ปัจจัยที่ทำให้คนทำงานในแต่ละสายงานมีความสุขกับการทำงาน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          คนทำงานทุกคนปรารถนาที่จะมีความสุขกับการทำงานด้วยกันทั้งนั้น ในทางกลับกันองค์กรทุกองค์กรก็ปรารถนาที่จะให้พนักงานในองค์กรทำงานกันอย่างมีความสุขเช่นกัน แล้วอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้คนทำงานมีความสุข และไม่มีความสุขกับการทำงานบ้างล่ะ?

           jobsDB ได้ทำการสำรวจดัชนีความสุขของพนักงานประจำปี 2558 ขึ้น ทำให้รู้ว่าคนทำงานในแต่ละระดับตำแหน่งงาน และคนทำงานในแต่ละสายงาน มีปัจจัยที่ทำให้มีความสุข และไม่มีความสุขกับการทำงานที่ต่างกัน โดยปัจจัยที่ทำให้คนทำงานมีความสุขแบ่งตามระดับตำแหน่งงาน ได้กล่าวไว้ในบทความที่ผ่านมาแล้ว บทความนี้จะกล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้คนทำงานในแต่ละสายงาน ดังนี้

ปัจจัยความสุขกับงานตามสายงาน

          ความสุขในการทำงานของแต่ละสายงานแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

  • ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน กลุ่มคนทำงานที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ คือ งานธุรการและงานทรัพยากรบุคคล, งานบัญชี, งานขาย/งานบริการลูกค้า/งานพัฒนาธุรกิจ และงานไอที ตามลำดับ โดยสัดส่วนความสุขทั้งหมดมาจากการได้ทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่ดี ไม่ว่างานที่รับผิดชอบอยู่จะเป็นงานไม่ถนัด หรือไม่ชอบ หรือเป็นงานที่เหนื่อย แต่ถ้ามีเพื่อนร่วมงานที่ดี เข้าใจ และไว้วางใจได้ ก็ทำให้บรรยากาศในการทำงานดีไปด้วย การทำงานของกลุ่มคนในสายงานต่าง ๆ ดังกล่าวก็จะทำงานได้อย่างมีความสุข
  • Work Life-Balance กลุ่มคนทำงานที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ คือ งานการตลาด/งาน PR ซึ่งมีอยู่ถึง 13% ความสุขของคนทำงานในสายงานนี้ อยู่ที่การได้ใช้ชีวิตแบบสมดุลย์ คือให้เวลากับการทำงาน และไม่ลืมที่จะให้เวลากับตัวเอง และครอบครัวด้วย

          ในขณะที่ปัจจัยที่ทำให้คนทำงานในสายงานต่าง ๆ มีความสุขน้อยลง คือ ระบบการทำงานขององค์กร และเงินเดือน สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่คนในสายงานต่าง ๆ เห็นตรงกันว่าทำให้พวกเขาไม่มีความสุข ซึ่งคะแนนที่ออกมาก็อยู่ในระดับที่ไล่เลี่ยกัน ไม่ต่างกันมากนัก

          ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้น่าจะเป็นแนวทางให้กับคนทำงานไม่ว่าจะอยู่ในสายงานใดก็ตาม ได้ลองสำรวจตัวเองดู แล้วนำไปปรับใช้ก่อนที่เราจะต้องกลายเป็นคนที่ไม่มีความสุขในการทำงาน หากเราสามารถค้นพบหนทางในการแก้ปัญหาได้เร็ว เราจะสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้เร็วขึ้นเช่นกัน

          รายงาน Happy Meter โดย jobsDB ประเทศไทยจัดทำขึ้นระหว่างเดือนเมษายน 2558 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 1,452 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถามในฝ่ายบุคคลและธุรการ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายขายและบริการลูกค้า ฝ่ายพัฒนาธรุกิจ และฝ่ายการตลาด จากหลากหลายประเภทธุรกิจอาทิ ภาคบริการการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การพาณิชย์และจัดส่งสินค้า โดยมีสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 83 เปอร์เซ็นต์ และที่เหลือเป็นมาจากภาคกลางและภาคตะวันออก

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

jobsDB เผยผลสำรวจ 5 ปัจจัยที่ส่งผลให้คนทำงานมีความสุขและไม่มีความสุขกับการทำงาน

ระดับความสุขในการทำงานของคนทำงานในแต่ละสายงาน

บทความยอดนิยม
ต้อนรับกระแสแห่งเดือน Pride Month กับเรื่องราวของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ ซึ่งจากที่ผ่านมารวมไปถึง ณ ป...
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังวางแผนลาออกจากงานอยู่ แถมงานใหม่ก็ยังหาไม่ได้ เรียกได้ว่าออกไปก็อาจจะยังต้องอยู่ว่าง ๆ รอหางานใ...
ช่วงนี้หลาย ๆ คนน่าจะอยู่ในสถานะ WFH กันเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ต้องมีการปรับตัวในหลาย ๆ ด้าน ทั้งวิถีชีวิต การทำงานรวมถึง......

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top