ธนบัตรชำรุด อย่าทิ้ง เอามาแลกใบใหม่กันดีกว่า

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการชำระ เงินในรูปแบบอื่น ๆ เข้ามาพร้อมกับเทคโนโลยีอันล้ำสมัยอย่างเช่น เอทีเอ็ม เครดิตการ์ด หรือบัตรเงินสดต่าง ๆ ก็ตาม ธนบัตร เป็นสื่อกลางการชำระเงินที่เป็นที่นิยมมากที่สุดและเมื่อธนบัตรถูกใช้เปลี่ยนมือหลายครั้ง ย่อมมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งอาจเปรอะเปื้อนเปื่อยขาด ฯลฯ หรือบางครั้งเก็บรักษาธนบัตรไม่เหมาะสมอาจถูกแมลงกัดแทะ จนธนบัตรเสียหายกลายเป็นธนบัตรชำรุดไม่สามารถนำมาใช้ได้ตามปกติ

          ทราบหรือไม่ว่า ธนบัตรชำรุดนั้น ไม่ว่าจะฉีกขาดไปเสี้ยวหนึ่ง ไฟไหม้ มอดปลวกแทะ เปื่อยยุ่ย มีเชื้อรา รอยขีดเขียน รอยเจาะ ฯลฯ หากเป็นธนบัตรจริง ที่มีพื้นที่เหลืออยู่ 3 ใน 5 ของตัวธนบัตรก็สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรใหม่ได้ทั้งที่ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสินในราคาตามจริง หรือแม้กระทั่งธนบัตรถูกไฟไหม้ก็อย่าเพิ่งหมดหวัง สามารถเขียนคำร้องขอแลกธนบัตรได้ที่ธนาคาร ซึ่งธนาคารจะนำส่งแบงก์ชาติเพื่อตรวจพิสูจน์ต่อไป โดยผู้ที่ต้องการแลกธนบัตรต้องนำสิ่งที่ไหม้มาทั้งหมดหรือถ้าธนบัตรทั้งมัด ถูกไหม้ก็ต้องนำมาทั้งหมด ต้องไม่พยายามให้มัดธนบัตรนั้นกระทบกระเทือน เป็นต้น

          หากคุณต้องการแลกธนบัตรชำรุดและธนบัตรใหม่ สามารถแลกได้ที่ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ทุกวันพุธ หรือที่ธนาคารออมสินทุกวันทำการ

          ธนบัตรแต่ละชนิดมีอายุการใช้ งานต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณภาพกระดาษ และการใช้อย่างถูกวิธี ไม่ว่าจะเป็นการไม่พับ ไม่ขยำซึ่งก่อเกิดรอยยับย่น ไม่ขีดเขียนธนบัตร ฯลฯ ซึ่งไม่เพียงช่วยยืดอายุการใช้งานแล้วยังเป็นการลดค่าใช้จ่าย การพิมพ์ช่วยประหยัดเงินของประเทศชาติได้อีกด้วย

          ทั้งนี้เพราะการผลิตธนบัตรแต่ ละชนิดมีต้นทุน กระดาษที่ใช้ผลิตธนบัตรเป็นกระดาษเฉพาะ การใช้อย่างรู้ค่า ใช้ถูกวิธีนอกจากจะทำให้ธนบัตรมีอายุใช้งานนานขึ้นแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการพิมพ์ธนบัตรใหม่ลดค่าใช้จ่ายในการทำลายธนบัตร ประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง ขณะเดียวกันธนบัตรที่ขาดคุณภาพยับย่นมีกลิ่นเป็นเชื้อรา เหล่านี้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใช้อีกด้วย ซึ่งเราทุกคนสามารถช่วยกันเก็บรักษาธนบัตรเพื่อยืด

          อายุการใช้งานได้ 5 วิธีดังต่อไปนี้

  1. ธนบัตรชำรุดเก็บธนบัตรในลักษณะเหยียดตรง หลีกเลี่ยงการพับ กรีดจนเป็นรอย
  2. หลีกเลี่ยงการขีดเขียน ประทับตราลงบนธนบัตร เพราะจะทำให้ธนบัตรเปื้อนไม่เหมาะกับการใช้งาน
  3. หลีกเลี่ยงการเย็บธนบัตรด้วยลวดเย็บกระดาษ เพราะทำให้ธนบัตรชำรุดฉีกขาดง่ายขึ้น
  4. หลีกเลี่ยงการนำธนบัตรไปใช้ในงานประดิษฐ์ เคลือบพลาสติก
  5. เก็บธนบัตรห่างจากความเปียกชื้น ความร้อนและสารเคมี

          ได้ชื่อว่าธนบัตรไม่ว่าจะเป็นธนบัตรใหม่ ธนบัตรเก่า ขาด ชำรุดอย่างไรยังคงมีค่า แต่หากให้ดีการรู้ใช้รักษาธนบัตรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ นอกจากช่วยประหยัด งบประมาณการผลิตธนบัตรแล้วยังสร้างความน่าเชื่อถือ น่าใช้จ่ายหรือไม่ก็อยากเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์นาน ๆ

บทความยอดนิยม
ต้อนรับกระแสแห่งเดือน Pride Month กับเรื่องราวของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ ซึ่งจากที่ผ่านมารวมไปถึง ณ ป...
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังวางแผนลาออกจากงานอยู่ แถมงานใหม่ก็ยังหาไม่ได้ เรียกได้ว่าออกไปก็อาจจะยังต้องอยู่ว่าง ๆ รอหางานใ...
ช่วงนี้หลาย ๆ คนน่าจะอยู่ในสถานะ WFH กันเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ต้องมีการปรับตัวในหลาย ๆ ด้าน ทั้งวิถีชีวิต การทำงานรวมถึง......

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top