คนทำงานดี คือคนมีระเบียบ

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

ระเบียบในการทำงาน

          “คนทำงานดี คือ คนมีระเบียบ ได้แก่ ระเบียบในการคิดและในการทำ ผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ ถึงจะมีวิชา มีเรี่ยวแรง มีความกระตือรือร้นอยู่เพียงใด ก็มักทำงานให้สำเร็จมิได้ เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่น ทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอน มีแต่ความลังเลและขัดแย้งทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน” พระพบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ปีพุทธศักราช ๒๕๒๗

          จากพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ข้างต้นนี้ ทำให้นำมาคิดต่อยอดได้ว่าในโลกของการทำงาน การจะวัดผลว่าใครทำงานได้ดีกว่าใครนั้น มักเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก และน่าลำบากใจ ทั้งนี้เพราะคำว่า “ดี” เป็นคำวิเศษณ์ที่ให้ความหมายในเชิงกว้าง ค่อนข้างนามธรรมและจับต้องได้ยาก หากแต่ลองสังเกตให้ดี การทำงานดีนั้น หลัก ๆ แล้วจะดีไปไม่ได้หากขาดระเบียบ คนทำงานดีมักเป็นคนที่มีระเบียบในการทำงานดีอย่างเห็นได้ชัด และสามารถให้ผลได้เป็นรูปธรรมกว่า นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ เปรียบเหมือนมีเข็มทิศที่แม่นยำในการทำงานอีกด้วย การทำงานแบบมีระเบียบนั้นทำอย่างไร ลองอ่านกันเลยค่ะ

1. จัดระเบียบความคิด

          เมื่อได้รับมอบหมายงานมา 1 ชิ้น สิ่งแรกที่ต้องทำคือการจัดระบบความคิดในหัวของตัวเองว่า ควรจะวางแผนงานอย่างไรให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์นั้น ควรจะทำอะไรก่อนหลัง และต้องเกี่ยวข้องกับแผนกใดบ้าง วางภาพในหัวให้ชัดเจน แล้วค่อย ๆ เขียนเป็นแผนงานออกมาเพื่อเอาไปแจกแจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน

2. ลงรายละเอียด

          ความคิดที่ปิ๊งแว้บออกมา อาจเป็นไอเดียใหญ่ เป็นภาพกว้าง แต่ในการลงมือปฏิบัติงานแบบต้องเขียนรายละเอียดงานออกมาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนด้วย เพราะงานจะดำเนินไปได้ต้องมีไอเดีย แผนงาน และแผนการปฏิบัติงาน ให้ทุกคนรู้หน้าที่และเวลา timeline ให้กระจ่าง

3. คิดล่วงหน้า

          เวลาลงมือปฏิบัติงานจริง ๆ ต้องคิดเผื่อ คิดให้ครอบคลุม คิดไปข้างหน้า 1 สเต็ปด้วย อย่าทำเฉพาะงานแค่ที่อยู่ข้างหน้า ต้องคิดต่อเนื่อง และต่อยอดจากงานที่ทำอยู่ เพื่อเชื่อมโยงการทำงานทั้งหมดให้ราบรื่น ทั้งในส่วนงานที่ทำด้วยตัวเอง และที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่น บ่อยครั้งที่เห็นการเชื่อมต่องานระหว่างคนอื่นมักมีปัญหา นั่นก็เป็นเพราะว่า คนบางคนอยากจะทำงานของตัวเองให้เสร็จ ให้พ้นไป มิได้คิดว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับความลำบากจากการปฏิบัติงานของเราหรือเปล่า แบบนี้ไม่เรียกว่าทำงานดีมีระเบียบนะคะ ดังนั้นควรคิดถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้มาก ๆ ด้วยระหว่างปฏิบัติหน้าที่ค่ะ

4. เคารพเวลา

          การเคารพเวลาในการทำงาน ถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการทำงานให้เป็นระเบียบ เมื่อตอนวางแผนได้วางขอบเขตด้านเวลาอะไรเอาไว้ ก็ควรปฏิบัติให้ได้ตามเวลาที่กำหนดด้วย การทำงานล่าช้า จะทำให้ไม่มีเวลาทบทวน และทำให้ผิดพลาดได้ง่าย รวมไปถึงอาจกระทบเวลาในส่วนงานของคนอื่นด้วย

5. ติดตามผล และทำรายงานสรุป

          การทำปฏิบัติงานตามแผนงาน ต้องมีการประเมินผลความสำเร็จในทุกครั้ง ว่าสิ่งที่ได้ปฏิบัติไปนั้นสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้เพียงใด ได้รับผลตอบรับในแง่ใด จากแหล่งไหนมาก เพื่อเอามาเป็นช้อมูลในการปฏิบัติงานในคราวต่อ ๆ ไป

          หากคุณน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ไปลองใช้ในการทำงาน jobsDB เชื่อมั่นว่าคุณจะกลายเป็นคนทำงานดี สามารถทำงานได้อย่างมีระบบระเบียบ หรือสำหรับคนที่ทำงานได้ดีอยู่แล้ว ก็จะทำงานได้ดี และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะ

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เรื่องทำงานให้สำเร็จผล

แก้ปัญหาด้วยปัญญา พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙

บทความยอดนิยม
           ในวันหยุดพักผ่อนที่คุณวางแผนไว้ว่าจะดูซีรีส์ในคืนวันศุกร์จนดึก แล้วนอนตื่นสาย ๆ แต่เช้าวันเสาร์กลับมีเสียงไลน...
           ล่าม คือ หนึ่งในอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝัน ด้วยความน่าสนใจของตัวงาน ความท้าทายในการทำงาน......
           ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการสมาธิในการทำงานสูง อยากนั่งทำงานในบรรยากาศที่เงียบสงบ ไร้เสียงรบกวนที่จะทำให้คุณหง...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top