ทักษะยุคใหม่ของคนโรงงานที่ยิ่งพัฒนา ยิ่งมั่นใจได้ว่าไม่ตกงานแน่นอน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

สถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมในปี 2562 มีทีท่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคเดียวกัน กรมโรงงานอุตสาหกรรมรายงานสถิติการแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน และจำหน่ายทะเบียนโรงงาน ในช่วง 10 เดือนแรก (มกราคม – ตุลาคม) ของปี 2562 พบว่ามีทั้งสิ้น 1,989 แห่ง ส่งผลกระทบต่อแรงงานจำนวน 49,157 คน และยังมีการคาดการณ์ว่าจะเลิกกิจการโรงงานเพิ่มขึ้นอีกในปี 2563

ทักษะสายโรงงาน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิกฤตโรงงานไทยไม่ได้มีแค่ผลกระทบจากเศรษฐกิจที่เติบโตลดลงเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีปัจจัยในเรื่องประเภทธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการนำเทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในโรงงานมากขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมโรงงานยังเป็นอุตสาหกรรมหลัก 1 ใน 3 ของเศรษฐกิจไทย หลายคนที่ทำงานอยู่ในสายงานนี้จึงไม่ต้องกังวลไปว่าจะไม่มีงานทำ แต่ด้วยสถานการณ์เช่นนี้เราก็ควรพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด เพื่อลดความเสี่ยงการตกงานในอุตสาหกรรมโรงงานที่อาจเกิดขึ้นได้

ทักษะที่ควรมีของการทำงานโรงงาน

– บำรุงรักษาเครื่องจักร

เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้งานอยู่ภายในโรงงาน ถือเป็นปัจจัยสำคัญ 1 ใน 4M คือ คน เครื่องจักร วัตถุดิบ และวิธีการ ดังนั้นหากเรามีความสามารถในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ มีความรู้จัก และเข้าใจในเครื่องมือเป็นอย่างดี ก็จะเป็นที่ต้องการของการทำงาน เพราะแม้ว่าจะมีอุปกรณ์เครื่องจักรในการทำงานแทนแรงงานคน แต่หากเครื่องมือมีปัญหา หรือไม่ได้รับการดูแลที่ดีก็จำเป็นต้องใช้คนในการซ่อมบำรุงอยู่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานที่ใช้เครื่องจักรเป็นกำลังสำคัญในการผลิต

– ออกแบบผลิตภัณฑ์

แม้ว่าการทำงานโรงงานจะดูไม่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสักเท่าไรนัก แต่สินค้าที่ผลิตออกมาแต่ละชิ้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการออกแบบที่ดี ง่ายต่อการใช้งาน หลายครั้งที่โรงงานมักมองข้ามงานด้านการออกแบบไป แต่ในการผลิตสินค้าให้ถูกใจผู้บริโภคนั้นมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งเกินกว่าความเข้าใจของเครื่องจักร ดังนั้นนักออกแบบผลิตภัณฑ์จึงสำคัญต่อภาพรวมการเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างมาก

– ควบคุมอุปกรณ์ โปรแกรม และวงจรการทำงาน

การควบคุมอุปกรณ์ และโปรแกรมการทำงานของเครื่องจักร เป็นการทำให้เครื่องจักรทำงานได้ถูกต้องตรงตามที่ได้มีการวางแผนไว้ ซึ่งมีการควบคุมตามรูปแบบของเครื่องจักร และจุดประสงค์ของโรงงาน ได้แก่ การควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้สามารถทำงานแทนมนุษย์ให้มีความผิดพลาดน้อยลง ทำงานได้เร็วขึ้น ได้ผลผลิตมากขึ้น และสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง นอกจากนี้ยังมีการควบคุมลำดับ ที่เป็นการควบคุมลำดับขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ควบคุมทำหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรให้ผลิตได้ตามความต้องการ

– วางแผนการผลิต

การวางแผนการผลิตมีทั้งแผนการผลิตระยะสั้น และแผนการผลิตระยะยาว ทักษะด้านนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะต้องผลิตให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีทั้งความต้องการจริง และความต้องการที่เกิดจากการคาดการณ์อนาคต โดยการวางแผนนี้จะต้องวางแผนในทุกเรื่องทั้งวัตถุดิบ  ระยะเวลา และกำลังการผลิต ซึ่งจะต้องวางแผนให้โรงงานลดความสิ้นเปลืองของงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นได้มากที่สุด

การทำงานด้านโรงงานในปัจจุบันจึงไม่ได้ยึดกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องการความละเอียดอ่อน และการวางแผนที่ดีอย่างมีศาสตร์ และศิลป์ด้วย ฉะนั้นหากพัฒนาทักษะเหล่านี้เพียงด้านใดด้านหนึ่งก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการตกงานในสายนี้อีกต่อไป

#ให้ก้าวแรกของการทำงานกำหนดเส้นทางชีวิตคุณ

#jobsDB

ลงทะเบียน

หางานได้ง่ายกว่าเดิมผ่าน application บนมือถือจาก jobsDB ทั้ง iOS และ Android โหลดเลย

บทความยอดนิยม
ขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กจบใหม่ย่อมต้องยังไม่มีประสบการณ์ในโลกของการทำงาน ดังนั้นปราการด่านแรกในการเริ่มต้นสมัครงานอย่างการเขี...
การเป็นผู้ประกอบการมือใหม่ นอกจากจะต้องคิดถึงเรื่องธุรกิจแล้ว หากมีลูกจ้างด้วย สิทธิกฎหมายแรงงานเบื้องต้น ก็เป็นอีกเรื่อ...
ประกันสังคม คือ สวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ทางรัฐบาลมอบให้แก่ลูกจ้าง โดยระบบประกันสังคมนั่นคือมีในประเทศไทยมาตั้งแต่เมื่อปี...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top