ประโยคให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจ เมื่อเจอความเครียดและกดดัน

          ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น แม้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือเรื่องอื่นใดก็ตาม เมื่อมันเกิดขึ้น…