ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการทำแบบสำรวจ “พฤติกรรมการหางาน”

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

ชมคลิปการจับรางวัล (วันที่ 7 พ.ค. 2563) คลิกที่นี่

ยืนยันสิทธิ์การรับของรางวัล คลิกที่นี่


รางวัลที่ 1 iPhone 11

คุณพิชัย อัครพิมาน

รางวัลที่ 2 Apple Watch Series 5 GPS

คุณอัญชรี มานะศักดิ์ศิริกุล

รางวัลที่ 3 Garmin Forerunner 245

คุณ Wilawan Ngamcharoenphol

รางวัลที่ 4 StarBucks Card

ผู้ได้รับรางวัล Starbucks Card มูลค่า 200 บาท อันดับที่ 1-100

1. คุณ Ajcharaporn Karanont 51. คุณ Ronnachai Saiudom
2. คุณ Amanee Bado 52. คุณ Sakawwan Sinlapapinun
3. คุณ Angkana Weruwanarak 53. คุณ Samontorn Samunual
4. คุณ Anusorn Janthalarm 54. คุณ sarinta Amungma
5. คุณ Apiwat Charoenpol 55. คุณ Sasipang Chantarapornkit
6. คุณ Athithanan Puthiwatthanapat 56. คุณ Satrarin Saejew
7. คุณ Bhornsarin Juntarawong 57. คุณ Sermsiri Aunjitphun
8. คุณ Chalermphon Srisaard 58. คุณ Shella Barote
9. คุณ Chanisa Panichakul 59. คุณ Sirinan Techaphatikul
10. คุณ Chansawad Leesawadthavornkul 60. คุณ Sittichai Srivirat
11. คุณ Chatchawin Lertvanarin 61. คุณ Sopita Yodtakam
12. คุณ Chinnatup Chumchuen 62. คุณ Stéphane Jacob
13. คุณ Chisanucha Jamsai 63. คุณ Supanut Tanawanichworachai
14. คุณ Chonthicha Opithakorn 64. คุณ Suppranee Tajai
15. คุณ chutipha klungjaturavet 65. คุณ Suthep Songnutsiri
16. คุณ Jaran Kansum 66. คุณ Suwapat Charoenphon
17. คุณ Jira Chenpahun 67. คุณ Tanaid Kiatkamjornwong
18. คุณ Jirath Wasasiripong 68. คุณ Tatchanon Jutaprutikorn
19. คุณ Kantpong Tangtitawat 69. คุณ Tatnon Boonyong
20. คุณ Kanyakorn Malithong 70. คุณ Thanyarat Phutthaphongloet
21. คุณ Kanyarush Changlor 71. คุณ Theera Suannoi
22. คุณ Kittisak Preechachan 72. คุณ Thicha Jungpanit
23. คุณ Komonnarat kunthong 73. คุณ Thidarat Hmonthong
24. คุณ Kuntiyong Tanoothong 74. คุณ Trairat Chaengthaisong
25. คุณ Laddawan Kaladit 75. คุณ Vajarakarn Meekham
26. คุณ Nacha Natomthong 76. คุณ Wasamon Kajornboon
27. คุณ Namphet Thumkasem 77. คุณ Watcharaporn Innuan
28. คุณ Napatsamon Ratanatham 78. คุณ Watcharaporn sennunta
29. คุณ Nathapong Singkham 79. คุณเกตุวดี มหาสินธ์
30. คุณ Natnidsa Charoenmakphon 80. คุณเกียรติศักดิ์ แจ้งกระจ่าง
31. คุณ Natrada Khongthan 81. คุณเจนวิทย์ พงศ์จรรยานุกูล
32. คุณ Nattapong Kununyawong 82. คุณเทวรรณ์ อู่อ้น
33. คุณ Nattapoom Boriboon 83. คุณเนตรนภา แสงสุกใส
34. คุณ Nonglak mayteekraingkrai 84. คุณเนาวรัตน์ พรศาตนันท์
35. คุณ Nongyao Krasaesom 85. คุณเพ็ญพร ไชยเสน
36. คุณ nustichai srisuvor 86. คุณเพิ่มวิทย์ วราชิต
37. คุณ Pawekorn Boranmoon 87. คุณเลิศลักษณ์ อ้นสกุล
38. คุณ Peerapat Ponguso 88. คุณเอกพล ลีลาปิติกุล
39. คุณ Phanuwat Oiwan 89. คุณเอกวุฒิ สุดประเสริฐ
40. คุณ Pharadee PIYA 90. คุณแคทลียา นวลฉวี
41. คุณ Phuwadon Chiraphatrattanachai 91. คุณกนกกาญจน ผาสุกเกษม
42. คุณ Pinchuda Loykul 92. คุณกนกวรรณ แสงนวล
43. คุณ Pinyalak Thursaksri 93. คุณกนกอร อัปกาญจน์
44. คุณ Pitchaya Limpimprorh 94. คุณกรรณิการ์ ปัญยาชีวกุล
45. คุณ Piyachat Oanglan 95. คุณกฤษณะ กาญจนะกันโห
46. คุณ Porjai Sriudom 96. คุณกฤษณา ศิริธรรม
47. คุณ Pornpen Predatanapirak 97. คุณกันต์สินี ชุมสาย ณ อยุธยา
48. คุณ Pornpisut Siripoonkiatikul 98. คุณกัมพล กันทะวงค์
49. คุณ Pornthip Boonprasert 99. คุณกำพล คงผอม
50. คุณ Preeyaporn Sitthidech 100. คุณกิ่งกาญจน์ หวานแหลม

ผู้ได้รับรางวัล Starbucks Card มูลค่า 200 บาท อันดับที่ 101-200

101. คุณกิตติยาภรณ์ พันสนิท 151. คุณนพรัตน์ คำทิพย์
102. คุณกีรติญา ยุติมิตร 152. คุณนพวงศ์ สุรินธรรม
103. คุณกุลนันท์ พันธุ์อนุกูล 153. คุณนฤภร เนาว์สุข
104. คุณคเณศ ศรีกระจ่าง 154. คุณนัณทัชพร พรหมมินทร์
105. คุณคมชาญ รามัญอุดม 155. คุณนันทวัน ปัญญา
106. คุณคมสัน ภาษีผล 156. คุณนิรัติศัย สังข์ทิพย์
107. คุณคุณากร ขนอม 157. คุณบริรักษ์ มงคลเกตุ
108. คุณฆนรส เรืองศิริ 158. คุณบัณฑิต สุนทรสุข
109. คุณจิตรกานต์ อินทรประสงค์ 159. คุณบารมี นนท์พละ
110. คุณจิรัชญา เจตบำรุงสิน 160. คุณบุญญาภา เรืองคุณาวุฒิ
111. คุณจีราวัฒน์ ม่วงประกาย 161. คุณบุยพรรณ อินทร์ชะตา
112. คุณจุติพร มันทุ่ย 162. คุณปภาวิน เริงรัง
113. คุณฉัตรแก้ว กลิ่นจันทร์ 163. คุณประสิทธิ์ เลิศกมลมาศ
114. คุณฉัตรณรงค์ ทองเย็น 164. คุณปรัชญา แสงขำ
115. คุณชญาณี นาสารีย์ 165. คุณปริมาภรณ์ คานกระโทก
116. คุณชนาบดี สุมาลา 166. คุณปวิตรา มั่นปาน
117. คุณชยกร วีระเดช 167. คุณปัญฑา เพ็ชรเล็ก
118. คุณชลธิชา จันขันศรี 168. คุณปาจรีย์ ว่องเชิงยุทธ
119. คุณชวัลนุช บุญมา 169. คุณปาริชาติ มยุระสุวรรณ
120. คุณชัดตา รัตนานนท์ 170. คุณปิยทัศน์ โคตรบัณฑิต
121. คุณชัยวัฒน์ นิพิฐวัธนะผล 171. คุณปิยะฉัตร พรหมมา
122. คุณชัยวิวัฒน์ ทวีจิรโชติ 172. คุณพงศกร สมสิทธิโชค
123. คุณชาลิสา เนกขัมมุประสาท 173. คุณพงศ์พัฒน์ ฤาเดชนันทน์
124. คุณซูรีดา เจ๊ะตาเหร์ 174. คุณพชร พร้อมพวก
125. คุณฎายิน อินทวงศ์ 175. คุณพชรพล ธนโชติบวรวงศ์
126. คุณณัฏฐศิษฏ์ ศิริอัสสกุล 176. คุณพรชัย วัชรวสุนธรา
127. คุณณัฐกุล ชะเอม 177. คุณพรพิมล วาดรอด
128. คุณณัฐชยา แย้มอุทัย 178. คุณพราว ชูวงศ์ประทีป
129. คุณณัฐนัน จันทร์สระแก้ว 179. คุณพศิณ ปุษยพงศ์
130. คุณณัฐพล อยู่สอน 180. คุณพัชรา แสงเพ็ชร
131. คุณณิชกานต์ กองแก้ว 181. คุณพาวงศ์ นาถะพินธุ
132. คุณณิชาดา สุรนัคครินทร์ 182. คุณพิมพ์ใจ รุจิตานนท์
133. คุณดนัย ขันคำ 183. คุณพิมพ์นารา ลาชมภู
134. คุณดนัยศักดิ์ คำวิชิต 184. คุณพิมพ์ลภัฐ บุรพัชญ์ปริญฎา
135. คุณดารุณี กังแฮ 185. คุณภรภัทร นาคสัมฤทธิ์
136. คุณตติยา เพ็ชรแก้ว 186. คุณภัทรดา มหาวิเศษศิลป์
137. คุณตวงพร บุญชื่น 187. คุณภาณุวัฒน์ โพธิ์ศรี
138. คุณทิพย์นารี ฮั่นสกุล 188. คุณภิรญา เซี่ยงใช่
139. คุณธนเสริฐ ตั้งตรงสกุลดี 189. คุณภิสสรา ขัดสงคราม
140. คุณธนพรพรรณ ทองหิน 190. คุณภูมิพีรพงค์ พาหิรัญ
141. คุณธนานันต์ ภูวรัตนกุล 191. คุณภูมิภัทร โพธิ์เพชร
142. คุณธนาภรณ์ มหามนตรี 192. คุณภูวฤทธิ์ ศรีพงค์โพธิ์
143. คุณธนินโชตน์ อัครพัฒน์ธราดล 193. คุณมติชน แช่มชูกลิ่น
144. คุณธรรญชนก เพิกแสง 194. คุณมนันรัชต์ สุริหิรัญมงคล
145. คุณธัญญลักษณ์ ปัญจอาภรณ์ 195. คุณมาลิณี ชุมประยูร
146. คุณธัญญวัฒน์ ธงสันเทียะ 196. คุณยุทธนา ขจรลาภนิรันดร์
147. คุณธัญวา ทรัพย์วิไล 197. คุณรณชิต สีเข็ม
148. คุณธีวินท์ อุดมศักดิ์ 198. คุณรติรัตน์ ศรีสุวรรณ์
149. คุณนธิวุฒิ น้อยจินดา 199. คุณรัตนกฤษ ปาโท
150. คุณนนธวัช พรหมวิชัย 200. คุณรินรดา เลิศวิราม


ผู้ได้รับรางวัล Starbucks Card มูลค่า 200 บาท อันดับที่ 201-250

201. คุณรุ่งทิวา แซ่เฮ้ง 226. คุณสัญญา วิเชียรเครือ
202. คุณลินดา สงแสวง 227. คุณสายทอง ณ เวียงจันทร์
203. คุณวชิรญาณ์ พูนบำเพ็ญ 228. คุณสารัตถ์ มณีรัชไพศาล
204. คุณวรกานต์ ฉัตรแก้ววรกุล 229. คุณสุจิตรา นนทนานันท์
205. คุณวรรณนิภา รักษาทรัพย์ 230. คุณสุนันท์ เสริมศิริโสภณ
206. คุณวรรณภา จันนาค 231. คุณสุนันทา หลังคาแดง
207. คุณวศิน ไพบูลย์ 232. คุณสุนิสา คงไข่
208. คุณวัฒนากรณ์ ศรศรีเกิด 233. คุณสุภิดาภรณ์ ชอบทองหลาง
209. คุณวิมลรัตน์ ปิยะประพันธ์พงษ์ 234. คุณหาญณรงค์ จวงเจิม
210. คุณวิสสุตา ลีเลิศมงคลกุล 235. คุณอธิชา แสงสุวรรณ
211. คุณวีรัช โสภณดิเรกรัตน์ 236. คุณอภิชาติ จันทร์พิศ
212. คุณศกลวรรณ แจ้งกิจกุล 237. คุณอภิญญา คงจาด
213. คุณศจิภานันต์ กาญจนปฐมพร 238. คุณอภิวัจน์ พัชราพรภิญโญ
214. คุณศตชัย ทองรับแก้ว 239. คุณอมลณัฐ ขจรกิตติบารมี
215. คุณศรสุฌา คำทะวะดี 240. คุณอรณิชา อันทฤทธิ์
216. คุณศรัณย์ โสตะวงค์ 241. คุณอรพรรณ มาบรรดิษฐ์
217. คุณศรารีพร โภชนา 242. คุณอรุณ จันทร์ฉาย
218. คุณศศิวิมล คงเมือง 243. คุณอลิสา แพรวา คลาร์ก
219. คุณศิริวรรณ วรรณะ 244. คุณอัญพัชร์ ภัสร์สิริอัครา
220. คุณศิริวัลย์ สิทธิวงค์ 245. คุณอาจารีย์ ผลพูน
221. คุณศุภณัฐ แสนศิริพงษ์ 246. คุณอารียา แก้วมะณี
222. คุณสไบพร ภัทรวัต 247. คุณอิทธิพล อินทรเทศ
223. คุณสถิตชัย ศรีสุวรรณผไท 248. คุณอิษญา สหะเดช
224. คุณสมิตตา ขำเหมือนแข 249. คุณอุไรวรรณ แสงแก้ว
225. คุณสหมิตร บัวแดง 250. คุณอุมาพร ทับแสง


รางวัลที่ 4 Central Gift Voucher

ผู้ได้รับรางวัล Big C Gift Voucher มูลค่า 200 บาท อันดับที่ 1-100

1. คุณ Akkhadet Chitkaew 51. คุณ Suntorn Thobgdang
2. คุณ Aleef Waeyusoh 52. คุณ Supachai Supmak
3. คุณ Amolnat Niyomkodchakorn 53. คุณ Suphakan Maprasertkul
4. คุณ Bunyarat Piromyaporn 54. คุณ Supinchanok Sriwathanachai
5. คุณ Chollada Tubtong 55. คุณ Sutatta Ruangsri
6. คุณ DANNAPA MABOO 56. คุณ Suthon Srithitiwong
7. คุณ Darawan Arunrat 57. คุณ Tanakorn Pramaso
8. คุณ Dussadee Sansern 58. คุณ Teerapol Hemwimol
9. คุณ Intu-on Pumdeeying 59. คุณ Thanrada Kornvijitsiri
10. คุณ Kaisamai Narkkhittavong 60. คุณ Thawanrat Rungsuwan
11. คุณ Kajeewan Krutdecha 61. คุณ Wansiri Rueangrongsombut
12. คุณ kengkarn Kumton 62. คุณ Wasuphat Mornsaeng
13. คุณ Kitrawee Chaiboon 63. คุณ Watcharaporn Innuan
14. คุณ Kornrapin Sukreerat 64. คุณ Yuwadee Lertsangpetch
15. คุณ Kulchitra Klinkesorn 65. คุณเกลลิล ชัยพร
16. คุณ Lapatrada Piboon 66. คุณเจนรวี วีรังคบุตร
17. คุณ maytinee sripoonjun 67. คุณเนตรชนก เหม็งทะเหล็ก
18. คุณ Nampetch Thamma 68. คุณเนติพงษ์ คุณะกูล
19. คุณ Nampueng Prakunhangsit 69. คุณเพ็ญศรี สีลารักษ์
20. คุณ Namrin Wuttiwan 70. คุณเสาวนีย์ รุจิพัฒนพงศ์
21. คุณ Naphatpon Mahapongsasin 71. คุณโซไรดา โต๊ะยิ
22. คุณ Natdanai Chaphakdee 72. คุณกฤษฏิ์ไชยวัฒน์ คงศิริ
23. คุณ Natongsak Samran 73. คุณกฤษณะ ลิขิตกาญจน์
24. คุณ Natsara puangpanbut 74. คุณกฤษดา ม่วงขาว
25. คุณ NATTHAKAN JAMPASRI 75. คุณกัณจน์พล ยุคเกษมวงศ์
26. คุณ Natthini Thirachamnong 76. คุณกัณฐิ์ลดา ปฏิภาณวิจิตร
27. คุณ Navamin Chawla 77. คุณกันตินันท์ รัตนสุนทรากรณ์
28. คุณ Nipawee Supachaisakron 78. คุณกาญจนรัตน์ บัวบูชา
29. คุณ Nitcharee Pongpatchararak 79. คุณกาญจน์ลภิณ โรจนโกศล
30. คุณ Niti Tangpaitoon 80. คุณกาญจนา จิตรเสถียรพร
31. คุณ Noppakaow Prachantasen 81. คุณกำพล พงศ์ผลาดิสัย
32. คุณ Paitoon Kongpan 82. คุณกิจไพบูลย์ ชีวพันธุศรี
33. คุณ Panyarat Watcharamethimat 83. คุณกิตติธัช ไชยสวัสดิ์
34. คุณ Patravarinth Koosamarth 84. คุณกีรติ คงสุพรศักดิ์
35. คุณ Pawarakamol Songprakorb 85. คุณจงรักษ์ วิเศษศักดิ์
36. คุณ Phattarajit Krapanja 86. คุณจารุวัชร ปาลิโพธิ
37. คุณ Pichamon Kanjanawattanakul 87. คุณจิดาภา สุวรรณหงส์
38. คุณ Ploypailin Janpirak 88. คุณจุฑามาศ โพธิ์งาม
39. คุณ Ponatip Sridee 89. คุณจุมภฏ ปลีคงธุ
40. คุณ Pornpan Yoosuk 90. คุณชนิกา แม้นมาลัย
41. คุณ PUNNCHARAT Rerkariyaphong 91. คุณชลิตา ฝั้นเตียม
42. คุณ Rakpon Chartsuwan 92. คุณช่อทิพย์ เตมีมงคลชัย
43. คุณ Ramphueng Ramphaisong 93. คุณชานล วรธนเศรษฐ
44. คุณ Rewat Nungsue 94. คุณชุติเดช สู่คุณากรวงศ์
45. คุณ Samoraphum Suntong 95. คุณณปภัช อนุสุเรนทร์
46. คุณ Sirapob Keeratichandecha 96. คุณณรรทมณ ทองดี
47. คุณ Siriporn Seeluang 97. คุณณัฐชนน กองเพิ่มพูล
48. คุณ Sonthaya Rasniyom 98. คุณณัฐชยา ปุญสิริ
49. คุณ Sornsawan Odmee 99. คุณณัฐชา เพ็ญแสงอ่อน
50. คุณ Sunpatipan Taechoprasert 100. คุณณัฐดนัย จันทร์ทร

ผู้ได้รับรางวัล Big C Gift Voucher มูลค่า 200 บาท อันดับที่ 101-200

101. คุณณัฐนรี คุ้มมือ 151. คุณรัชฎาพร ม่วงประเสริฐ
102. คุณณัฐพล มานัสเจริญลาภ 152. คุณรัญชนา บุญศรี
103. คุณณิชนันทน์ มหาวรรณ 153. คุณราเมศวร์ การููซิง
104. คุณทัศน์พล ทัศนะมณเฑียร 154. คุณรุจิพัชญ์ วริทธิ์พันธุ์
105. คุณธนพนธ์ บุญรัตน์ชัยพร 155. คุณลลิตา ปานทอง
106. คุณธนพล ปะโมนะตา 156. คุณวงจันทร์ คูณศรีสุข
107. คุณธนภรณ์ สุขทัน 157. คุณวรากร ทั่งจ้อย
108. คุณธนินท์รัฐ เจริญธีราพงษ์ 158. คุณวราพร ยังเรือง
109. คุณธัญญธร สุทธิกุลไพศาล 159. คุณวริษา เจริญศรีสุข
110. คุณธิดาพร บุญเพิ่ม 160. คุณวสุพล พลอยศรีธรรมชาติ
111. คุณธิดารัตน์ บุญนาค 161. คุณวัชรพล กันธิดา
112. คุณนงลักษณ์ อุทัยธรรมกิจ 162. คุณวันสิริ อุประกาศ
113. คุณนที ธนปณิชยกุล 163. คุณวิชิต เจียรสุวิกานต์
114. คุณนฤดม อุ่นจันที 164. คุณวิสูตร จารุเศรษฐการ
115. คุณนลนี ชูช่วย 165. คุณวีรชัย จ้อยเจนสินธุ์
116. คุณนวรัตน์ ทองสาร 166. คุณศกลวรรษ หาเรือนศรี
117. คุณนัยน์ชนัน งามล้อม 167. คุณศตชัย ทองรับแก้ว
118. คุณน้ำฟ้า ละมุล 168. คุณศศิวิมล ตองอ่อน
119. คุณนิทัศน์ ดีวรรณ 169. คุณศิริรักษ์ ทองสกุล
120. คุณนิรัชพร ด้วงมูล 170. คุณศิริลักษ์ บุญกฃึง
121. คุณนิศากร เกษมุติ 171. คุณศิวกรณ์ วงศ์ไพบูลย์
122. คุณนูรีซัน อาบูวะ 172. คุณศุภกร บุญขาว
123. คุณบุญฤทธิ์ เลื่อนน้ำ 173. คุณสรัญธร สนิทพันธุ์
124. คุณปฏิพัคร เยาวเรศ 174. คุณสิรวิชญ์ ช่อฟ้า
125. คุณปฐมพงษ์ พินิจกานท์กำจร 175. คุณสิริพงษ์ เพียรชอบ
126. คุณประมวล แสงตะคร้อ 176. คุณสิริยุพา ฟองสมุทร
127. คุณประมาณ มูลประสาน 177. คุณสุจารี ไทยรัตน์
128. คุณประสิทธิ์ เพชรหนูเสด 178. คุณสุชานันท์ ทารพันธ์
129. คุณปัทมาภรณ์ สุยาว 179. คุณสุดารัตน์ สงค์อินทร์
130. คุณปาริวรรณ เสาร์คำ 180. คุณสุทธิพงษ์ คงมัน
131. คุณปิยรักษ์ เขมาภิรักษ์ 181. คุณสุทธิพรรณ เกตุดี
132. คุณพงศธร สงวนศักดิ์ 182. คุณสุธิดา ไม่น้อยทรัพย์
133. คุณพณิตา กระจ่างแสง 183. คุณสุภัชรัตน์ ด่านนอก
134. คุณพรเฉลิม นาคสุวรรณ 184. คุณสุรพงษ์ บุญอภัย
135. คุณพรชนก ตั้งเจริญกิจการ 185. คุณสุรสิทธิ์ โออดิศัย
136. คุณพรศรี ปลื้มเกียรติชัย 186. คุณหนึ่งฤทัย จันทรา
137. คุณพลัคด์บุณ พงศ์มั่นจิต 187. คุณหฤณัฐ ธเนศนิษฐา
138. คุณพัฒรียา ตั้งเสรีสุข 188. คุณอธิชา ศรีกุลชา
139. คุณพิชยา อังคพนมไพร 189. คุณอนนท์ แก้วดินเหนียว
140. คุณพิมพ์ชนก พันธุ์ชาติ 190. คุณอนุวุฒิ ปานหวาน
141. คุณพิมพ์พร หาญพานิชย์ 191. คุณอภิดิฐ อุทิศธรรมศักดิ์
142. คุณพิมพ์ลักษณ์ คงพันธุ์ 192. คุณอรทัย กมลกลาง
143. คุณพีรพัฒน์ วรพิพัฒน์ 193. คุณอรวรรณ ทองแดง
144. คุณพีรภา เปี่ยมอุดมสุข 194. คุณอริย์ธัช อัศวธาดาภาพัชร์
145. คุณภาคิน จริตงาม 195. คุณอริศรา สุขตระกูล
146. คุณภาสกร ว่องสาริกิจ 196. คุณอัจฉริยา สมสาย
147. คุณภูริชฉัตร สุขกระสานติ 197. คุณอัจฉรี อลงกรณ์ประดับ
148. คุณภูริชญา โคกทุ่ง 198. คุณอาณาจักร หลักชัย
149. คุณมนต์ชนก โรจนพงศ์ฮนันต์ 199. คุณอาริส มะแอเคียน
150. คุณมิ่งขวัญ ไชยบุรินทร์ 200. คุณอุษณี จิโรจจาตุรนต์

 

เกณฑ์การตัดสินและการมอบของรางวัล

  1. บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดทางเว็บไซต์และสื่อโซเชียลของ jobsDB ภายในวันที่ 8 พ.ค. 63
  2. ของรางวัลไม่สามารถตัดทอน เพิ่ม หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  3. หากผู้ได้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายใน 30 วัน หลังจากวันประกาศผล จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใด ๆ และให้สิทธิ์บริษัทฯ ดำเนินการ เพื่อเลือกผู้รับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร ยืนยันสิทธิ์ คลิกที่นี่
  4. บริษัทฯ จะจัดส่ง Starbucks Card และ Big C Gift Voucher ให้กับผู้โชคดีทุกท่านผ่านทางไปรษณีย์ หลังจากสถานการณ์ (COVID-19) กลับสู่สภาวะปกติแล้ว
  5. บริษัทฯ จะติดต่อผู้ได้รับรางวัล iPhone 11, Apple Watch และ Garmin Watch เข้ารับของรางวัลที่บริษัทฯ หลังจากสถานการณ์ (COVID-19) กลับสู่สภาวะปกติแล้ว
  6. ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับตามคำสั่งกรมสรรพากร
  7. พนักงานและครอบครัวของพนักงานในบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลจากกิจกรรมนี้
  8. กรณีมีข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่ยุติ
  9. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

บทความยอดนิยม
“ภาษี” เป็นหน้าที่พื้นฐานของประชาชนที่จะต้องจ่ายให้รัฐเพื่อนำไปบริหารประเทศ ทำให้ในชีวิตของเราหลีกเลี่ยงที่จะจ่ายภาษีไม่...
เชื่อว่าในชีวิตการทำงานของคนยุคนี้ เต็มไปด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่หลากหลาย หลาย ๆ ครั้งที่เราจะได้ยินกันว่า Multit...
แม้ส่วนใหญ่ในยุคนี้เราจะใช้เรซูเม่เป็นหลักในการสมัครงานและเป็นสิ่งที่บริษัทต่างๆ จะใช้เป็นตัวพิจารณาในการโทรเรียกมาสัมภา...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top