ในภาวะวิกฤตที่ ฝึกงาน 2564 ยังมีสำหรับนักเรียนอาชีวะหรือไม่

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

           ในภาวะสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้ น้อง ๆ อาชีวะที่กำลังมองหาที่ฝึกงาน อาจรู้สึกกังวลและมีคำถามในใจว่า เรายังสามารถไปฝึกงานได้หรือเปล่า? จะหาที่ฝึกงานยากหรือเปล่านะ? เราควรไปฝึกงานที่ไหนดี? เลือกที่ฝึกงานอย่างไร? ต้องเตรียมตัวอย่างไร? อย่าเพิ่งกังวลใจไป เพราะ JobsDB มีคำแนะนำสำหรับเด็ก ฝึกงาน 2564 มาฝากทุกคนกัน

ที่ ฝึกงาน 2564 ยังมีสำหรับนักเรียนอาชีวะหรือไม่

           เนื่องจากตอนนี้มีมาตรการเว้นระยะห่างออกมา เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้หลายองค์กรต้องปรับตัวในเรื่องของระบบการทำงานกันอย่างมาก รวมไปถึงระบบการฝึกงานก็เช่นกัน การที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตได้นั้น จะต้องเข้ารับการศึกษาในสถานประกอบการก่อน เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ ที่จะสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ แต่เมื่อสถานการณ์ยังไม่เข้าที่ ในขณะที่การฝึกงานก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักศึกษา หลายองค์กรจึงมีการจัดระบบแบบ On-site และ Online เพื่อให้เด็กฝึกงานได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้ได้เหมือนเดิม

 

การฝึกงานแบบ On-site และ Online

           โดยในส่วนของรูปแบบ On-site นั้นหลายองค์กรจะมีการแบ่งกลุ่มสลับกันเข้ามาทำงาน และทำแบบ Online ไปด้วย เพื่อเป็นการกันไม่ให้พนักงานมาทำงานพร้อมกันทั้งหมด วิธีนี้จะช่วยให้เด็กฝึกงานสามารถเรียนรู้งานจากสถานประกอบการจริงได้ และยังเป็นการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดอีกด้วย ในขณะที่บางองค์กรสามารถ work from home ได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปฝึกงานจากสถานที่จริง แต่ก็ขึ้นอยู่กับงานที่เราเลือกฝึกด้วยว่าเป็นสายงานแบบไหน หากเป็นงานที่ต้องใช้อุปกรณ์ของสำนักงาน การเลือกฝึกงานที่สามารถลง On-site ได้ด้วยจะเป็นผลดีต่อตัวเรามากกว่า แล้วที่ฝึกงานที่ไหนที่เหมาะสำหรับเรา เราควรพิจารณาอะไรบ้างก่อนตัดสินใจเลือกที่ฝึกงานบ้างนะ 

 

10 เรื่องที่ต้องตัดสินใจก่อนเลือกที่ฝึกงาน

           หากเราตัดสินใจเลือกที่ฝึกงานได้แล้ว อย่าลืมตรวจสอบเรื่องของ คุณสมบัติ วิธีการสมัคร ขั้นตอน และช่วงเวลาการคัดเลือก ระยะเวลาสมัคร วันเวลาในการสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ วันประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและระยะเวลาการฝึกงาน  เพราะทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นสิ่งสำคัญที่ห้ามลืมเช็คหากไม่อยากพลาดโอกาส

 

เมื่อได้ที่ฝึกงานแล้ว ควรเตรียมตัวอะไรก่อนไปฝึกงานบ้าง?

           ตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่ในการรายงานตัว

           ควรตรวจสอบรายละเอียดของการรายงานตัวล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด เช็กและสอบถามให้ดีว่าต้องออกไปรายงานตัวที่ออฟฟิศ หรือรายงานตัวผ่านทางออนไลน์ จะได้ศึกษาการเดินทางล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการเดินทาง

 

           ให้ความสำคัญกับเรื่องของเวลา ตั้งแต่ครั้งแรก

           ควรเดินทางไปถึงที่ฝึกงานล่วงหน้าก่อนเวลานัดหมายประมาณ 15 – 30 นาที เพื่อเตรียมความพร้อม หากเป็นการรายงานตัวออนไลน์ให้เข้าโปรแกรมหรือเปิดแอปพลิเคชันไว้รอสัก 10 นาทีเพื่อรักษาความตรงต่อเวลา

 

           ติดต่อผู้ดูแลการฝึกงานในสถานที่ฝึกงาน

           ควรติดต่อและทำความรู้จักกับผู้ที่ต้องดูแลเกี่ยวกับการฝึกงานของเรา เพื่อที่จะสอบถามปัญหาต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องลังเล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารที่ต้องส่ง ข้อมูลการทำงาน เพื่อให้เราสามารถปรับตัวตามได้ง่ายขึ้น

 

           เตรียมความพร้อมของตัวเอง เพื่อทำงานกับเพื่อนร่วมงาน

           พยายามทำความรู้จักและปรับตัวให้เข้ากับคนที่ต้องทำงานด้วย ควรปฏิบัติตัวให้เหมาะสม มีความสุภาพ ไม่ถือตัวและอ่อนน้อมถ่อมตนตั้งแต่แรก 

 

           ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรที่ไปฝึกงาน

           ควรศึกษาเรื่องกฎระเบียบของสถานที่ที่จะไปฝึกงานก่อนล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบในการแต่งตัว ข้อบังคับในเรื่องต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

 

           ศึกษางานและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ

           ศึกษารายละเอียดและลักษณะของงานที่สำคัญ (job description) ที่ต้องรับผิดชอบ เมื่อต้องทำงานจริงจะได้รู้ขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

 

การฝึกงานมีข้อดีอย่างไร ทำไมเราจึงควรไปฝึกงาน?

  1. ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรที่ทำงาน
  2. ได้ฝึกตัวเองให้เป็นคนมีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา
  3. ได้ฝึกตัวเองในเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่องานที่ได้รับมอบหมาย
  4. ได้มีโอกาสรู้จักผู้คนมากมาย ถือเป็นการสร้าง connection ในการทำงาน
  5. ได้ประสบการณ์จริงและได้เพิ่มพูนทักษะการใช้อุปกรณ์ในสำนักงานมากขึ้น
  6. ได้เรียนรู้การปฏิบัติตัวและกฎระเบียบในขณะฝึกงาน
  7. ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ และวิธีการแก้ไขปัญหาจากการฝึกงาน
  8. เข้าใจหลักการทำงานของตำแหน่งงานมากขึ้น
  9. เป็นการวัดความรู้ที่เราได้เรียนมา ว่านำมาปรับใช้จริงได้อย่างไรบ้าง
  10. ได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความสำคัญของการทำงานต่อองค์กร

 

           แม้ว่าสถานการณ์ในช่วงนี้อาจทำให้น้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวจะไปฝึกงานต้องปรับตัวกันอย่างมากในเรื่องของการสมัคร หลายคนพลาดโอกาสในตำแหน่งงานที่ตั้งใจไปฝึก ยกตัวอย่างเช่น การฝึกงานต่างประเทศ หลายคนอาจวางแผนเอาไว้ล่วงหน้า แต่สถานการณ์กลับไม่เป็นใจ อย่าเพิ่งท้อใจไป เพราะหลายหน่วยงานยังเปิดรับนักศึกษาฝึกงานอยู่ คราวนี้ก็ตอบคำถามในใจตัวเองกันได้แล้วว่า ฝึก 2564 ยังมีที่สำหรับน้อง ๆ อาชีวะอยู่หรือเปล่า สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังมองหาที่ ฝึกงาน 2564 ที่เหมาะสำหรับตัวเรา สามารถเข้าไปเลือกที่ฝึกงานที่ตรงใจได้ที่นี่ 

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

ประสบการณ์ฝึกงานก่อนเรียนจบนั้นสำคัญไฉน

10 เรื่องที่ต้องตัดสินใจก่อน เลือกที่ฝึกงาน

6 เคล็ดลับ มัดใจหัวหน้า และพี่ ๆ ระหว่างการฝึกงาน

12 เคล็ดลับนักศึกษา ที่จะช่วยให้การฝึกงานประสบความสำเร็จ
บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023ในภาวะวิกฤตที่ ฝึกงาน 2564 ยังมีสำหรับนักเรียนอาชีวะหรือไม่

นอกจากภาษีที่ผู้มีรายได้ตามเกณฑ์จะต้องถูกหักทุกเดือนแล้ว เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่ชาวออฟฟิศห...
งานอดิเรกเป็นการสร้าง Work-life balance ที่ดีทางหนึ่ง เมื่อเราใช้เวลาว่างกับสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ทำงานศิลปะ...
พนักงานยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะแบบผู้ประกอบการ หรือ Intrapreneur คือพนักงานที่ทุ่มเททำงาน มีทักษะและความสามารถ มีจิตวิญญาณแ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top