พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เรื่องทำงานให้สำเร็จผล

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

ทำงานให้สำเร็จผล

          “การทำงานให้สำเร็จผลแน่นอน และสมบูรณ์ตามเป้าหมายนั้น จะต้องใช้ความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งคุณสมบัติที่สำคัญ ๆ ในตัวบุคคลหลายประการ ทั้งความตั้งใจที่มั่นคง ความคิดสร้างสรรค์ ความอุตสาหะพยายาม ความรับผิดชอบ ตลอดจนความสุจริต เป็นธรรมนำมาปฏิบัติโดยตลอด” พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 กรกฎาคม 2528

          jobsDB ขอน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ข้างต้นนี้มาขยายความ ให้เกิดประโยชน์ต่อคนทำงาน เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ ให้ทำงานได้สำเร็จผลค่ะ

          คนทำงานที่มีทักษะ มีความรู้ความสามารถเพียงเท่านั้น ไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้ในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จได้ แต่หากคนทำงานที่มีความรู้ความสามารถ ยังจะมีคุณสมบัติสำคัญ ๆ เหล่านี้ด้วยแล้ว รับรองว่าการทำงานจะสำเร็จผล และสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่วางไว้แน่นอน มีคุณสมบัติอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ

1. ความตั้งใจ

          คุณเคยขี้เกียจทำงานกันหรือเปล่า? ปล่อยงานทิ้งไว้ แล้วงานก็ค้างเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นดินพอกหางหมู พอจะมาสะสางงานอีกทีก็รู้สึกท้อแท้ เหนื่อยหน่าย ไม่อยากทำ ยิ่งทวีความขี้เกียจเพิ่มขึ้นไปอีก หรือจะเป็นการทำงานในจังหวะที่ไฟลนก้นแล้ว เพราะคิดว่าตัวเรามีทักษะ ความสามารถ หรือมีความรู้ พอที่จะทำงานภายในเวลาอันน้อยนิด ภายใต้ความกดดันของเวลาที่กำลังจะถึงกำหนดส่ง ..เปลี่ยนความคิดเถอะค่ะ เปลี่ยนมาเป็นตั้งใจทำงาน เมื่อได้รับงานมาแล้ว ไม่ปล่อยไว้เป็นดินพอกหางหมู ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ ทำ แล้วงานก็จะสำเร็จไปทีละส่วน ไม่ปล่อยให้ไฟลนก้นก่อนค่อยทำ มีเวลาให้คิดไตร่ตรอง ได้ตรวจทานงาน งานนั้นก็จะสำเร็จออกมาก็จะเป็นงานที่มีคุณภาพได้ค่ะ

2. ความคิดสร้างสรรค์

          คนบางคนอาจจะเรียนเก่ง ได้เกรดดี เป็นที่พอใจของครอบครัว แต่พอมาทำงานแล้วกลับทำออกมาได้ไม่ดี ไม่เป็นที่น่าพอใจของเจ้านาย ไม่เข้าตาหัวหน้า อาจจะเป็นเพราะติดอยู่กับแค่ความรู้ในตำราเรียน ไม่สามารถเอามาปรับใช้กับการทำงานนอกตำราได้ ลองออกจากกรอบ แล้วนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงานที่ทำ ใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไป รับรองค่ะ ไม่งานใดก็งานหนึ่ง ผลงานจะต้องเข้าตาเจ้านายและหัวหน้าค่ะ

3. ความอุตสาหะพยายาม

          เส้นทางสู่ความสำเร็จไม่ได้โรยไว้ด้วยกลีบกุหลาบค่ะ ทุกคน ทุกการทำงานต้องเจอกับขวากหนาม เจอกับอุปสรรคด้วยกันทั้งนั้น คนที่จะเดินไปถึงเป้าหมายได้เท่านั้น ที่จะได้รับชัยชนะแห่งความสำเร็จ อย่าท้อแท้กลางทางค่ะ ขอให้คุณมีความอุตสาหะพยายามเข้าไว้ แล้วเส้นชัยแห่งความสำเร็จก็จะไม่ไกลเกินคุณ

4. ความรับผิดชอบ

          คนทำงานที่มีความรับผิดชอบ จะตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายมาให้สำเร็จ ตามเป้าหมาย และตามเวลาที่กำหนด และการทำงานอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากตัวคุณ ก็อย่ากลัวที่จะยอมรับผิด และหาทางแก้ไขปัญหา ความผิดพลาดนั้นไป ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

5. ความสุจริต

          หากคุณคิดว่า ไม่ว่าจะทำงานให้กับองค์กรเล็กหรือใหญ่ จะไม่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น แต่มองไปถึงผลประโยชน์ขององค์กร ถ้าองค์กรได้ ตัวเองก็จะได้ตามไปด้วย แสดงว่าคุณเป็นคนที่มีความสุจริต ไม่คิดคดโกง ยักยอก ผลงานต่าง ๆ ที่ออกมาจากคนสุจริตก็จะสำเร็จ สมบูรณ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ แถมคนทำงานที่มีความสุจริต ยังจะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน หรืออาจจะเป็นลูกน้อง และจะได้รับมอบหมายให้ทำงานที่สำคัญ เพราะจะสามารถเชื่อถือได้ว่าข้อมูลที่ได้มามีความถูกต้อง ไม่มีนอกมีใน หรือมีอะไรอยู่เบื้องหลัง ทำให้ได้แสดงผลงานที่สำคัญ อาจทำให้มีโอกาสในการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย

          หากลองน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ข้างต้นนี้ มาลองปรับใช้กับการทำงาน jobsDB เชื่อว่าการทำงานของคุณจะต้องสำเร็จตามเป้าหมายแน่นอนค่ะ

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙

แก้ปัญหาด้วยปัญญา พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top