รายชื่อผู้โชคดีจากการตอบแบบสำรวจความสุขในการทำงานปี 2558

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จากการตอบแบบสำรวจความสุขในการทำงานปี 2558 กับจ๊อบส์ดีบี ทั้ง 50 ท่าน ที่ได้รับ Central Gift Voucher มูลค่า 500 บาทค่ะ

รายชื่อผู้โชคดีกับกิจกรรมจ๊อบส์ดีบี

คุณเป็นผู้โชคดีคนนั้นหรือเปล่า?

 1. ชัยพฤกษ์ กฤตฉกาจ                               26. ชัญญา สายทองยนต์
 2. โชติช่วง กังวานกิจมงคล                         27. ภัทรานิษฐ์ ธรรมโชติ
 3. ดุลยนิตย์ อุดมวงศ์ทรัพย์                         28. พิมพ์ประภา วรชินพันธุ์
 4. กัญญา จันทรสุวรรณ                               29. โกเมนทร์ การดำริห์
 5. ภวิษย์ศวีร์ ตั้งจิตตรง                               30. ชัชวัฒน์ เปลี่ยนราษี
 6. นิฤมล เอี่ยมสอาด                                   31. ชัยวัฒน์ รัตน์วิทยากรณ์
 7. อรอนงค์ กุญชร ณ อยุธยา                       32. นราธิป โล่หิรัญญานนท์
 8. ภัทรพล มหาสิทธิลาภ                             33. ประทุมพร สาริกา
 9. พิชญ์นันท์ โพรีแก้ว                                 34. ปัณรสี สิลตระกูล
 10. พรพรรณ ธนโชติกานนท์                         35. พิชญ์สินี พันธ์วนิชดำรง
 11. ศิริพร ธนะติวะกุล                                    36. พีรศักดิ์ พุทธิศักดิ์แสง
 12. สุวรรณา ส่งแสนสุข                                 37. มนต์ทิพย์ อุดมพรพิบูล
 13. ทวีพงศ์ แซ่ลิ้ม                                        38. ยุทธกร ศรีบุญเรือง
 14. วีระ ดงทอง                                             39. รัชฎาพร ไชยศรี
 15. วรินทร์นา วนกิจไพศาล                           40. วรรณภา สถิ
 16. กันตพัฒน์ นทีวัชระตระกูล                       41. วัลลภ วิรัตน์เกษม
 17. ศิริภรณ์ จันทร์จับ                                     42. วิไลภรณ์ เจริญสลุง
 18. จักรพงษ์ วงศ์กาฬสินธุ์                            43. ศศิ ช่างทอง
 19. จันทร์จิรา ขาวเขียว                                 44. สรวงภรณ์ สัจภาพพิชิต
 20. ชวกร ภัทรทิวานนท์                                45. อนิสา ยุวเดชกุล
 21. ชีวัน เกิดศิริ                                            46. อนุสรณ์ จั่นตระกูล
 22. ณปภัช ศรีกมลธิติ                                   47. อรวรรณ ธนสุขเกษม
 23. ต่อศักดิ์ พรประภา                                   48. อิสรีย์ พรรัตนกวี
 24. ติกขเวทย์ ก้อนแก้ว                                49. อิสรีย์ ลีกุลพิทักษ์
 25. กรุณรัตน์ แซ่ซี่                                       50. อุษา อ่วมสน

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ทางบริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลไปให้ทางไปรษณีย์
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัล 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
 • รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • คำตัดสินของทีมงาน jobsDB ถือเป็นที่สิ้นสุด

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

jobsDB เผยผลสำรวจคนทำงานในประเทศไทยมีความสุขกับงานที่ใช่

ความสุขในการทำงานของเราอยู่ในระดับไหน

บทความยอดนิยม
           ในวันที่เรียนจบมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นเหมือนวันแรกของการก้าวเข้าสู่ชีวิตจริงอย่างแท้จริง เพราะจะต้องเปลี่ยนจากช...
วิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาขณะนี้ ส่งผลต่อคนทำงานและผู้สมัครงานที่ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพและการทำงาน ไม่...
           ในวันที่โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะขาย ของขายบริการอะไร ก็สามารถ...
          มีคำกล่าวกันเล่น ๆ ว่าคิดจะเปิดกิจการสักอย่างนั้นง่ายมาก แต่ถ้าคิดจะเลิกนั้นไม่ง่ายเลย เพราะจะมีปัญหายุ่งยากตา...
          การประเมินผลการทำงานสำหรับพนักงานที่มีเป้าหมายชัดเจน เช่น พนักงานขายที่ต้องทำยอดให้ได้ตามเป้านั้นไม่ยากเท่ากับ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top