ฝึกการนำเสนอ เพื่อการส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          กิจกรรม “เติมพลังชีวิต พิชิตวิกฤติ” จัดโดย jobsDB.com และสำนักพิมพ์ DMG ไม่เพียงเป็นกิจกรรม ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยยกระดับความคิดใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานอีกด้วย เช่นเดียวกับงานเสวนา เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ในหัวข้อ “สื่อสารอย่างไรให้ตรงใจคุณซึ่งได้รับเกียรติจาก อ.จิตสุมาลย์ อมาตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ของบุคคลในองค์กรให้กับบริษัทชั้นนำมากมาย มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสุนทรียภาพแห่งการพูดและการนำเสนอ (Arts & Feelings of Presentation)

          สุนทรียภาพแห่งการพูดและการนำเสนอ (Arts & Feelings of Presentation) เป็นการใช้น้ำเสียงเพื่อสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพ และดึงดูดใจมากที่สุด การสื่อสารที่ดีต้องมาพร้อมน้ำเสียงที่ทรงพลัง จึงจะทำให้การสื่อสารมีความน่าสนใจและดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้ เราต้องดึงน้ำเสียงของเราออกมาใช้ให้มากที่สุด โดยเริ่มต้นฝึกการหายใจให้ถูกต้องซึ่งจะทำให้เราดึงพลังเสียงจากภายในออกมาพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ พูดได้เยอะ พูดได้ยาวมากขึ้นโดยไม่รู้สึกเหนื่อยง่าย

          แม้ว่าเสียงที่ทรงพลังจะมีอิทธิพลต่อการสื่อสารเพียงใดก็ตาม แต่หากพูดโดยไม่มีภาษาท่าทาง (Body Language) ประกอบ อาจจะทำให้เรื่องที่พูดขาดความน่าสนใจไปทันที การพูดเพื่อการนำเสนอจึงต้องนำภาษาท่าทางมาปรับใช้กับการนำเสนอด้วย เพื่อให้ผู้ฟังเกิดภาพในใจและเข้าถึงในสิ่งที่เรากำลังสื่อสาร การพูดที่มีอารมณ์และความรู้สึกนั้น จะทำให้ผู้ฟังเกิดจินตนาการและรู้สึกคล้อยตาม

          การนำเสนอเพื่อการส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นได้อย่างไร

    1. Imaginary การนำเสนอเพื่อการส่งสารที่ดีนั้น ต้องทำให้ผู้รับสารเกิดภาพขึ้นภายในใจ
    2. Feeling ผู้ฟังจะต้องเข้าถึงการส่งสารนั้น โดยให้เกิดความรู้สึกเข้าถึงสิ่งนั้นอย่างแท้จริง
    3. Participation การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต้องทำให้เกิดความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วม
    4. Clarity ผู้พูดต้องชัดเจน ไม่ทำให้ผู้ฟังหลงประเด็น สื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจว่ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่
    5. Benefit ผู้ฟังต้องได้รับประโยชน์จากการส่งสาร

          การส่งสารที่ดีต้องทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกตรึงใจ ชอบใจ ดึงดูดใจ (Happy) เมื่อรวมกันแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นการส่งสารที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ไม่เพียงแต่จะต้องสื่อสารอย่างมีอรรถรสเท่านั้น แต่การสื่อสารที่ดีนั้นต้องทำให้ผู้สื่อสารและผู้รับสารมีความเข้าใจตรงกันมากที่สุด จึงจะเรียกได้ว่าเป็นการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จ

IMG_4374 IMG_4380

IMG_4385 IMG_4388

IMG_4392 IMG_4395

IMG_4403 IMG_4415

บทความยอดนิยม
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาของเทคโนโลยี เอื้อการดำเนินชีวิตของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และท่ามกลางความสะดวกต่าง ๆ เหล่านั้น...
บางครั้งชีวิตการเป็นมนุษย์ออฟฟิศมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ละเส้นทางมักมีขวากหนามให้ต้องฝ่าฟัน จนแปรเปลี่ยนเป็นการเสี...
ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนานั้น ในบางครั้งเรามักจะลืมคำนึงถึงเรื่องของแนวคิดและกลยุทธ์ในการวิเ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top