ก้าวทันตลาดงาน ปี 2560 ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัวอย่างไรให้ดึงดูดผู้หางาน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ค่อนข้างผันผวน และอยู่ในภาวะชะลอตัวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ส่งผลให้ภาพรวมของตลาดงานในปี 2560 ถูกคาดการณ์ว่าต้องอยู่ในภาวะซบเซาตามไปด้วยอย่างแน่นอน jobsDB จึงเชิญชวนให้ทุกคนมาก้าวให้ทันกับสถานการณ์ ด้วยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับตลาดงานในปีนี้ ว่ามีเหตุการณ์หรือแนวโน้มใดบ้างที่น่าจับตามองสำหรับผู้ประกอบการที่ยังคงต้องการคนทำงานมีศักยภาพมาร่วมงานด้วย เพื่อต่อยอดเสริมความแข็งแกร่งให้องค์กรได้ต่อไป

ปรับตัวให้ดึงดูดคนหางาน

ปรับตัวให้ดึงดูดคนหางาน

          จากการสำรวจที่ทาง jobsDB ทำการสำรวจกับผู้ประกอบการและผู้หางาน ผลสำรวจการคาดการณ์ภาพรวมตลาดแรงงานปี 2560 ในภูมิภาคอาเซียน (ฟิลิปินส์, เวียดนาม, สิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และประเทศไทย) ทั้งผู้ประกอบการและผู้หางานส่วนใหญ่คิดตรงกันว่าตลาดงานปีนี้ (2560) จะซบเซากว่าปีก่อน (2559) เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคอาเซียนอยู่ในช่วงขาลง เป็นผลมาจากการปรับตัวของราคาน้ำมันโลกและการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศจีน อย่างไรก็ตามแม้สภาพเศรษฐกิจจะไม่คึกคักเท่าที่ผ่านมา แต่ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ยังคงมองภาพรวมตลาดงานเชิงบวก อีกทั้งยังมีความต้องการจ้างแรงงานทดแทนตำแหน่งว่าง (คิดเป็น 39%) และรองรับการขยายกิจการเพิ่ม (คิดเป็น 43%) โดยผู้ประกอบการคาดการณ์ว่าตลาดงานจะดีขึ้นกว่าปี 2559 ถึง 39%

          ตัวเลขการคาดการณ์ในส่วนของผู้ประกอบการที่เป็นไปในเชิงบวกนี้น่าสนใจมาก เพราะสวนทางกับการคาดการณ์เกี่ยวกับตลาดงานของผู้หางานที่มีแนวโน้มค่อนไปทางลบ คือ ผู้หางานคิดว่าตลาดงานในปี 2560 ซบเซากว่าปี 2559 ถึง 50% คะแนนระหว่างผู้ประกอบการและผู้หางานที่ต่างกันมากนี้บอกอะไรเราได้บ้าง แสดงว่าผู้ประกอบการยังไม่สามารถสร้างการรับรู้ไปสู่ผู้หางานได้ว่ายังมีตำแหน่งงานดี ๆ รอพวกเขาอยู่เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้หางานยังไม่สามารถเข้าถึงตำแหน่งงานที่เหมาะสมได้

          รู้ภาพรวมตลาดงานกันไปแล้ว ถึงเวลาที่ผู้ประกอบการต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้หางานคิดหรือคาดหวัง เพื่อนำไปสู่การวางกลยุทธ์ การสร้างความรับรู้ของทั้งสองฝ่าย นำไปสู่การจ้างงานที่ส่งผลให้องค์กรเดินหน้า และเศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวต่อไปได้ในอนาคต

สิ่งที่ผู้หางานคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตลาดงานปีนี้

          ในขณะที่โดยรวมแล้วผู้หางานคิดว่าสถานการณ์ในปีนี้ค่อนข้างส่งผลให้หางานยาก แต่ก็ยังมีความหวังว่าตลาดงานปี 2560 มีทั้งโอกาสและความท้าทาย ผู้หางานคิดว่าการแข่งขันในสายงานจะเข้มข้นมากขึ้น มีคนสมัครล้นตำแหน่งงาน ส่งผลให้ความคาดหวังต่อโอกาสในการหางานลดลง จากข้อมูลที่ jobsDB สำรวจได้ แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้หางานคิด ดังนี้

          – ผู้หางานคิดว่า การค้นหางานที่ดี ทำได้ยาก

          – ผู้หางานคิดว่า การสมัครงานที่ดี ทำได้ยาก

          – ผู้หางานคิดว่า การได้รับโอกาสไปสัมภาษณ์งานเกิดขึ้นได้ยาก

ปรับตัวให้ดึงดูดคนหางาน

ผู้หางานคิดอย่างไรเกี่ยวกับการเติบโตของตลาดงาน

          รู้หรือไม่…ว่าผู้หางานทั่วไปคาดการณ์ว่าตลาดงานในบ้านเราจะเติบโตไปในทิศทางใดบ้าง

          – ตลาดงานจะเต็มไปด้วยงานที่หลากหลายและต้องการทักษะที่แตกต่างกันมากขึ้น

          – บริษัทต่างชาติเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศมากขึ้น

          – ธุรกิจสตาร์ทอัพจะประสบความสำเร็จและมีการเติบโตที่ดีขึ้น

          – ตำแหน่งงานว่างในแต่ละธุรกิจจะเติบโตขึ้น

          – บริษัทสัญชาติไทยจะเปิดดำเนินกิจการมากขึ้น

          – บริษัทจะขยายกิจการและจ้างพนักงานใหม่เพิ่มขึ้น

          – ประเภทธุรกิจที่ผู้หางานคิดว่ามีความโดดเด่นในปี้นี้ ได้แก่ ธุรกิจบริการด้านการเงิน, ธุรกิจโทรคมนาคม, ธุรกิจการผลิต, ธุรกิจพลังงาน และ ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ตามลำดับ สวนทางกับฝั่งผู้ประกอบการที่คาดว่าว่าธุรกิจเหล่านี้จะเติบโตขึ้นกว่าปีก่อน ได้แก่ ธุรกิจสุขภาพ, ธุรกิจการผลิต, ธุรกิจพลังงาน, ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค และธุรกิจก่อสร้าง ตามลำดับ

ผู้ประกอบการต้องปรับตัวอย่างไรให้ดึงดูดผู้หางาน

          อย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ความคิดเห็นระหว่างผู้หางานกับผู้ประกอบการเป็นไปในทิศทางตรงข้ามกับความต้องการแรงงานจริงในตลาดงาน ผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัว มองหาวิธีการที่จะสร้างความรับรู้และสร้างแรงจูงใจให้คนหางานสนใจในตำแหน่งงานและโอกาสดี ๆ ที่รออยู่

          – ศึกษาพฤติกรรมผู้หางานยุคใหม่ ส่วนใหญ่ผู้งาน ใช้เว็บไซต์งานในการติดตามและดูความเคลื่อนไหวตลาดงาน และใช้เว็บไซต์งานในการสมัครงานใหม่ แม้บางกลุ่มจะจะไม่มีแผนลาออกจากงานที่ทำอยู่ แต่ก็เปิดรับโอกาสงานที่ผ่านเข้ามา หากตำแหน่งงานนั้นมีความน่าสนใจ และสร้างความมั่นคงแก่ชีวิตในอนาคตได้

          – สร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง นำเสนอวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร เพื่อดึงดูดผู้หางานที่มีคุณภาพและเหมาะสมที่สุดมาร่วมงาน

          – ใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ ใช้เว็บไซต์บริษัทลงประกาศหาพนักงาน ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line official, Instagram ฯลฯ สร้างความสัมพันธ์กับผู้หางาน รวมถึงใช้บริการจากเว็บไซต์หางานที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพควบคู่กันไปด้วย เพราะผู้หางานนิยมใช้สื่อออนไลน์ในการติดตามความเคลื่อนไหวในตลาดงานและการสมัครงาน

          – สถานการณ์ตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูง ส่งผลให้องค์กรมีความได้เปรียบ คือ มีโอกาสได้พนักงานที่มีความสามารถโดดเด่น มีผู้หางานในสายงานเดียวกันที่มีความสามารถสูงเหมือนกันอยู่เป็นจำนวนมาก นั่นหมายถึงโอกาสของผู้ประกอบการในการเลือกคนทำงานที่มีความสามารถและเหมาะสมที่สุด

          – จัดโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อรักษาพนักงาน ช่วยเพิ่มพูนทักษะและความสามารถของพนักงาน นอกจากเป็นการสร้างการเติบโตในสายอาชีพแล้ว ยังเป็นวิธีรักษาพนักงานที่มีคุณค่าต่อบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

          – มีการวางแผนกำลังคนและใช้กระบวนการสรรหาที่ดี เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการประกาศงานและการรับสมัครงานมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การได้ตัวผู้หางานที่ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร

          – กำหนดแผนการถ่ายทอดความรู้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่อาศัยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เพื่อรักษา know-how ให้คงอยู่กับพนักงานในประเทศ ต่อยอดให้พนักงานเติบโตเป็นกำลังสำคัญขององค์กรและก้าวสู่ตำแหน่งสำคัญ ๆ ได้ต่อไป

          ก้าวให้ทันและปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ของตลาดแรงงาน จึงเป็น Keyword สำคัญของการบริหารงานบุคคลของทุกองค์กร รู้ใจคนหางาน ใช้วิธีการที่เหมาะสม รวมถึงไว้วางใจให้ jobsDB เป็นสื่อกลางดี ๆ ในการหาคนทำงาน ทั้งผู้ประกอบการและคนทำงานย่อม win-win ได้อย่างแน่นอน

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

บริหารคนอย่างไรให้ก้าวทันยุค 4.0

11 ฟีเจอร์ใน Recruitment Centre ที่ควรใช้เป็นประจำ

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top