เรียนจบใหม่ควรให้ใครเป็นบุคคลอ้างอิง

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

           เมื่อเราไปสมัครงาน สิ่งหนึ่งที่เรามักจะพบในใบสมัครคือการให้กรอกชื่อและช่องทางติดต่อบุคคลอ้างอิง บางบริษัทต้องการบุคคลอ้างอิงแค่คนเดียว แต่บางบริษัทก็ต้องการบุคคลอ้างอิงมากถึง 2-3 คน บุคคลอ้างอิงคือใคร บุคคลอ้างอิงจำเป็นต่อการสมัครงานของเรามากน้อยแค่ไหน และสำหรับนิสิตนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบใหม่ เพิ่งเริ่มต้นสมัครงานที่แรก ยังไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน เราควรให้ใครเป็นบุคคลอ้างอิงดี มาหาคำตอบพร้อมกัน

บุคคลอ้างอิง

           บุคคลอ้างอิงในใบสมัครงาน สำคัญอย่างไร

           บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ต้องการให้ผู้สมัครงานกรอกชื่อบุคคลอ้างอิงลงในใบสมัครงาน เพื่อใช้ตรวจสอบและยืนยันว่า ผู้สมัครงานเคยมีประสบการณ์ทำงานที่บริษัทนั้นจริงตามที่เขียนระบุในใบสมัคร รวมไปถึงสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้สมัครงาน เช่น ประวัติการทำงาน รายละเอียดของงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลงาน ความสำเร็จ ทัศนคติในการทำงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน จุดเด่น จุดด้อย ข้อดีและข้อเสียของผู้สมัครงาน เป็นต้น เพื่อพิจารณาควบคู่ไปกับข้อมูลที่ระบุมาในใบสมัคร และ/หรือ ข้อมูลตามที่ให้สัมภาษณ์ เพื่อที่จะใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับเข้าทำงาน

           บุคคลอ้างอิงต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง

           ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงที่ต้องใช้กรอกในใบสมัครงาน ประกอบด้วย

  • ชื่อและนามสกุลของบุคคลอ้างอิง 
  • ตำแหน่ง (ถ้ามี)
  • ช่องทางการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว หรือเบอร์โทรศัพท์ในที่ทำงาน (ขึ้นอยู่กับความสะดวกของบุคคลอ้างอิง)
  • ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครงานกับบุคคลอ้างอิง

           เรียนจบใหม่ ควรให้ใครเป็นบุคคลอ้างอิง

           สำหรับคนที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน อาจระบุหัวหน้าจากที่ทำงานเก่า หรือหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ทำงานเก่าเป็นบุคคลอ้างอิงได้ แต่สำหรับนิสิต นักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบใหม่ และยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน เมื่อมาสมัครงานที่แรกแล้วจำเป็นต้องมีบุคคลอ้างอิงเพื่อใช้ในการสมัครงาน สามารถใช้รายชื่อของบุคคลเหล่านี้ในการอ้างอิงได้

           อาจารย์ที่ปรึกษา / อาจารย์ที่มหาวิทยาลัย

           เราสามารถติดต่อขอให้อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำชั้น/รุ่น/ภาควิชา หรืออาจารย์ที่มีตำแหน่งในมหาวิทยาลัย เช่น คณบดี มาเป็นบุคคลอ้างอิงในการสมัครงานของเราได้ โดยควรเลือกติดต่ออาจารย์ที่จดจำเราได้ รู้จักเรา และสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราได้

           ผู้บังคับบัญชา หัวหน้า หรือรุ่นพี่ที่เราเคยฝึกงานด้วย หรือเป็นคนสอนงานให้เรา

           ถึงจะยังไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานมาก่อน แต่การฝึกงานก็ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมฝึกฝนตนเอง เตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานจริง เราสามารถติดต่อรุ่นพี่ หัวหน้า ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ดูแลเราในช่วงฝึกงานให้มาเป็นบุคคลอ้างอิงในการสมัครงานของเราได้

           หัวหน้างานพิเศษที่เราเคยทำ

           ถ้าเราเคยทำงานพิเศษ งานเสริม นอกเหนือจากเวลาเรียน เราสามารถขอให้หัวหน้าที่ดูแลเราช่วยเป็นบุคคลอ้างอิงได้ 

           หัวหน้าทีมกิจกรรมที่เคยมีส่วนร่วม

           ถ้าสมัยเรียน เราเป็นเด็กกิจกรรม ชอบมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะกิจกรรมในมหาวิทยาลัย หรือนอกมหาวิทยาลัย เคยมีประสบการณ์การทำค่าย เข้าร่วมค่าย หรือกิจกรรมใดที่มีประโยชน์และน่าสนใจ เราสามารถขอให้ผู้จัดกิจกรรมนั้นลงชื่อเป็นบุคคลอ้างอิงในการสมัครงานของเราได้เช่นกัน 

           ข้อควรปฏิบัติในการระบุบุคคลอ้างอิง

           เมื่อเราเลือกได้แล้วว่าต้องการให้ใครมาเป็นบุคคลอ้างอิงในการสมัครงานของเราบ้าง ยังมีรายละเอียดบางอย่างที่เราควรใส่ใจ ได้แก่

           1. เราควรขออนุญาตทุกครั้ง ก่อนที่จะนำชื่อของใครมาเป็นบุคคลอ้างอิง โดยเริ่มจากการแจ้งให้บุคคลนั้นทราบว่า เราต้องการขออนุญาตใช้ชื่ออ้างอิงเพื่อสมัครงาน โดยเราควรระบุตำแหน่งงานที่สมัคร รายละเอียดให้บุคคลอ้างอิงทราบ หากบริษัทที่เราสมัครงานติดต่อไปเพื่อขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บุคคลอ้างอิงของเราจะได้เตรียมตัวให้พร้อม และสามารถตอบคำถามได้อย่างราบรื่นด้วยความเต็มใจ ไม่ควรนำชื่อของใครไปเป็นบุคคลอ้างอิงโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อน

           2. บุคคลอ้างอิงควรมีความหลากหลาย ไม่ควรใช้บุคคลอ้างอิงจากองค์กรเดียวกันเกิน 2 ราย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าบริษัทที่สมัครงาน ต้องการบุคคลอ้างอิง 3 คน เราอาจให้ 2 คนแรกเป็นอาจารย์ที่เรารู้จัก ส่วนคนที่ 3 เป็นหัวหน้าที่เราเคยฝึกงานด้วย เป็นต้น

           3. ไม่ใช่ทุกบริษัทที่ต้องการให้เราระบุบุคคลอ้างอิง หากบริษัทที่เราสมัครงานไม่ได้ขอข้อมูลของบุคคลอ้างอิง เราก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลของบุคคลอ้างอิงลงในเรซูเม่ 

           4. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอ้างอิงที่ระบุในใบสมัครต้องเป็นข้อมูลที่ตรงตามความจริง หากเรากรอกข้อมูลเท็จลงไป จะยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ในการสมัครงานของเราเสีย เป็นการเริ่มต้นที่ไม่น่าประทับใจ และดูมีจุดประสงค์ทุจริตตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้นสมัครงาน

           เพียงเท่านี้ ต่อให้เป็นเด็กจบใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานก็ไม่ต้องกังวลเรื่องบุคคลอ้างอิงอีกต่อไป เราสามารถสมัครงานที่เราสนใจได้อย่างสบายใจ JobsDB ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ทำงานที่ใช่ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ สนุก และมีความสุขกับงานที่ทำอยู่เสมอ

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

jobsDB Mobile App

คว้างานที่ใช่ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

 

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023เรียนจบใหม่ควรให้ใครเป็นบุคคลอ้างอิง

เชื่อว่าในแวดวงชาวออฟฟิศช่วงหลังมานี้ ต้องเคยได้ยินเรื่อง Work Life Balance ผ่านหูกันอยู่บ้าง เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเทรน...
“Data is the new oil” เป็นคำกล่าวที่แสดงถึงความสำคัญของข้อมูลในยุคนี้ ซึ่งเป็นยุคที่ข้อมูลกลายเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามห...
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะว่างงานด้วยเหตุผลไหน จะถูกให้ออกจากงานหรือออกมาด้วยความสมัครใจ หลายคนก็น่าจะมีความกังวลใจกับความไม...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top