ไขข้อข้องใจสิทธิประกันสังคม กรณีชราภาพ

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          เงินประกันสังคมที่คนทำงานถูกหักไปทุกเดือนนั้น หากคิดในอัตราสูงสุดคือ ถูกหักเดือนละ 750 บาท ทราบหรือไม่ว่าเงินจำนวนนี้ถูกเก็บเป็นเงินออมชราภาพถึง 450 บาททีเดียว และเมื่อคุณมีอายุครบ 55 ปี คุณจะได้รับเงินประกันสังคม กรณีชราภาพตามเงื่อนไขประกันสังคม ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2557 ต่อไปนี้

 เงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีบำนาญชราภาพประกันสังคมชราภาพ

    –  จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม
    –  มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
    –  ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
  
เงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีบำเหน็จชราภาพ
    –  จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน
    –  ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
    –  มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย  

ประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชราภาพ
    –  กรณีจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 180 เดือน มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนใน อัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้น สุดลง
    –  กรณีที่มีการจ่าย เงินสมทบเกิน 180 เดือน ให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชราภาพตามข้อ 1 ขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อ ระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก 12 เดือน สำหรับระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน

ประโยชน์ทดแทนกรณีบำเหน็จชราภาพ
    –  กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายเงินสมทบ เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พร้อมผลประโยชน์ตอบแทน ตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศ
      –  กรณีผู้รับเงิน บำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน นับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพจำนวน 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับคราวสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย

 Q&A

 1.  ทำงานตั้งแต่ปี 2541 จนมาถึงปี 2550 ส่งประกันสังคมมาตลอด ไม่เคยขาด บริษัทปิดกิจการ ก็เลยมาค้าขายค่ะ อยากทราบว่าถ้าอายุครบ 55 ปี เราจะเบิกเงิน ชราภาพ ได้ไหมคะ

ตอบ ได้ค่ะ กรณีจ่ายเงินสมทบ มาต่ำกว่า 12 เดือน จะได้รับเงินจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ เมื่ออายุครบ 55 ปีค่ะ

  1. ถ้าเราส่งมา 13 ปีแล้วจะลาออกจะได้เงินคืนไหมครับตอนนี้อายุ 31 หรือต้องรออายุ 55 ปีถึงจะได้ครับ

ตอบ ได้ค่ะ กรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 180 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายเงินสมทบ เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พร้อมผลประโยชน์ตอบแทน ตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด โดยจะได้รับเมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงแล้วค่ะ

  1. ส่งเงินประกันชราภาพตั้งแต่ปีแรก จนถึงปัจจุบัน ตอนนี้อายุ 55 ปีแล้ว ถ้าเกษียณในปีนี้สามารถรับเบี้ยชราภาพได้เปล่าคะ

ตอบ ได้ค่ะ หากจ่ายเงินสมทบ มาไม่น้อยกว่า180 เดือน (15ปี) มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพ หากจ่ายสมทบไม่ครบ 180 เดือนได้รับเงินบำเหน็จชราภาพค่ะ

  1. ในกรณีที่เราเกษียณและส่งประกันสังคมครบ 15 ปีแล้ว และลาออกจากมาตรา 33 แล้วมาสมัครมาตรา 39 เราจะได้เงินบำนาญเป็นรายเดือนหรือเปล่าและจะได้เงินบำนาญเลยหรือเปล่า

ตอบ จะได้รับเงินบำนาญเมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงแล้วค่ะ

  1. อายุครบ 55 ปี แล้วจะได้ บำนาญ หรือบำเหน็จ และ ทำไมส่งเกิน 15 ปีได้เป็นบำนาญ ทำไมไม่ได้เป็นเงินก้อน

ตอบ ตามหลักเกณฑ์ของประกันสังคม กรณีจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 180 เดือน จะได้รับเป็นเงินบำนาญเท่านั้นค่ะ

           ทั้งนี้ผู้ประกันตน  สามารถตรวจสอบข้อมูลการเลือกสถานพยาบาล ประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ ด้วยตนเองได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม http://www.sso.go.th คลิกที่ปุ่ม Login ที่มุมขวามือด้านบนเพื่อเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิก หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดติดต่อ Call Center ประกันสังคม โทร. 1506 ค่ะ

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

jobsDB Mobile App

คว้างานที่ใช่ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

 

เรื่องอื่น  ๆ ที่น่าสนใจ

กองทุนบำนาญชราภาพ เสี่ยงล้มละลาย

บทความยอดนิยม
ต้อนรับกระแสแห่งเดือน Pride Month กับเรื่องราวของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ ซึ่งจากที่ผ่านมารวมไปถึง ณ ป...
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังวางแผนลาออกจากงานอยู่ แถมงานใหม่ก็ยังหาไม่ได้ เรียกได้ว่าออกไปก็อาจจะยังต้องอยู่ว่าง ๆ รอหางานใ...
ช่วงนี้หลาย ๆ คนน่าจะอยู่ในสถานะ WFH กันเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ต้องมีการปรับตัวในหลาย ๆ ด้าน ทั้งวิถีชีวิต การทำงานรวมถึง......

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top