ผลวิจัยชี้คนไทยไม่ตกงานแค่เลือกมาก

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

choosy-job100

          ทีดีอาร์ไอ (TDRI) ระบุ โครงสร้างแรงงานไทยมีปัญหาผลิตแรงงานไม่ตรงสาขาอาชีพทำให้เลือกงานมากกว่าตกงาน

นายสราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ นักวิชาการอาวุโส ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคมสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า จากการสำรวจสถานการณ์แรงงานในปี 2551 พบว่า ภาคเอกชนไทยยังต้องการใช้แรงงานระดับล่าง ที่จบชั้นประถมและมัธยมต้นมากถึงเกือบ 27 ล้านคนหรือ 72.3% ของการจ้างงาน

อย่างไรก็ดี แรงงานกลุ่มนี้มีเข้าสู่ระบบเพียง 2-3 หมื่นคน ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการเรียนต่อในระดับสูง เพราะต้องการผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นตามวุฒิการศึกษา กลุ่มแรงงานระดับล่างขาดแคลนชัดเจน และมีอัตราการสูญเสียจากการตายและต้องรับทดแทนแต่ละปีกว่า 2.1 แสนคน

ขณะที่กลุ่มแรงงานระดับกลางจบ ชั้นมัธยมปลายและปวช.ก็เน้นเรียนต่อ จากผลสำรวจปี 2551 ต้องการมัธยมปลาย-ปวช. 4.7 หมื่นคน ยังมีแรงงานระดับกลางสูงกว่าความต้องการ 2.64 หมื่นคน ในขณะที่มีที่ว่างงานอยู่ 3.55 หมื่นคน แต่การสำรวจสถานประกอบการปี 2551 กลับพบว่ามีความขาดแคลนเกือบสามหมื่นคน

ระดับปริญญาตรี จบปีละ 304,000 คน เรียนต่อ 24% เข้าสู่ตลาดแรงงานปีละ 207,000 คน ปัจจุบันใช้แรงงานปริญญาตรีราว 3.65 ล้านคน ปริญญาโท 0.46 ล้านคน รวม 4.1 ล้านคน อาจมีขาดแคลนบางสาขา แต่ว่างงานมากกว่าที่ขาดแคลน สาเหตุเป็นเพราะเรียนไม่ตรงสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานต้องการ

สำหรับปัญหาขาดแคลนแรงงาน ระดับล่าง มาจากการเริ่มตึงตัวของประชากร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและการศึกษา ที่ประชากรวัยแรงงานเริ่มเพิ่มน้อยลงและในที่สุดจะลดลง และคนเหล่านี้อยู่ในตลาดแรงงาน เชื่อมโยงสู่ระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนในโรงเรียนเพิ่มขึ้นแต่ยังขาด การเชื่อมโยงกับส่วนของตลาดแรงงานรองรับ

ดังนั้น จึงเกิดปัญหาเรียนไม่ตรงสาขา และจำนวนมากขาดคุณภาพไม่สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเลือกงานมากขึ้น ทำให้มีตำแหน่งงานว่างแต่หาคนทำงานไม่ได้ และในภาพรวมคนจบระดับสูงล้นงาน

“กลุ่มแรงงานระดับล่าง ซึ่งมีความขาดแคลนชัดเจน การแก้ไขระยะสั้นจึงเน้นการนำแรงงานต่างด้าวมาทดแทน” นายสราวุธ กล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

8 อาชีพเสรีในอาเซียน

อัตราแรกจ้างพนักงานจบใหม่ตามวุฒิการศึกษา จากผลการสำรวจค่าจ้างปี 2556 (ตอนที่ 1)

บทความยอดนิยม
การฝึกงานถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่นักศึกษาเลือกที่จะทำ เพราะนอกจากจะได้นำความรู้ที่เรียนมาไปใช้จริงแล้ว ยังได้ประสบกา...
      ตื่นเช้าต้องแวะซื้อกาแฟก่อนไปทำงาน ไม่ได้จิบกาแฟ คาเฟอีนยังไม่เข้าร่าง จะเกิดอาการไม่ค่อยเฟรช รู้สึ...
เห็นหัวข้อบทความนี้แล้วอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไป อย่ามองว่า “การว่างงาน” เป็นสิ่งไกลตัวในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ จริง ๆ แล้วเรื่...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top