ภาพบรรยากาศ jobsDB Campus Tour @ จุฬา และ ม.เกษตร

          jobsDB และ MBA เริ่มออกทัวร์ ประเดิมแนะแนวการหางาน ด้วย 2 มหาวิทยาลัยแรก คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณใต้อาคารอนุสรณ์ 50 ปี (ติดคณะพาณิชยศาสตร์) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ โรงอาหารกลาง 1 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา มีน้อง ๆ นิสิตปี 4 ที่เตรียมตัวหางานกันแล้วมาร่วมฝากประวัติกับ jobsDB และรับกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนสีฟ้าสดใส บรรยากาศภายในงานเป็นอย่างไร ติดตามชมได้เลย

 
          และสามารถดูตารางกิจกรรม jobsDB Campus Tour ทั้ง 10 มหาวิทยาลัยได้ที่นี่
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะแนวการหางาน แนะแนวการหางาน

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนะแนวการหางาน แนะแนวการหางาน