ทำอย่างไรเมื่อพนักงานลาออกแล้วโดนตัด headcount

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          Headcount ศัพท์ทาง HR (Human Resource) หมายถึง จำนวนพนักงานของแต่ละแผนก หน่วยงานหรือองค์กร headcount คือทรัพยากรสำคัญของบริษัทที่หลายครั้ง การเพิ่มหรือลดจำนวน headcount ของหน่วยงานหรือองค์กร เป็นตัวแปรสำคัญในการดำรงอยู่ของธุรกิจนั้นได้เลยทีเดียว จะทำอย่างไรเมื่อพนักงานในบริษัทที่คุณรับหน้าที่เป็น HR ลาออก แล้วบริษัทตัด headcount ลง jobsDB มีคำตอบค่ะ

ตั้งสติให้มั่น ยอมรับความจริง

          เมื่อมีสถานการณ์ที่พนักงานลาออกแล้วโดนตัด headcount เกิดขึ้น ก่อนอื่นเราขอให้คุณตั้งสติว่าต่อจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในบริษัท ไม่ว่าพนักงานที่ลาออกไปจะมีตำแหน่งใหญ่หรือเล็กเพียงใด การที่โดนตัด headcount นั่นหมายถึงจะไม่มีการจ้างงานเพิ่ม หรือหาพนักงานใหม่มาทำแทนคนที่ลาออกไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จนกว่าจะมีนโยบายใหม่ของบริษัทออกมา เราขอให้คุณยอมรับความจริงว่า คุณต้องวางแผนในการตั้งรับปริมาณงานและจำนวนงานที่จะตามมาหลังจากนี้ให้ดี และใช้สติในการคิดหาทางออกกับทีมเวิร์คของคุณอย่างมั่นคง

การสื่อสารระหว่างทีมงานและภายในองค์กรต้องชัดเจน

          การสื่อสารระหว่างพนักงานกับผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ หลังจากพนักงานคนใดคนหนึ่งลาออกไปเป็นเรื่องสำคัญมาก คุณควรมีการประชุมร่วมกับทีมงานของคุณ และทีมงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่พนักงานคนเดิมลาออกออกไป หรือถ้าเป็นไปได้อาจประชุมร่วมกันทั้งองค์กรก็ได้เพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบถึงเป้าหมายหลังจากนี้ว่าคืออะไร การดำเนินงานต่อจากนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน ใครจะต้องทำอะไรบ้าง ควรมีการสื่อสารระหว่างกันบ่อย ๆ และแต่ละครั้งให้ได้คุณภาพและมีความชัดเจน เพื่อการปรับตัวที่รวดเร็ว

กระจายงานให้ทั่วถึงอย่างยุติธรรม

          เมื่อขาดกำลังคนไป แน่นอนว่างานของคนที่ลาออกไปเคยทำจะว่างลง ในช่วงที่ยังไม่มีคนมาทำตำแหน่งที่ว่าง เป็นหน้าที่ที่ HR จะต้องกระจายงานที่ตำแหน่งว่างนั้นให้ทั่วถึงกันท่ามกลางพนักงานที่เหลืออยู่ ให้ช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างยุติธรรม เพื่อไม่ให้พนักงานที่เหลือร้องเรียนว่าได้รับงานมามากเกินไปจากงานประจำที่ตนทำอยู่ HR ควรพิจารณาความสามารถของพนักงานที่ยังอยู่ว่าใครควรทำจุดไหนในงานนั้น เพื่อจะได้กระจายงานออกไปได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสมเป็นธรรม

ควรรู้ขั้นตอนการดำเนินงานแต่ละงานอย่างรอบรู้

          อย่างน้อย HR ควรมีความรู้ขั้นพื้นฐานในวิธีการดำเนินงาน และลักษณะงานที่แตกต่างกันในแต่ละฝ่ายภายในองค์กร เพื่อที่ว่าเมื่อเกิดสถานการณ์ที่พนักงานลาออกและโดนตัด headcount เกิดขึ้น HR จะได้รู้ว่างานที่พนักงานคนนั้นทำเป็นอย่างไร ลำดับงานคืออะไร มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน ถ้าเป็นไปได้ควรมีความรู้ในงานนั้น ๆ ทั้งต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ จะได้กระจายความรู้นี้ให้พนักงานที่เหลืออยู่ได้ทำงานเดิมของพนักงานที่ลาออกไปได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ไม่เสียเวลาเรียนรู้งาน

หมั่นสร้างสัมพันธ์อันดีในทีมเวิร์ค

          แน่นอนว่างานที่มากขึ้นอาจเกิดความขัดแย้งภายในทีมได้ง่ายขึ้น คุณควรรักษาความสัมพันธ์ในทีมเวิร์คให้แน่นแฟ้นอยู่เสมอ เพื่อความสำเร็จในงาน ลดความขัดแย้งและป้องกันการเกิดปัญหาในภายหลัง

เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งควรแก้ปัญหานั้นให้เคลียร์และตรงจุด

ทำอย่างไรเมื่อโดนตัด headcount          เมื่อคุณทำตามวิธีต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปัญหาและความขัดแย้งยังคงเกิดขึ้น เราอยากให้คุณพยายามแก้ปัญหานั้น ๆ ให้ตรงจุด ให้เคลียร์ที่สุดโดยไม่ใช้อารมณ์ แต่ถ้าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบานปลายเกินความควบคุมเพราะปริมาณงาน และลักษณะงานที่มากเป็นเหตุ สวนทางกับปริมาณคนที่น้อยลง คุณควรแจ้งให้กับหัวหน้าหรือเจ้านายของคุณได้รับทราบถึงปัญหานั้น เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

          อย่าลืมว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอ หากคุณเป็น HR คนหนึ่งที่กำลังประสบปัญหานี้อยู่ เราขอเอาใจช่วยให้คุณผ่านมันมาได้อย่างราบรื่นค่ะ

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

วิธีปรับการบริหารเมื่อมีการรวมองค์กร

โค้ชชิ่งอย่างไรให้พนักงานอยากทำงานเป็นทีม

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023ทำอย่างไรเมื่อพนักงานลาออกแล้วโดนตัด headcount

นอกจากภาษีที่ผู้มีรายได้ตามเกณฑ์จะต้องถูกหักทุกเดือนแล้ว เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่ชาวออฟฟิศห...
งานอดิเรกเป็นการสร้าง Work-life balance ที่ดีทางหนึ่ง เมื่อเราใช้เวลาว่างกับสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ทำงานศิลปะ...
พนักงานยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะแบบผู้ประกอบการ หรือ Intrapreneur คือพนักงานที่ทุ่มเททำงาน มีทักษะและความสามารถ มีจิตวิญญาณแ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top