จบ ปวช. สาขานี้ เรียนต่อมหาวิทยาลัย คณะไหนได้บ้าง

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

           หลังจากจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีคนจำนวนไม่น้อยกลับมานั่งคิดทบทวนและกำหนดเป้าหมายชีวิตใหม่ว่า จะก้าวเดินต่อไปอย่างไรดี จริงๆ แล้ว ผู้จบการศึกษาสายอาชีพ ระดับ ปวช. สามารถ เรียนต่อมหาวิทยาลัย เพื่อคว้าปริญญาตรีได้ โดยมีคณะที่ใช่ที่พร้อมรับวุฒิ ปวช.เข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก

จบ ปวช. สาขานี้ เรียนต่อมหาวิทยาลัย คณะไหนได้บ้าง

           หลาย ๆ คนที่เรียนจบ ปวช. และต้องการเบนสายไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยนั้น อาจเข้าใจผิดว่าทางเลือกในการเรียนต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยนั้น อาจมีทางเลือกน้อยกว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่จริง ๆ แล้วหากผู้ที่จบ ปวช. แล้วสนใจจะเรียนต่อในระบบมหาวิทยาลัย สามารถเลือกเรียนต่อในรั้วมหาวิทยาลัยของเอกชน หรือมหาวิทยาลัยของรัฐ

           แน่นอนว่าโอกาสการเปิดรับของมหาวิทยาลัยเอกชนมีมากกว่า เพราะเปิดรอบรับสมัครเรื่อย ๆ โดยใช้เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติ ไม่จำเป็นต้องมีคะแนนสอบในระบบ TCAS  

           เมื่อทราบแล้วว่า วุฒิ ปวช. นั้นสามารถสมัคร เรียนต่อมหาวิทยาลัย ได้ คำถามที่พบกันมากและพบบ่อย ๆ คือ มีมหาวิทยาลัยไหนบ้างที่เปิดรับผู้ที่จบ การศึกษาระดับ ปวช.เข้าเรียนต่อบ้าง สำหรับคณะที่น่าสนใจในระดับมหาวิทยาลัย ที่ต่อยอดจากหลักสูตรสายอาชีพได้ ประกอบด้วย

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ฯลฯ
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี, สาขาการตลาด, สาขาการจัดการสํานักงาน, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฯลฯ
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมภายใน, สาขาภูมิสถาปัตย์, สาขาออกแบบอุตสาหกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมไทย, สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง เป็นต้น
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์, สาขาดุริยางคศิลป์​, สาขานฤมิตศิลป์​, สาขานาฏยศิลป์​ เป็นต้น
 • คณะการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรม, สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว, สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว ฯลฯ
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฯลฯ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาชีวสารสนเทศ ฯลฯ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 • คณะอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์, สาขาช่างกลโรงงาน, สาขาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง, สาขาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาช่างก่อสร้าง ฯลฯ
 • คณะเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์, สาขาวิชาพืชศาสตร์, สาขาวิชาสัตวศาสตร์, สาขาวิชาประมง ฯลฯ

           สำหรับการเลือกคณะที่ ปวช. เข้าได้นั้นมีเกือบครบทุกคณะ ซึ่งรวมไปถึงคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งผู้ที่จบ ปวช. มาจะต้องเข้าใน TCAS รอบ 3 ซึ่งจะเปิดรับตรงร่วมกัน ผ่านทางกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ซึ่งถือว่าเปิดกว้างมาก ๆ  ส่วนคณะที่ยกเว้นไม่เปิดรับ ปวช. เข้าเรียนต่อมีเพียง คณะสายวิทยศาสตร์สุขภาพ เช่น ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัช สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เท่านั้น

 

มหาวิทยาลัยไหนเปิดรับเรียนต่อบ้าง

           สำหรับมหาวิทยาลัยที่เปิดรับผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวช.ที่ต้องการ เรียนต่อมหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาตรี นั้นโดยมากจะมีโครงการรับวุฒิ ปวช. เช่น 

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ
 • สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎ ทั่วประเทศ

           สำหรับนักศึกษาที่กำลังเรียนจบปชว.และรู้ว่าสามารถ เรียนต่อมหาวิทยาลัย ในคณะที่ใช่ได้มากมาย และหลาย ๆ คนที่กำลังมองหางานที่ใช่ เพื่อก้าวสู่สายอาชีพของการทำงานสามารถสมัครงานได้ที่แอปพลิเคชัน JobsDB

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

เรียน ปวช. สาขาไหน หางานง่าย

คำถามสู่ความสำเร็จในอนาคต: เด็กรุ่นใหม่ เรียนสายอาชีพดีไหม ?

Checklists สิ่งที่ควรเตรียมตัวก่อน เลือกเรียนสายอาชีพ  

เรียนต่อสายอาชีพ มีสาขาอะไรบ้าง เลือกอย่างไรให้ตรงใจ

ปวส. สาขาบัญชี ยังเป็นที่ต้องการของตลาดงานอยู่หรือไม่

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023จบ ปวช. สาขานี้ เรียนต่อมหาวิทยาลัย คณะไหนได้บ้าง

ในสายงานการพัฒนาแอปพลิเคชั่น ซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ นอกจากอาชีพชูโรงอย่าง Developer แล้ว ยังมีตำแหน่งยิบย่อยอื่น ๆ...
  เราอาจคุ้นเคยกับเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งก็คือความฉลาดของคอมพิวเตอร์กันมา...
ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งโลกของเราจะเกิดโรคระบาดอย่างโควิด-19 ขึ้นมา แล้วส่งผลกระทบแบบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก สร้างปัญหาให้กับท...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top