เทคนิคในการสร้างและบริหารทีมเวิร์ก

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

teamwork          เมื่อคนหลายคนมารวมตัวกัน มักเกิดความคิดที่หลากหลาย แต่หากผู้คนเหล่านั้นทำบางสิ่งบางอย่างด้วยความสามัคคี ความสำเร็จ และชัยชนะก็จะเกิดขึ้น ดังที่เราได้ยินกันเสมอว่า “รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตาย” ในบริษัทใด ๆ ก็ตาม พนักงานที่มีความสามารถจะถูก ให้ความสำคัญมากกว่าพนักงานธรรมดา ๆ แต่อย่างไรก็ตาม ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพนักงานมีความสำคัญเหนือกว่า และนำมาซึ่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากกว่า

          ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการควรมีทักษะในการสร้างทีมที่เข้มแข็ง ซึ่งพนักงานธรรมดาก็สามารถเข้าร่วมทีมได้ด้วยไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่ง มารวมกันเท่านั้น เพราะพนักงานธรรมดาแต่ละก็มีความสามารถบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวเช่นกัน เมื่อแต่ละทีมพร้อมใจกันอุทิศตนให้กับการทำงาน โดยมุ่งเป้าไปยังเป้าหมาย ของบริษัทเป็นสำคัญ พลังอันยิ่งใหญ่ก็จะเกิดขึ้นมากกว่าการมีเพียงคนหน้าเดิม ๆ ที่ทุ่มเทอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยไม่ได้รับความร่วมมือจากพนักงาน คนอื่น ๆ หรือแผนกอื่น ๆ

ต่อไปนี้เป็นแนวทางสำหรับการสร้างทีมเวิร์ก

 • สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ระหว่างสมาชิกภายในทีม

 • นำความคิดของสมาชิกแต่ละคน ที่กระจัดกระจายกันมาจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจน

 • กระตุ้นให้สมาชิกเปิดใจให้แก่กัน มีความซื่อสัตย์ต่อกัน และไม่เอาเปรียบกันและกัน

 • สร้างความไว้วางใจและความมั่นใจ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับสมาชิกในทีม

 • จัดอบรม เล่นเกม หรือจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดมิตรภาพภายในทีม

 • กระตุ้นให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

 • การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันจะทำให้เกิดการตระหนักถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และดีขึ้น

 • กระตุ้นให้สมาชิกในทีมตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกัน โดยสมาชิกจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน และช่วยกันแก้ไขความคิดที่ผิดพลาดให้ถูกต้องเพื่อไปยังเป้าหมายเดียวกัน

 • กระตุ้นให้ภายในทีมมีการเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน เพื่อทำลายกำแพงของแต่ละคนให้การสื่อสารเป็นไปด้วยความราบรื่น

 • ผู้นำทีมควรสร้างความร่วมมือระหว่างบุคคลภายในทีมให้เกิดขึ้นเร็วที่สุด

 • ควรกล่าวคำชื่นชมสมาชิกในทีม เพื่อเป็นการกระตุ้น เมื่อเขากระทำในสิ่งที่ควรได้รับการยกย่อง

 • นำโปสเตอร์ โบรชัวร์ สิ่งพิมพ์ หรือคำกล่าวที่กระตุ้นการทำงาน เป็นทีมมาติดบอร์ดที่สมาชิกสามารถมองเห็นได้ง่าย เพื่อเป็นการย้ำภาพความเป็นทีมเวิร์ก

           ผู้จัดการควรสร้างทีมเวิร์กอย่างค่อยเป็นค่อยไป แม้ในช่วงแรก ๆ อาจยังไม่ค่อยเวิร์ก เพราะความแตกต่างหลากหลายที่มาของสมาชิก แต่นั่นก็เป็นโอกาสอันดี ที่จะจดจำข้อผิดพลาด และนำมาเป็นประสบการณ์ ใช้เพื่อหล่อหลอมพัฒนาทีมในลำดับต่อ ๆ ไป

บทความยอดนิยม
การฝึกงานถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่นักศึกษาเลือกที่จะทำ เพราะนอกจากจะได้นำความรู้ที่เรียนมาไปใช้จริงแล้ว ยังได้ประสบกา...
      ตื่นเช้าต้องแวะซื้อกาแฟก่อนไปทำงาน ไม่ได้จิบกาแฟ คาเฟอีนยังไม่เข้าร่าง จะเกิดอาการไม่ค่อยเฟรช รู้สึ...
เห็นหัวข้อบทความนี้แล้วอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไป อย่ามองว่า “การว่างงาน” เป็นสิ่งไกลตัวในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ จริง ๆ แล้วเรื่...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top