หลักการบริหารคนหลาย Gen ให้ทำงานร่วมกันได้

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

บริหารคนหลาย-gen

          การทำงานเป็นทีม ยิ่งทีมงานมีขนาดใหญ่มากเท่าไร ความหลากหลายก็ยิ่งมากตามไปเท่านั้น โดยเฉพาะการทำงานกับทีมที่มีคนทำงานหลายช่วงวัย หรือที่เรียกว่าคนหลาย Gen อยู่ร่วมกัน ความท้าทายก็ยิ่งมากขึ้นตามไปด้วย การที่มีคนที่มีความคิดหลากหลายมาอยู่ร่วมกัน จะทำให้ทีมมีแนวคิดที่ค่อนข้างแตกต่าง และอาจทำให้เกิดอุปสรรคในการทำงานได้ง่าย

          หากให้เลือกว่าทีมใหญ่ หรือทีมเล็กอย่างไหนจะดีกว่ากันนั้น เป็นเรื่องที่ตัดสินใจได้ยาก เพราะต้องดูองค์ประกอบภายในร่วมด้วย แม้ว่าทีมจะเล็ก แต่ถ้าแนวคิดของคนในทีมต่างกันมาก ก็จะทำให้การทำงานไม่สอดคล้องกัน ตรงกันข้ามกับการทำงานเป็นทีมที่มีขนาดใหญ่ แต่ทุกคนมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน ก็จะทำให้การทำงานของทีมมีประสิทธิภาพ เพราะทุกคนมีความคิดเห็นคล้าย ๆ กัน

          ทำอย่างไรจึงจะทำให้คนหลาย Gen สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไม่มีอุปสรรค และมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าสิ่งนี้จะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ หากทุกคนให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน

ร่วมด้วยช่วยกันแสดงความคิดเห็น

          เมื่อต้องร่วมกันทำงานเป็นทีม เพื่อนร่วมงานในทีมทุกคนควรได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำงานโดยที่ไม่รู้ว่าแผนงานในการทำงานของทีมนั้นเป็นอย่างไร การช่วยกันแสดงความคิดเห็นจะช่วยให้ทีมสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น แม้ว่าจะมีคนหลาย Gen อยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก แต่ก็จะไม่เกิดอุปสรรคในการทำงาน หากทุกคนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น แล้วลงความเห็นว่าการทำงานควรเป็นไปในทิศทางใด

ทำงานอย่างรู้หน้าที่

          การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มต้นด้วยการรู้จักหน้าที่ของตัวเอง การที่มีรุ่นพี่อยู่ในทีมไม่ได้หมายความว่ารุ่นน้องจะต้องทำงานมากกว่า ทุกคนต้องช่วยกันทำงาน โดยแบ่งงานกันอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหน้าที่ของแต่ละคนเป็นอย่างดี แต่ในขณะเดียวกัน ทุกคนก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน รุ่นพี่ควรช่วยแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของรุ่นน้อง เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม ความเสมอภาคและยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น จะทำให้คนทำงานต่าง Gen อยู่ร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหาในการทำงาน

ตักเตือนอย่างเป็นเหตุเป็นผล

          แน่นอนว่าไม่มีใครอยากถูกวิพากษ์วิจารณ์ หรือตักเตือน แต่หากเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริง เราก็ไม่ควรต่อต้านหรือขัดขืน เพราะไม่เพียงแต่ทำให้ถูกมองว่าเป็นคนก้าวร้าวเท่านั้น แต่ยังจะทำให้การทำงานมีปัญหาได้ในภายหลัง เมื่อรุ่นน้องทำความผิดแล้วถูกรุ่นพี่ตักเตือน ควรรับฟังอย่างเปิดใจกว้าง และรุ่นพี่เองก็ควรตักเตือนอย่างเป็นเหตุเป็นผล อย่าใช้อารมณ์หรือความรู้สึกเป็นใหญ่

เคารพความแตกต่าง

          การยอมรับในความแตกต่างเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้คนหลาย Gen สามารถทำงานร่วมกันได้ โดยเราต้องยอมรับว่าความคิดเห็นที่แตกต่างไม่ได้ทำให้เราทำงานร่วมกันไม่ได้ แต่การไม่ยอมรับความหลากหลายทางความคิดต่างหากที่จะทำให้เกิดปัญหาในการทำงาน คนที่เคยทำงานมาก่อนต้องยอมรับความคิดเห็นของรุ่นน้อง โดยที่รุ่นน้องเองก็ต้องไม่คิดว่าความคิดของรุ่นพี่เก่า หรือล้าสมัย แต่ต้องยอมรับในประสบการณ์ในการทำงานที่มีมากกว่า

          การที่จะให้คนหลาย Gen สามารถทำงานร่วมกันได้ ทุกคนต้องเปิดใจยอมรับความแตกต่าง และต้องไม่มีอคติต่อกัน การที่เรามัวแต่คิดว่าความคิดเห็นของคนอื่นดูไม่น่าเชื่อถือ หรือไม่มีเหตุผลมากพอ จะทำให้เราไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ แต่ยังจะทำให้เกิดอุปสรรคในการทำงานอีกด้วย


เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เหตุผลที่คนทำงานต้องสร้างทีมเวิร์ค

บริหารคน Gen Y ให้ดี งานเดินไม่มีสะดุด

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023หลักการบริหารคนหลาย Gen ให้ทำงานร่วมกันได้

ในโลกยุคดิจิทัลและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของ AI ทำให้หลายคนเริ่มกังวลว่าจะตกงานหรือไม่หากไม่รู้จักพัฒนาตัวเอง หรือควรมีทักษ...
ในปี 2022 คงไม่มีอะไรมาแรงเป็นที่พูดถึงเท่ากับ Cryptocurrency หรือระบบสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain เป็นพื้น...
Bitdefender and avast are two of the most popular...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top