บัญญัติ ที่ฝ่ายสินเชื่อต้องท่องไว้ให้ขึ้นใจ

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ ควรมีความรู้พื้นฐานบางอย่างที่สำคัญต่อหน้าที่การงานโดยตรง ซึ่งถือเป็นความรอบรู้ที่คุณต้องขวนขวายด้วยตัวเอง เพราะความรู้บางอย่าง อาจไม่มีในตำราเล่มใด แต่เป็นสิ่งที่คุณคงต้องเพิ่มพูนด้วยประสบการณ์ของตัวคุณเอง มาเช็คดูว่าคุณยังขาดคุณสมบัติข้อไหนอยู่บ้าง

          1. ความรู้ด้านบัญชี แน่นอนเป็นพื้นฐานที่สำคัญทีเดียวเชียว เพราะงานที่คุณทำหรือรับผิดชอบก็คงไม่พ้นเรื่องของงบการเงิน ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ คิดค่าเสื่อมราคาการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ระบบต้นทุน ระบบรายงาน และมาตรฐานการสอบบัญชี ฯลฯ

          2. ความรู้ด้านการเงิน เช่น แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน ตลาดการเงิน หลักทรัพย์ทางการเงิน สถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน งบประมาณเงินสด การเงินระหว่างประเทศ ฯลฯ

          3. ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและการคลัง GDP ภาษี ดุลการค้า ดุลการชำระเงิน นโยบายเศรษฐกิจของรัฐ การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ ฯลฯ เพราะเรื่องเศรษฐศาสตร์และการเมืองนั้นเป็นปัจจัยในการดำเนินธุรกิจด้านสินเชื่อที่สำคัญ

          4. ความรู้ด้านการจัดการ เช่น การจัดสายงาน การควบคุม การวางแผนงาน การจ้างงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคนิคการผลิต และการควบคุมต้นทุน ฯลฯ

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่สินเชื่อ          5. ความรู้ด้านการตลาด เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรคุณ เช่น การตั้งราคา ช่องทางการจำหน่ายสินค้า การปรับปรุงสินค้า การขาย เงื่อนไขการขาย การแข่งขัน และการส่งเสริมการจำหน่าย

          6. กฎหมายธุรกิจ เป็นสิ่งที่คนทำงานทุกคนควรรู้ โดยเฉพาะธุรกิจด้านการเงิน

          7. โครงการอบรมด้านสินเชื่อ เช่น วิธีวิเคราะห์สินเชื่อหลักการให้สินเชื่อแหล่งที่มาของสินเชื่อ การดำเนินงานธนาคาร ประเภทสินเชื่อ และเงินทุนของธนาคาร ฯลฯ

บทความยอดนิยม
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาของเทคโนโลยี เอื้อการดำเนินชีวิตของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และท่ามกลางความสะดวกต่าง ๆ เหล่านั้น...
บางครั้งชีวิตการเป็นมนุษย์ออฟฟิศมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ละเส้นทางมักมีขวากหนามให้ต้องฝ่าฟัน จนแปรเปลี่ยนเป็นการเสี...
ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนานั้น ในบางครั้งเรามักจะลืมคำนึงถึงเรื่องของแนวคิดและกลยุทธ์ในการวิเ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top