บอสใหญ่จ๊อบส์ดีบีเผยแนวโน้มงานในประเทศไทย

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint
Reader-Digest

          คุณสาธินี โมกขะเวส บอสใหญ่ของ jobsDB ประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ Readers Digest Magazine ถึงแนวโน้มงานในประเทศไทย ฉบับเดือนกรกฎาคม 2554

          “อนาคตงานทุกอย่างต้องเกี่ยวข้องกับไอที และอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก เทคโนโลยีและวิธีชีวิตที่เปลี่ยนไปทำให้พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนและธุรกิจต้องปรับตาม เช่น การใช้อี-คอมเมิร์ซมีบทบาทมากขึ้น ส่งผลให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรกิจต้องปรับตัวไป โดยธุรกิจหันไปใช้ตลาดออนไลน์และจัดกิจกรรมการตลาดมากขึ้น ภาษาอังกฤษต้องมีคู่กัน ผู้ที่เข้าสู่ตลาดงานจำเป็นต้องมีภาษาที่สาม เช่น จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย งานภาคอุตสาหกรรมของไทยจะไม่เปลี่ยนมากนัก แต่ภาคเกษตรกรรมจะเปลี่ยนแปลงมาก เพราะเทคโนโลยีมีบทบาทมากขึ้น มีการพัฒนาและนำการศึกษาใช้ในการเกษตรแปรรูปมากขึ้น แรงงานภาคเกษตรต้องปรับตัวมากขึ้น

          ในห้าถึงสิบปีข้างหน้า งานต้องการคนที่รู้สึกและชำนาญจริง คนต้องฝึกประสบการณ์และเรียนรู้ควบคู่กันไปเลยตั้งแต่ต้นอย่างต่อเนื่อง และคนที่เรียนจบมาเพื่อทำงานในอนาคตต้องเน้นความชำนาญเฉพาะทางแทนการยึดทัศนคติว่า ขอให้จบปริญญาอะไรก็ได้ โดยเฉลี่ยแล้ว ในวัยเดียวกัน แรงงานไทยด้อยทั้งทักษะและความชำนาญกว่าประเทศอื่น ๆ เพราะเรามุ่งให้ได้ ปริญญาและไม่นิยมทำงานพิเศษระหว่างเรียน เมื่อจบทำงาน บริษัทไม่ส่งเสริมให้เรียนต่อเพราะกลัวเสียงาน หรือหากจะเลื่อนขั้นขึ้นก็ต้องมีปริญญาก่อน ดังนั้น การยกระดับคุณภาพของแรงงานคนไทยจึงจำเป็นมาก โดยเฉพาะ กลุ่มแรงงานฝีมือที่เป็นช่องโหว่ใหญ่ที่สุดในตลาดแรงงานไทย ซึ่งรัฐควรเร่ง แก้ไขทั้งระบบ  ด้านองค์กรจะเล็กลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  จำนวนพนักงานน้อยลง ต้องการคนมีความสามารถหลายอย่างในคนเดียว เช่น ทำด้านการตลาดหรือเภสัชกรและต้องเป็นฝ่ายขายได้ด้วย หรือมีความสามารถ ด้านไอที โดยเน้นเรื่องการนำมาใช้กับงานมากขึ้นส่วนความสัมพันธ์ของนายจ้าง-ลูกจ้างจะห่างกันและผันผวนมากขึ้น การลงทุนเพื่อฝึกอบรม ลูกจ้างน้อยลง หรืออบรมสั้นลงและเป็นประโยชน์กับบริษัทโดยตรง กรอบเงินเดือนจะบิดเบือนไปเพราะอัตราการเข้า-ออกของพนักงานสูงขึ้น ณ วันนี้อัตราเงินเดืนอในตลาดงานกับทักษะอยู่ในลักษณะให้ค่าจ้างมากเกินไป”


ที่มา : นิตยสาร Readers Digest ฉบับเดือนกรกฎาคม 2554 หน้า 60 – 61

บทความยอดนิยม
           เพราะโควิดทำให้ออกไปไหนก็ยาก ขนาดทำงานยังต้อง work from home......
           อาการสมองตัน คิดงานไม่ออก หัวไม่แล่น เป็นอาการที่ไม่ว่าใครก็ต้องเคยเจอกันทั้งนั้น แม้ว่าคุณจะพยายามเปิดคอมตั้...
           ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ ทำให้วิถีชีวิตของใครหลายคนเปลี่ยนไป จากที่เคยใช้เวลาอยู่นอกบ้านเสียส่วนใหญ่ ก็ต้อง...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top