คนทำงานต่าง Gen ไม่ลงรอยกันจะจัดการอย่างไร

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

คนทำงานต่างGen

          ในองค์กรหนึ่ง ประกอบด้วยพนักงาน คนทำงานมากมายหลาย Gen ซึ่งแต่ละ Gen มีวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกัน บาง Gen ชอบพูดชอบฟังข้อมูลที่สั้น กระชับ และตรงไปตรงมา บาง Gen ก็ชอบฟังรายละเอียดและการอธิบายขยายความ บาง Gen ก็ชอบที่จะสนทนาภาษาดอกไม้ และพูดยาว ๆ และหากผู้ประกอบการต้องการที่จะทำให้คนทุก Gen ทำงานร่วมกันได้ดี ควรจะเริ่มจากอะไร

          ให้นึกถึงภาพยนต์เรื่อง The Avenger ที่เหล่า Super Hero ที่มีความสามารถเฉพาะตัวมาก ๆ ทางองค์กรสามารถดึง จุดเด่นของแต่ละคนมาช่วยให้บรรลุภารกิจได้ในแบบฉบับของตัวเอง โดยทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นจากความเข้าใจทั้ง 2 ประเภทคือ

1. เข้าใจในธรรมชาติของตัวเอง และตัวตน

          รู้ตัวว่าเราเป็นใคร เก่งอะไร ข้อดี หรือจุดแข็งของเราคืออะไร อะไรที่ต้องระวัง และปรับปรุง หรือซึ่งก็คือจุดด้อยในมุมมองของผู้อื่น หากเราสามารถค้นพบจุดเด่นของตนเองได้แล้ว เราก็จะสามารถสร้างสรรค์คุณค่าดี ๆ ได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

2. เข้าใจความเหมือนและความต่างของผู้อื่น

          เรามักจะเผลอยึดตนเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลในบางครั้ง คิดเอาเองว่าคนทุกคนน่าจะเหมือนเรา ซึ่งหากเกิดในเวลาที่เราสื่อสาร หรือทำงานร่วมกับผู้อื่น เราก็มักจะประสบปัญหาในการทำงานร่วมกัน และเกิดคำถามในใจว่าทำไมคนนั้น คนนี้ เขาไม่คิดเหมือนกับเรา จนลืมคิดไปว่าแท้ที่จริงคนเรานั้นแตกต่างกัน การคิดต่างจึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจ และเข้าใจได้ ดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในลักษณะของแต่ละคน

          อีกกรณีที่เกิดขึ้นมากในปัจจุบัน คือเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วระหว่างกลุ่ม หรือ Gen อยู่จะทำอย่างไร ?

1. เปิดใจ รับฟัง

          เป็นวิธีเบสิคที่สุด แต่ก็ยากที่สุดเช่นกัน ปรับความทัศนคติผ่านการสนทนาที่เปิดใจ เน้นการรับฟังอย่างเข้าใจ รับรู้ถึงความรู้สึกและฟังอย่างไม่ตัดสิน หลายองค์กร “มีคนพูดมากกว่าคนฟัง และชอบตัดสินผู้อื่นอย่างรวดเร็ว หรือตั้งแง่ตั้งแต่แรก ไม่ฟังให้จบก่อน พยายามคิดหาจังหวะแย้ง เป็นฝ่ายค้านอย่างเต็ม

2. ค้นหาจุดยืนร่วมกัน

          การเปิดใจ รับฟังด้วยความเข้าใจเป็นจุดเริ่มต้นที่ควรกระทำ เพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข จากนั้นเราจะต้องค้นหาจุดร่วมกันให้ได้ โดยอาจกำหนดจุดมุ่งหมายคร่าว ๆ ดังนี้

  • เราอยากจะให้ภาพเป้าหมายการทำงาน และผลลัพธ์ที่ออกมานั้นเป็นอย่างไร?
  • ทีมงานแต่ละคนจะนำจุดเด่นของตนมาช่วยทีมอย่างไรบ้าง ? เพื่อคว้าเป้าหมายที่เรากำหนดร่วมกันเอาไว้
  • มีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะช่วยให้เราสื่อสารได้เข้าใจกันมากขึ้น ? และอื่น ๆ

          อย่างไรก็ตาม ทุกคนในทีม หรือองค์กรควรหันหน้ามาคุยกันอย่างจริงจัง รับฟัง และร่วมกันหาทางออกกันอย่างตรงไปตรงมา และสร้างสรรค์ องค์กรก็จะดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่น และสงบสุขท่ามกลางความแตกต่างของ Generation ที่หลากหลาย ที่ไม่แตกแยกกัน

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ถึงเวลารู้จักการทำงานของคน Gen Z กันได้แล้ว

พนักงานร้ายแต่เก่ง ยิ่งร้ายยิ่งรัก

บทความยอดนิยม
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาของเทคโนโลยี เอื้อการดำเนินชีวิตของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และท่ามกลางความสะดวกต่าง ๆ เหล่านั้น...
บางครั้งชีวิตการเป็นมนุษย์ออฟฟิศมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ละเส้นทางมักมีขวากหนามให้ต้องฝ่าฟัน จนแปรเปลี่ยนเป็นการเสี...
ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนานั้น ในบางครั้งเรามักจะลืมคำนึงถึงเรื่องของแนวคิดและกลยุทธ์ในการวิเ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top