บีบอัดข้อมูลบน Windows XP โดยไม่ต้องพึ่งพา Winzip หรือ Winrar

          หลายๆ คนอาจจะไม่ทราบว่า Windows XP ก็มีความสามารถนี้ Windows XP นั้นมีความสามารถที่จะบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลงได้เอง โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมบีบอัดข้อมูลอย่าง Winzip หรือ Winrar วิธีการนั้นง่ายมาก

          1. ไปที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการบีบข้อมูล กรณีที่เป็นไฟล์หลายๆไฟล์ให้สร้างโฟลเดอร์แล้วก๊อปปี้ลงไปในโฟลเดอร์นั้น

          2. ให้คลิกขวาแล้วเลือก Send To > Compressed (Zip) Folder ก็จะได้ไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .zip

วิธีบีบอัดไฟล์ใน-windows-xp

          3. ไฟล์ที่ถูกบีบอัดนี้ เราสามารถ Browse ดูว่าภายในข้อมูลอะไรบ้าง โดยคลิกขวาที่ zip ไฟล์ แล้วเลือก Open With > Compressed (Zip) Folder หรือใช้ Windows Explorer เปิดดูซึ่งโปรแกรม Windows Explorer จะมอง zip ไฟล์ตัวนี้ เหมือนโฟลเดอร์ปกติ เราสามารถก๊อปปี้ข้อมูลใน zip ไฟล์นั้นออกมาใช้งานได้ทันที

วิธีบีบอัดไฟล์ใน-windows-xp

          ทีนี้เราก็สามารถบีบอัดข้อมูลได้โดยไม่ต้องพึ่งพาโปรแกรม Winzip หรือ Winrar อีกต่อไป