ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการทำแบบสำรวจ Laws of Attraction

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

จับรางวัลเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ณ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ ดังต่อไปนี้ รางวัลที่ 1 iPhone 11 Pro

คุณอภิชา พันธุ์พานิช
จับรางวัลโดย คุณพรลัดดา เดชรัตน์วิบูลย์ (ผู้จัดการประจำประเทศไทย) รางวัลที่ 2 Apple Watch Series 5 GPS

คุณหงษ์ฟ้า ปาคำ
จับรางวัลโดย คุณจุลเดช มัชฉิมานนท์ (ผู้จัดการฝ่ายขาย) รางวัลที่ 3 Garmin Smartwatch Venu GPS

คุณวิษณุ ดันนอก
จับรางวัลโดย คุณวสุ รัตนอุรดินทร์ (หัวหน้าฝ่ายขาย) รางวัลที่ 3 Garmin Smartwatch Venu GPS

1. Anatcha Settachaimongkol
2. จิรัฐกาล ภู่ประดับตระกูล
3. วราลักษณ์ เวทย์วิชาพงศ์
4. ศิรประภา กุนเกียว

จับรางวัลโดย คุณภานุทัต กุลบุญ (ผู้จัดการฝ่ายการตลาด) รางวัลที่ 4 Central Gift Voucher

1. Danaya Phakanual 9. นิตทรา ตังคุปานันท์
2. Daranee Kanjanaphen 10. เบญจมาศ ทองผุย
3. Kamonphop Srisa-ngime 11. ปวรุฒน์ อรัญมาลา
4. Natthakan Jampasri 12. พชรมน ระเริง
5. เกสรี เรืองฤทธิ์ 13. พรชัย ธนะเจตนารมย์
6. ธัชชัย เรืองธนวิชย์ 14. เพ็ญพิชชา ไหมทอง
7. ธิดาขวัญ ฮาดบุตร 15. อามีรา กาเซ็ม
8. ธิติวุฒิ อะคะปัน

จับรางวัลโดย คุณบุญจิรา ท่าหลวง (ผู้จัดการฝ่ายบุคคล) รางวัล STARBUCKS Card 200 บาท

อันดับที่ 1-100

1. Akapop Nimmannit 51. Patcharakorn Rattanapontee
2. Akkapol Kinbuangam 52. Pathompong Pluemarom
3. Amittada siriwongkhan 53. Pavida Sirikarna
4. Ampol Aromchuen 54. Pawat Saengsorn
5. Anchalee Jie 55. Phanatchakon  Onngam
6. Anusorn Janthalarm 56. Phattapol Yamwankaew
7. Aomfa Tubya 57. PHIMONPHAN KHANPHON
8. Areerat Boonsakuldech 58. Pichet phaoboue
9. Areerat Jiamsamran 59. Piriya Taveechokesapsin
10. Arnon Marukcanon 60. Piyaboot Boontha
11. Arthit Simachane 61. Pond Cho
12. Atita Vanichayachart 62. Pongnarin Vanischakornpong
13. Attithan Suwansiri 63. Pornprapa Korprasert
14. Ben Winitchakul 64. Prutikun Bowman
15. Benjapon Tomot 65. Puriwat Vicheanchaiya
16. Bunchai Sukchan 66. Ranch Steudten
17. Chalermchon Sanguansakpakdee  67. Sansanee Siritanakij 
18. Chananporn Prasit 68. Sayamchai saikham
19. Charanya Imong 69. Sethawut thatmala
20. Chatchawan permsukjarusap 70. Sulthan abdul cader
21. Chatpong Lueng 71. Supannika Wattana
22. Chokdee Jinrat (Finance) 72. Suphawat Sarapen
23. Chonticha Sungtongdee 73. Suttirat Ularnkul
24. Chuanpit Leelawattananusorn 74. Suwanna vinijsart
25. Danuphong Phoodamrong 75. Suwannee Pungprachit
26. Duangkamol Charoensuk 76. Tatchakorn Yeenang
27. Ittipat pisalcharoensawad 77. Thanaphol Thanabupakhol
28. Jaithip Semmeesook 78. Thanawat rattanapun
29. Janelle Loh 79. Thumrong Roekchanasiriwanit
30. Jeddirok Kaewborisut 80. Thunchawin Photiwuttanut
31. Jirawan Phromtawepong 81. Vinita Mingkham
32. Kamon Boonraksa 82. Wanwipa Sattathamkul
33. Kanokporn Teeraruangchaisri 83. Wassana Jaroensapnukul
34. Kasidech Kumpoopong 84. Witthawat jantakruea
35. Kaw Wattana 85. Worawit Daengsamang
36. Kritsana Sinthara 86. Yadasajee Rabiebkul
37. Krittima Mekanontchai 87. Yuttasak Limrak
38. KUNKRERK KWANJANGWAT 88. กติกา เกตุนุติ
39. Monthicha Poonsamer 89. กนกวรรณ ช่วยดร
40. Namphueng Kamnuansin 90. กนต์ธีร์ ดิษฐสสรรค์
41. Napat Jadesadangkura Na Ayutthaya 91. กมลทิพย์ เดชา
42. Naphak Chantarasombat 92. กมลทิพย์ สุขวาณิชวิชัย
43. Narong Thammachon 93. กรกฏ ธาราโพธิ์
44. Natpaphat Neumann 94. กรกนก พูนเอก
45. Natthawat chuchot 95. กรวิภา สิงห์เชื้อ
46. Nguyen Trung Hieu 96. กรินทร์ เศรษฐจันทร
47. Nongnuch Hiranwattanaphan 97. กฤชณัท บริสุทธิ์
48. Nuttanon Sethavoravichit 98. กฤดิยา แจ้งพูล
49. Nuttawat Saokumkett 99. กฤติกา  เฉิน
50. Ornthida Pasayawan 100. กฤษฎา เอมชม

อันดับที่ 101-200

101. กฤษฎา ลิ้มพัฒนสิริ 151. ชนนิกานต์ สีเมืองแก้ว
102. กฤษณ์ ปัญจนันทกุล 152. ชนะชัย อุทวราพงศ์
103. กฤษณา  ตีวารี 153. ชนะรัฐ เพ็ญประชา
104. กวีวัจน์ อัตตโน 154. ชนิดา เลิศเสถียรชัย
105. กัมพล บุญเปล่ง 155. ชยพงศ์ สาตพร
106. กาญจนา เศรษฐการณ์ 156. ชลชินี นาคะประทีป
107. กาญจนาพร วิทยายนต์ 157. ชลพร สุทธิ
108. กานต์ กลิ่นสกุล 158. ชวณัฐ โอวาท
109. กานต์ธเนศ ดีมี 159. ชวลิต จิตติพาณิชย์
110. การเลิศ อุดมเจริญชัยกิจ 160. ชวิน สุริโยทัย
111. การุณ บุญเสริมสุขเจริญ 161. ชัชชญา ไชยคำภา
112. กิ่งกาญจน์ สุวรรณรัตน์ 162. ชัชวาล ไชยเจริญ
113. กิจไพบูลย์ ชีวพันธุศรี 163. ชัยกร หนูอินทร์
114. กิตติ แก้วอุไร 164. ชัยวัฒน์ ศรีประเสริฐ
115. กิตติ แน่นอุดร 165. ชัยวิทย์ ชัยชนะวิชชกิจ
116. กิตติคุณ อิสระวิริยะกุล 166. ชานน จวงพลงาม
117. กิตตินันท์ บุญยพฤกษ์ 167. ชานนทร์ ตันสวัสดิ์
118. กิตติพงศ์ จันทร์ตรี 168. ชาริณีย์ อิสระพันธุ์ดัง
119. กิตติพงษ์ ลือศักดิ์กชกร 169. ชุมพล บารมี
120. กิตติภพ วัชรวสุนธรา 170. ชูฤทธิ์ ชุมมณเทียร
121. กิรชัย เล็งอุดมลาภ 171. ซอฟา วรสูตร
122. กีรติ ตันสวัสดิ์เจริญ 172. เชนวิทย์ ยูลึ
123. กีรติกร โชตนา 173. ญาณวัฒน์ ประเสริฐสุนทราศัย
124. กุลธิดา โชคธราดล 174. ฐิตวรรณ ช่วงแก้ว
125. กุลพัชร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 175. ฐิตารีย์ โยส
126. กุลพัทธ์ จันต๊ะสุข 176. ฐิติกานต์ หลิมไชยกุล
127. โกศล บัวลา 177. ณปภัช คัฒมาตย์
128. ไกรพิชญ์ ตั้งภัทรธนวงศ์ 178. ณพลเดช สุขแก้ว
129. ขจรศักดิ์ โชควัฒนคุปต์ 179. ณภัทรดี ถิรวรโชติ
130. ขนิษฐา มหายศนันท์ 180. ณริดา  ส่งสกุล
131. ขวัญชัย อภัยภักดิ์ 181. ณัชย์ศรัณย์ เข้มแข็ง
132. คณพศ ลิมปิสุต 182. ณัชรวาดา ชัยช่วย
133. คณิชา คงประเสริฐ 183. ณัฐกร ไชยจักร
134. จริยา ใจบุญ 184. ณัฐพงศ์ ปิยะรัตนพิพัฒน์
135. จินตนา  ศาสโนปถัมภ์ 185. ณัฐพงศ์ ย่องบุตร
136. จิรกิตติ์ ลิมปนวงศ์แสน 186. ณัฐพร อยู่ทัพ
137. จิระวัฒน์ จันทร์ประเสริฐ 187. ณัฐพล อสิเศวตกุล
138. จิรัชญา คงมี 188. ณัฐภาส์ จันทร์ยาม
139. จิรัฏฐ์ ลี้เรืองศรี 189. ณัฐยา ชูสุทธิ์
140. จิราทิตย์ อรรณพ ณ อยุธยา 190. ณัฐวรรธน์  เมธาวัชรภิญโญ
141. จิราภรณ์ รัตนะ 191. ณัฐวรา คุปตะนุนักษ์
142. จีราพงษ์ นฤภัย 192. ณัฐสุดา อาภรณ์
143. จุลพัฒน์ ศรีโกมลศิลป์ 193. ณิชาภา สุนทรพจน์
144. ฉัตรแก้ว กิจพานิช 194. ณิชาลฎา บุญภัทรนันท์
145. ฉัตร์ญานี ยะโสวงษ์ 195. ณิชาอร เขมะบุลกุล
146. ฉัตรฐรัฐ กิตติธเนศวร 196. ดนัยภัทร เนตรพิทูร
147. เฉลิมพล ราชไชย 197. ดวงตา สิทธิเวช
148. โฉมฉาย จรัสจรุงเกียรติ 198. ดวงรัตน์ ธรรมสโรช
149. ชโนวรรณ  กรุดสอน 199. ดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์
150. ชญานิน อัศวช่วง 200. ตฤณ แสงศิลา

อันดับที่ 201-300

201. ถลัชนันท์ สินนารายณ์ 251. นิพนธ์ แย้มสรวล
202. ทรงเกียรติ ม้าอุตส่าห์ 252. นิพนธ์ อรุณรัตน์
203. ทัตติ สุพงศกร 253. นิพิฐ สิขัณฑกนาค
204. ทิพวรรณ์ ขวัญเพชร 254. นิภาพร บุตรน้ำเพ็ชร
205. ธนเมศฐ์ ภูวเลิศวรวิชญ์ 255. นิภาพร สุรชัยกุลวัฒนา
206. ธนกฤษ อินต๊ะยศ 256. นิศากร เกษมุติ
207. ธนพร พัฒนวนิชชากร 257. นิสา โสภา
208. ธนพัฒน์  แขกกาฬ 258. นิสารัตน์ รัตนภักดี
209. ธนภูมิ คุณาโรจน์รักษ์ 259. บงกช อาจศิริวัฒนา
210. ธนวินท์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 260. บวรภัค วุฒิวิกัยการ
211. ธนัญชัย ไชยคุณ 261. บัณฑิตา คงสุริโย
212. ธนัท กุลชัยพานิช 262. บุญฤทธิ์  จันทร์สุโรจน์
213. ธนัท ธนดุลทวีเดช 263. ปนัดดา ชัยภูมิ
214. ธนา วงศ์อกนิษฐ์ 264. ประสาร  ครูวาจารย์
215. ธนากร มณีวัฒน์ 265. ปรัชนินทร์ ศรารัชต์
216. ธนาพล มินโด 266. ปริญญา สุพรรณโท
217. ธนิดา มงคลสุทิวัตถ์ 267. ปรีชญาภัสร์ พรพัชรเจริญ
218. ธนิต ลิขิตมณีชัย 268. ปรียพร จันทนะชาติ
219. ธนินท์รัฐ เจริญธีราพงษ์ 269. ปวีณา จาดประทุม
220. ธรณัส มีมานะ 270. ปวีณา ลยางกูร
221. ธรรมวัฒน์ พาภิญโญ 271. ปัญจรียา เถื่อยืนยง (แคท)
222. ธรารัตน์  จิรศรัณยานนท์ 272. ปิยอร โอบชนธีร์
223. ธวัลรัตน์ ลิพันธ์ 273. ปิยะวรรณ คำเวียงจันทร์
224. ธัญญาทิพย์ สมบูรณ์ 274. ปิยา จุรารักษ์พงศ์
225. ธัญลักษณ์ ฤทธิอภิเศรษฐ์ 275. ปิยาภรณ์ แซ่ตั้ง
226. ธิติมา ปูนพันธุ์ฉาย 276. ปุณณพัฒน์ มีแก้ว
227. ธีรกิจ อรุณสกุล 277. ปุณยนุช บุญวัฒนาเดชาโชติ
228. ธีระพล ศรีพฤกษมาศ 278. แป้ง มานะเศวต
229. ธีระวัฒน์ เกาวิจิตร 279. ผกาพรรณ เกียรตินาวิน
230. นเรศ ปรางค์นาค 280. เผชิญ  มารุ่งเรืองชัย
231. นที พิมลนาถเกษรา 281. พงษ์ศิริ วงศ์อำมฤคโชค
232. นนทนันท์ สุดลาภา 282. พจีรัตน์ เตรยาวรรณ
233. นพดล พัชราวราภรณ์ 283. พนิดา ยามาโมโต
234. นพดล สุนทรวิวัฒน์ 284. พรเพ็ญ ไชยรินทร์
235. นพพร ชนเจริญ 285. พรพิมล วัฒนอุดมศิลป์
236. นพมณี ชิโนดม 286. พรรณนิภา คงคาทิพย์
237. นพรัตน์ สุทธิรักษ์ 287. พรรณวลี จางคพิเชียร
238. นพวรรณ ศรีประพันธ์ 288. พรรณวิภา วงศ์พานิช
239. นพวิทย์ หน่อท้าว 289. พรรณิภา พันธุ์โยธิน
240. นภนันต์ ธีระตันติกานนท์ 290. พรอุมา นนท์กรนันทน์
241. นฤมล เพชรนิติกร 291. พฤกษา อังศรีสุรพร
242. นฤมล ชำนาญวารินทร์ 292. พลอย ชุนนะวรรณ
243. นวพร ธนูวงษ์ 293. พศิน จันทะสิม
244. นันท์นภัส ถิระวงศ์ไพศาล 294. พัชรี โพธิพัฒน์ธนากร
245. นันท์นภัส สิริทัศน์โกศล 295. พัชรี บุญเฉลียว
246. นันทวัฒน์ จตุเกียรติประยูร 296. พัฒน์สรณ์ วิสุทธิพงษ์
247. นาตยา สิงห์งาม 297. พัฒนะ คงคาระวี
248. น้ำฝน ชาญสมัย 298. พิชญ์ภัสสร์ โตประเสริฐศักดิ์
249. นิตยา ฉันธนะมงคล 299. พิชญาจ์ล วิริยะวิภาต
250. นิพจน์  น่าดู 300. พิทยา บุญคุ้ม

อันดับที่ 301-400

301. พิมพ์ลภัส หวู 351. เรืองเดช เอกชัยวรสิน
302. พิมพ์สุนันท์ จันทโคตร 352. ฤทธิศักดิ์  เอกวิทโยภาส
303. พีรภา เปี่ยมอุดมสุข 353. ลัทธเกียรติ นิติธัญญรัตนา
304. พูลศักดิ์  วัฒนะธนากร 354. ลีลาวรรณ ลุประสงค์จิตร์
305. ไพบูลย์ ผิวฝาก 355. วชิรธร รุ่งเจริญดี
306. ภคชัย อิทธิวีรกุล 356. วชิรวิทย์ นิตย์เจริญโรจน์
307. ภคพล ทรัพย์แสงประภา 357. วชิราณี เจริญศักดิ์
308. ภควดี แตงน้อย 358. วธัญญา วัจนประดิษฐ์
309. ภรภัทร ภรสิริทัศน์ 359. วนิดา  สุภามณี
310. ภวิษย์ศวีร์ ตั้งจิตตรง 360. วรฐกรณ์ สังขาร
311. ภัคธิพร ทิพย์ทวีทรัพย์ 361. วรณัน นวลตา
312. ภัทรพงษ์ สุขเกษม 362. วรพร สอนเสริม สง่างาม
313. ภัทรนันท์ ซุ่นไล้ 363. วรพรรณ จงรัตนเมธีกุล
314. ภัทรนุช วิวัฒน์มัยกุล 364. วรรณกร  วงษ์สุขดี
315. ภัลลพ กู้พิมาย 365. วรรณวดี เฮงรัศมี
316. ภาคิน จริตงาม 366. วรรณวิสา ศิริอุดมภาส
317. ภาณุพงศ์ ชัยรัตนศักดา 367. วรวัฒน์ วงค์จันทร์
318. ภาณุสิทธิ์ กรเพชรปาณี 368. วรวิทย์ หวายนำ
319. ภานุพงษ์ ผิวผัน 369. วรอนงค์ อัจฉรารุจิ
320. ภารดี โพธิพฤกษ์ 370. วราพันธุ์  ยัสพันธุ์
321. ภาวัช อัครพลกุล 371. วรินทร บรรจบกาญจน์
322. ภาวิตา วิริยโกศล 372. วริศรา  การสมทบ
323. ภูริช หิรัญวัฒน์ 373. วลัย วรนาวิน
324. มณฑิยา ดำรงค์โภคิน 374. วัชระ ช่วยเกตุ
325. มหินทร สันติเมธา 375. วันชลิตา เขียวประเสริฐ
326. มูหัมหมัด หมัด 376. ว่าที่ ร.ต.อนิรุต สายคำภา
327. เมทินี ประจุทรัพย์ 377. วิโรจน์ ตันติภัทโร
328. เมธาวี อินทรทูต 378. วิทยา  พวงอินทร์
329. ยิ่งยศ หรูพิทักษ์ 379. วิทวัส  ศรีสุพรรณ์
330. ยุทธชัย  ชูแก้ว 380. วิทิต ทองมิตร
331. ยุทศักดิ์ สุทธิศรีปก 381. วิมลพรรณ นิยมจันทร์
332. ยุพา ยุทธเศรษฐ์พงศ์ 382. วิรัญญา ขจรไชยกูล
333. ยุวดี เลิศแสงเพชร 383. วิศณี ยิ่งพันธ์
334. รพี ชัยดำรงฤทธิกุล 384. วิศรุต วรภาณุนันท์
335. รมณย์ ฉัตรวิรุฬห์ 385. วิศว์ธนัฑฒ์ อุดมพันท์
336. รวินท์ ยอดบุดดี 386. วิศิษฎ ชายอีด
337. รังสิมา วนิชพงษ์ 387. วีรชาม์ โชติทอง
338. รัชญิดา วิเศษสิงห์ 388. วุฒิชัย ไพบูลย์สมบัติ
339. รัชนู พรอำนวยลาภ 389. วุฒิกรณ์ คงบุญ
340. รัฐเขต เที่ยงธรรม 390. ศรัญญู ดังดี
341. รัฐธรรมนูญ ศักดิ์คงคา 391. ศรัณธรณ์ อภิชาติธนกิจ
342. รัณยณา จั่นเจริญ 392. ศราวุฒิ สุดซา
343. รัตนา โพธิ์ทอง 393. ศศวรรณ เศรษฐชัย
344. รัตนากร โสธรวิไล 394. ศักดิ์สิทธิ์ สรรพสาร
345. รุ่งเรือง บัวไข 395. ศิรัญญา ศิริเลิศ
346. รุ่งทิพย์ เศวตนัย 396. ศิริโรจน์ แซ่ลี
347. รุ่งอรุณ ชัยจงเจริญสุข 397. ศิริพงษ์ จันทวรรณ์
348. รุ่งอรุณ พรเจริญ 398. ศิริภรณ์ เทพารักษ์
349. รุจิพัชร์ ชาติธนไพบูลย์ 399. ศิริวรรณ อนันต์ณัฐศิริ
350. เรวัต เตชโชควารี 400. ศิริอร อนุตรฤกษ์วงศ์

อันดับที่ 401-500

401. ศุภลักษณ์ ไชยโย 451. อธิวัฒน์ จงกลบาล
402. ศุภวัชร กลิ่นโพธิ์ 452. อนัทธีร์ สิงสดม
403. สกาวรักษ์ เชวงปาน 453. อนันต์ ศูภราวงศ์
404. สกุลณี ถาวรนิกร 454. อนิสา กฤชแก้ว
405. สมชาย มะหัน 455. อนุชา สลีบ
406. สมบุญ นฤนาทสุนทร 456. อนุพงศ์ ถีระแก้ว
407. สมพงษ์ ไกรกิจราษฎร์ 457. อภิชญา อึ้งประภากร
408. สมพร นาคซื่อตรง 458. อภิชาติ ทองสุกแสง
409. สวลีย์ จันทร์โชติ 459. อภิชิต คณิตชัยเดชา
410. สามารถ ปิยานันทรักษ์ 460. อภิญญา  จันทร์กระจ่าง
411. สายทิพย์ เชี่ยวพานิชย์ 461. อภิญญา คำปากูล
412. สาวิตรี ภูลสนอง 462. อภิญญา พงษ์ประเสริฐ
413. สิงหา พงศ์ศศิธร 463. อภินันท์ เพชรกลับ
414. สิทธิวัฒน์ โรจน์วัฒนกุล 464. อภิรดี จันทร
415. สิทธิพงษ์ จิตรสิริบูรณ์ 465. อมรรัตน์ คำสุ่ย
416. สิริพร แตงบุตร 466. อมลณัฐ ขจรกิตติบารมี
417. สิริอร เกษมสุขพัฒน์ 467. อรเพ็ญ ติยะพิษณุไพศาล
418. สุคนธารัศมิ์ ยิ้มศรีใส 468. อรญา วชิรวัฒก์
419. สุชาติ ทองแก้วกูล 469. อรนุช โตดำรงรัตน์
420. สุชาภา วราศรัย 470. อรพิน จารุธนานนท์
421. สุชาย วิภาวีสันทัด 471. อรรถพล  โพธี
422. สุดารัตน์ ตั้งสถาพรพันธ์ 472. อรรถพล เรืองกฤษ
423. สุทธิพงษ์ สุวรรณศรี 473. อรวรรณ เตชมหากุล
424. สุนันทา  คำสังวาลย์ 474. อรัญ คุณอารี
425. สุพัชรี แสงอังคนาวิน 475. อรัญญา คงทน
426. สุพินดา มโนมัยวงศ์ 476. อร่าม จี้อินทร์
427. สุภาพร เหมือนละม้าย 477. อริศษา กลอยพรมราช
428. สุภาพร หิรัญขจรโรจน์ 478. อลงกรณ์ หงษไกร
429. สุภาภรณ์ ลิมภัทรกุล 479. อัจจิมาพร แสงสว่าง
430. สุรชัย เรืองแสน 480. อัจฉรา เลี่ยวไพรัตน์
431. สุรชัย สุขชู 481. อัจฉริยะ  ธัญญะกิจ
432. สุรวุฒิ เปี่ยมไหวพริบ 482. อัจฉศักดิ์ ฉัตรรัตนภิวัฒน์
433. สุรศักดิ์ ยกกรเลิศ 483. อัญชลี มนุญศิลป์
434. สุรางค์รัตน์ เนตรหาญ 484. อัญญารัตน์ ฐานวงศ์
435. สุริยา เผือกผ่อง 485. อัมพิกา บุญประเวศ
436. สุวพล เชนะโยธิน 486. อาทิตยา พบกระโทก
437. สุวรรณี ทองคำดี 487. อาทิมา  ปุญญวา
438. สุวลีย์ หนูคง 488. อารีย์วรรณ พุทธทองคำ
439. สุวิทา กระจ่างเย่า 489. อารีรัตน์ วัฒนาเพิ่มพูล
440. เสกสรรค์ ปานทับ 490. อิสรีย์ ลีกุลพิทักษ์
441. เสริมศักดิ์ กุหลาบเพ็ชรทอง 491. อิสสระพงศ์ อุดมศิริรัตน์
442. โสภิตา สมนึก 492. อุษณา อุดมสินธร
443. โสวิชญา สุปราณี 493. เอกพล ฉัตรปรีชากุล
444. หนึ่งฤทัย โคเมฆารัตน์ 494. เอกพล สิงห์ลา
445. หัสยา รัตนปัญญา 495. เอกภพ ไกรนรา
446. อโณทัย  วิจิตรคงคากุล 496. เอกลักษณ์ นรจิตร์
447. อโนทัย นักเบศร์ 497. เอกอรุณ เหลี่ยมมุกดา
448. อทิมา เตียเปิ้น 498. เอนก สีหาขันธ์
449. อธิการ ชาติศรีสัมพันธ์ 499. เอื้ออังกูร เอี่ยมประภาศ
450. อธิตยา กองภา 500. เอื้อมพร รุจิเรขกุลวัฒน์

เกณฑ์การตัดสินและการมอบของรางวัล

  1. ของรางวัลไม่สามารถตัดทอน เพิ่ม หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  2. หากผู้ได้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับบริษัทภายใน 30 วัน หลังจากวันประกาศผล บริษัทฯ จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใด ๆ และให้สิทธิ์บริษัทดำเนินการ เพื่อเลือกผู้รับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร
  3. ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับตามคำสั่งกรมสรรพากร
  4. พนักงานและครอบครัวของพนักงานในบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลจากกิจกรรมนี้
  5. กรณีมีข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่ยุติ
บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการทำแบบสำรวจ Laws of Attraction

นอกจากภาษีที่ผู้มีรายได้ตามเกณฑ์จะต้องถูกหักทุกเดือนแล้ว เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่ชาวออฟฟิศห...
งานอดิเรกเป็นการสร้าง Work-life balance ที่ดีทางหนึ่ง เมื่อเราใช้เวลาว่างกับสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ทำงานศิลปะ...
พนักงานยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะแบบผู้ประกอบการ หรือ Intrapreneur คือพนักงานที่ทุ่มเททำงาน มีทักษะและความสามารถ มีจิตวิญญาณแ...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top