ฝึกการสื่อสารกับเจ้านายเป็นภาษาอังกฤษ

          วันนี้เราจะมาฝึกสื่อสารกับเจ้านายเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเสรีอาเซียนกันนะคะ ในกรณีที่คุณมีโอกาสได้ทำงานในบริษัทต่างชาติ และมีเจ้านายเป็นชาวต่างชาติ เจ้านายมักให้อิสระแก่คุณในการทำงานอย่างเต็มที่ ดังนั้นเมื่อคุณต้องการขอความคิดเห็นจากเจ้านายเกี่ยวกับงานของคุณ อย่ากลัวที่จะเอ่ยปาก ลองมาดูตัวอย่างประโยคต่อไปนี้กันค่ะ

          เมื่อต้องการขอให้เจ้านายตรวจสอบงานให้คุณก่อนส่ง

 • Would you like to review my project? คุณต้องการตรวจงานของดิฉันก่อนส่งไหมคะ
 • I just completed the assignment. Did you want to review it? ดิฉันเพิ่งทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จ คุณต้องการตรวจก่อนส่งไหมคะ
 • This is my first project and I was wondering if you could review it? นี่เป็นงานชิ้นแรกของดิฉัน ไม่ทราบว่าคุณจะช่วยตรวจให้ดิฉันก่อนส่งได้ไหมคะ

          เมื่อต้องการขอนัดคุยเกี่ยวกับงานที่กำลังทำอยู่

 • Can we set up a meeting to discuss my progress? ดิฉันอยากจะขอนัดเวลาเพื่อคุยเกี่ยวกับความคืบหน้าในงานของดิฉันได้ไหมคะ
 • I was wondering if we can meet to discuss how I am doing. ไม่ทราบว่า ดิฉันจะขอปรึกษาเกี่ยวกับงานที่ดิฉันกำลังทำอยู่ได้ไหมคะ

          เมื่อต้องการทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่คุณส่งไป อาจเริ่มจาก Have you finished reviewing my project I completed? ไม่ทราบว่าคุณ ได้ตรวจงานที่ดิฉันส่งไปหรือยังคะ จากนั้นจึงถามความคิดเห็น เช่น

 • ฝึกพูดอังกฤษกับเจ้านายCan I get some feedback on my performance? ดิฉันอยากทราบความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับการทำงานของดิฉันได้ไหมคะ
 • Where do you think I need to improve? คุณคิดว่ามีตรงไหนที่ดิฉันต้องปรับปรุงบ้างคะ
 • What areas do you think I should work on? ส่วนไหนที่คุณคิดว่าดิฉันควรพยายามให้มากขึ้นอีก
 • Where do you think I could have done better? ตรงไหนที่คุณคิดว่าดิฉันควรทำได้ดีกว่านี้
 • Is there any areas that I could have done better? มีส่วนไหนที่คุณคิดว่าดิฉันควรทำได้ดีกว่านี้ไหมคะ
 • What should I do better for next time? ดิฉันควรจะทำอย่างไรให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป
 • What areas did I do well, and what areas did I do poorly? ส่วนไหนที่ดิฉันทำได้ดี และส่วนไหนที่ยังด้อยอยู่บ้างคะ

ที่มา : www.talkenglish.com

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ฝึกพูดอังกฤษแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

ตัวอย่างการแนะนำตัวในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ