ผู้จัดการฝ่ายขาย…แบบไหนที่องค์กรต้องการ

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายในปัจจุบันเปรียบเสมือนหัวหอกสำคัญในการวางแผนสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นตามเป้า ยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ ผู้จัดการฝ่ายขายที่ดีต้องอยู่กับความเป็นจริงและมีความเข้าใจในสถานการณ์ของอุตสาหกรรมที่คุณเข้าไปสมัครงาน หากในอุตสาหกรรมนั้นมีอัตราการเข้าออกของพนักงานสูง ส่งผลกระทบต่อกำลังคนในแผนกขาย ซึ่งนำไปสู่ยอดขายที่ไม่สามารถกำหนดได้

          เพราะฉะนั้นผู้ที่จะมาเป็นผู้จัดการฝ่ายขายจะต้องทำการคัดเลือกและจ้างพนักงานขายคนใหม่ เพื่อเข้ามาทดแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่เป็นประจำ ผู้จัดการฝ่ายขายจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการคัดเลือกพนักงาน ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการเตรียมพร้อมที่จะบริหารจัดการฝ่ายขายให้พนักงานมีใจรักองค์กร เพื่อที่จะไม่ต้อง เสียเวลาในการคัดเลือกพนักงานใหม่อยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงการบริหารสมาชิกในทีมขายให้ทำงานให้ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุดด้วย

คุณสมบัติของผู้จัดการฝ่ายขายที่องค์กรต้องการ

  • ผู้จัดการฝ่ายขายมีความรู้และประสบการณ์งานขายในสินค้าหรือบริการในประเภทธุรกิจนั้น ๆ
  • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการฝ่ายขายมาก่อน
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกเป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการคัดเลือกพนักงานเข้ามาเป็นพนักงานขาย
  • มีแรงจูงใจในการทำงาน
  • สามารถเดินทาง หรือทำงานนอกสถานที่ได้
  • คำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมมากกว่ายอดขายโดยรวม โดยเฉพาะในธุรกิจบริการที่มีปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือไปจากการขายรวมถึงความสามารถในการจูงใจพนักงานขายและส่งเสริมพนักงานขายที่มีผลงานดี
  • มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์

          โดยปกติผู้สมัครงานจะระบุชื่อบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่น่าเชื่อถือในการอ้างอิง แต่บางครั้งผู้สัมภาษณ์งานอาจให้ผู้สมัครงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย ยกตัวอย่างอ้างอิงถึงลูกค้ารายใหญ่ ๆ ที่ผ่านมาของเขา เพราะลูกค้าคือบุคคลอ้างอิงที่ดีที่สุดถึงผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร หากตรวจสอบแล้วพบว่า ลูกค้าเกิดความประทับใจและยอมรับในการทำงานของเขา จะเป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งที่ช่วยให้ผู้สัมภาษณ์งานตัดสินใจเลือกคุณเข้าทำงานได้ง่ายขึ้น

          ดังนั้นในขณะที่คุณทำงาน หากมีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทใหญ่ ๆ ที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง ก็สามารถเก็บเป็นผลงานเพื่อใช้ในการสมัครงานในอนาคตได้

          วางแผนสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพของคุณให้พร้อม เพื่อความมั่นใจในการสมัครงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายให้ประสบความสำเร็จ เป็นคนที่องค์กรเลือก และรับเข้าทำงานอย่างภาคภูมิใจ

บทความยอดนิยม
           ในวันที่เรียนจบมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นเหมือนวันแรกของการก้าวเข้าสู่ชีวิตจริงอย่างแท้จริง เพราะจะต้องเปลี่ยนจากช...
วิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาขณะนี้ ส่งผลต่อคนทำงานและผู้สมัครงานที่ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพและการทำงาน ไม่...
           ในวันที่โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะขาย ของขายบริการอะไร ก็สามารถ...
          มีคำกล่าวกันเล่น ๆ ว่าคิดจะเปิดกิจการสักอย่างนั้นง่ายมาก แต่ถ้าคิดจะเลิกนั้นไม่ง่ายเลย เพราะจะมีปัญหายุ่งยากตา...
          การประเมินผลการทำงานสำหรับพนักงานที่มีเป้าหมายชัดเจน เช่น พนักงานขายที่ต้องทำยอดให้ได้ตามเป้านั้นไม่ยากเท่ากับ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top