ประกาศรายชื่อผู้โชคดีตอบแบบสอบถามลุ้นรับตั๋วหนัง
survey-jdb-content-cover

          ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการตอบแบบสอบถาม “ข้อมูลที่คุณอยากรู้จากประกาศรับสมัครงาน” ลุ้นรับรางวัลบัตรชมภาพยนตร์ 2 ใบ จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 1,400 บาท ตั้่งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2556

 
รายชื่อผู้โชคดีรับบัตรชมภาพยนตร
1 คุณจิรภัทร สุภนิรันดร์
2 คุณญาดา ตั้งปิยะกุล
3 คุณพลฉัตร ยงญาติ
4 คุณลลิตา ชูศรี
5 คุณ Youwalak P
 

          ผู้โชคดีทั้ง 5 ท่าน ข้างต้น สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ คุณเมธาพร 02-667-0818 ในวันและเวลาทำการ (เฉพาะ จันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 18.00 น.

 

          และกรุณาแฟกซ์สำเนาบัตรประชาชน พร้อมระบุชื่อและที่อยู่ในการส่งของรางวัล มาที่ 0-2667-0711หรืออีเมล ถึง [email protected] ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 (หากไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์)