.bsru.ac.th

แนะนำงานขายที่น่าสนใจ

งานขาย

งานขายตรง

งานขายทางโทรศัพท์

งานขายปลีก

งาน Sales Engineer

งานขายส่ง

งานจัดจำหน่าย

งานบริหารการขาย

งานขายอื่นๆ

บทความยอดนิยม
ปัญหาหมดไฟในการทำงาน เป็นปัญหาที่พนักงานออฟฟิศส่วนใหญ่ต้องเจอเมื่อผ่านการทำงานมาได้สักระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเพราะงานใ...
“ภาษี” เป็นหน้าที่พื้นฐานของประชาชนที่จะต้องจ่ายให้รัฐเพื่อนำไปบริหารประเทศ ทำให้ในชีวิตของเราหลีกเลี่ยงที่จะจ่ายภาษีไม่...
เชื่อว่าในชีวิตการทำงานของคนยุคนี้ เต็มไปด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่หลากหลาย หลาย ๆ ครั้งที่เราจะได้ยินกันว่า Multit...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top