ปัญหาพนักงานมีทัศนคติเชิงลบต่อองค์กรแก้ไขได้

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint
badbehavier-icon

          การที่พนักงานมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการทำงานนั้น เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้องค์กรไม่เติบโตก้าวหน้า ซ้ำร้ายยังจะพาให้ถอยหลังลงคลองอีกต่างหาก หลายครั้งหลายคราที่ทัศนคติที่ไม่ดีเหล่านั้นเกิดจากตัวผู้บังคับบัญชานั่นเอง ที่มีการบริหารคนที่ไม่ถูกต้องนัก ก่อให้เกิดความคับข้องอยู่ในใจพนักงาน จนก่อตัวกลายเป็นทัศนคติเชิงลบต่อองค์กร หากผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารได้ไตร่ตรองดูให้ดีจะสามารถมองเห็นจุดเล็กๆ ที่ก่อปัญหายิ่งใหญ่ตามมาในภายหลังได้ จงลบจุดเหล่านั้นออก แก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกให้แก่พนักงาน

  • เปิดโอกาสให้พนักงานได้ตัดสินใจและบริหารจัดการการทำงานของตนเอง คุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบตัดสินใจแทนลูกน้องหรือเปล่า การตัดสินใจแทนพวกเขาโดยไม่รับฟังข้อมูลจากพวกเขา ทั้งๆ ที่คุณได้มอบหมายงานชิ้นนั้นให้เขาเป็นผู้รับผิดชอบแล้ว ทำให้พนักงานมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการทำงาน พวกเขาจึงควรมีอำนาจในการบริหารจัดการงานของพวกเขาด้วยตัวของพวกเขาเองอย่างเต็มความสามารถ
  • หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับนโยบายของบริษัทและกระบวนการทำงานของบริษัท ควรให้พนักงานได้รับรู้และแสดงความคิดเห็นก่อนที่จะมีการประกาศใช้ ทั้งนี้เพราะความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชั่วโมงการทำงาน ค่าตอบแทน ผลกำไร การทำงานล่วงเวลา รายจ่ายของบริษัท ข้อปฏิบัติในการแต่งกาย ที่ตั้งบริษัท เงื่อนไขในการทำงาน เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากและมีผลต่อการปฏิบัติตัวของพนักงานแต่ละคน การเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลให้เกิดการตอบสนองในเชิงลบ เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและควรตอบคำถามไขข้อข้องใจต่างๆ ของพนักงานใช้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุและผล
  • ปฏิบัติกับพวกเขาแบบผู้ใหญ่ด้วยความยุติธรรมและสม่ำเสมอตัวอย่างเช่น เมื่อพนักงานขอใช้สิทธิ์ลาหยุด ผู้จัดการควรพิจารณาอนุมัติการลาโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ปฏิบัติต่อพนักงานคนอื่นๆ อย่าทำให้พนักงานรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียม หรือถูกเลือกปฏิบัติ
  • อย่าสร้างกฏเพื่อบังคับใช้กับคนทุกคน หากพบว่ามีเพียงบางคนเท่านั้นที่ฝ่าฝืนกฏระเบียบ การตั้งกฎเพื่อบังคับใช้กับทุกคน เป็นเหมือนการลงโทษทุกคน ทั้งๆ ที่คนทำผิดมีอยู่เพียงไม่กี่คนเท่านั้น ในทางกลับกัน คุณน่าจะให้รางวัลพนักงานที่ปฏิบัติตัวดี ด้วยการยกเว้นกฎเกณฑ์บางอย่างให้แก่พวกเขา ปฏิบัติกับเขาแบบผู้ใหญ่พึงปฏิบัติต่อกัน แล้วคุณจะพบว่าพวกเขาจะปฏิบัติตนอย่างที่คุณคาดหวัง และบางทีอาจจะดีเกินความคาดหมายด้วยซ้ำ
  • ทำให้พวกเขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของมหาชนคนทุกคนล้วนต้องการที่จะได้รับข้อมูลเดียวกันในเวลาเดียวกันกับที่คนอื่นๆ ได้รับ ไม่มีใครอยากเป็นคนเดียวที่ตกข่าว หรือคนสุดท้ายที่รู้ข่าว เพราะความรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งเป็นสิ่งที่ร้ายกาจ คุณเองก็คงไม่ต้องการเช่นกัน สิ่งที่คุณควรทำถ้าหากว่ายังไม่ได้ข้อสรุปในข่าวที่คุณจะแจ้งพนักงาน ให้แจ้งเท่าที่คุณทราบ โดยสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงภายหลังเมื่อคุณมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติมที่ใช้ในการตัดสินใจไว้ด้วย
  • ให้โอกาสพวกเขาได้เติบโตและพัฒนา บริษัทของคุณจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานบ้างหรือเปล่า หรือมีทางไหนที่เป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้เติบโตก้าวหน้าบ้างหรือไม่ บริษัทที่มีการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเป็นประจำ มีการประกาศเลื่อนตำแหน่งให้แก่ผู้ที่มีศักยภาพ เป็นการส่งสัญญาณที่ดีที่บริษัทมีต่อพนักงาน ทำให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน มีความหวังถึงการเติบโตและพัฒนาในตำแหน่งหน้าที่การทำงานของตนต่อไป เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ช่วยสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นได้

          คนทำงานต้องการการยอมรับและสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาจึงควรเอาใจใส่พนักงานให้ทั่วถึงและเท่าเทียม ลดทัศนคติเชิงลบและสร้างทัศนคติเชิงบวกให้เกิดขึ้น เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้องค์กรสู่สนามแข่งขันได้อย่างภาคภูมิ

หากท่านสนใจที่จะโฆษณาสินค้า หรือขอรับบริการกับ jobsDB โปรติดต่อ [email protected]

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023ปัญหาพนักงานมีทัศนคติเชิงลบต่อองค์กรแก้ไขได้

นอกจากภาษีที่ผู้มีรายได้ตามเกณฑ์จะต้องถูกหักทุกเดือนแล้ว เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่ชาวออฟฟิศห...
งานอดิเรกเป็นการสร้าง Work-life balance ที่ดีทางหนึ่ง เมื่อเราใช้เวลาว่างกับสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ทำงานศิลปะ...
พนักงานยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะแบบผู้ประกอบการ หรือ Intrapreneur คือพนักงานที่ทุ่มเททำงาน มีทักษะและความสามารถ มีจิตวิญญาณแ...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top