ทฤษฎีหมวก 6 ใบ กับการตัดสินใจ

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ในธุรกิจประเภทต่าง ๆ การตัดสินใจของผู้บริหารถือเป็นสิ่งที่สามารถชี้ขาด ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อองค์กรในด้านบวก และด้านลบ เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้เราจะมาแนะนำถึงทฤษฎีหมวก 6 ใบ ของ ดร.เอ็ดวาร์ด เดอ โบโน และนำมาประยุกต์ใช้โดยแบ่งการพิจารณาเรื่องราวต่าง ๆ ในหลายมุมมองตามหมวก 6 ใบ ที่มีสีสันแตกต่างกันไป เพื่อแทนความคิดในแต่ละมุมของเรื่องนั้น ๆ

  1. หมวกสีขาว เป็นตัวแทนของข้อเท็จจริง ได้แก่ ตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ เพื่อหาข้อสรุปโดยไม่คำนึงถึง ทัศนคติหรือความคิดเห็นใด ๆ
  2. หมวกสีแดง เป็นตัวแทนของอารมณ์ และความรู้สึกต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องอธิบายเหตุผลใด ๆ
  3. หมวกสีดำ เป็นตัวแทนของความระมัดระวัง ซึ่งจะต้องไตร่ตรองและยับยั้งการดำเนินการถ้าอาจทำให้เกิดความเสียหาย หรือล้มเหลวได้
  4. การตัดสินใจของผู้บริหารหมวกสีเหลือง เป็นตัวแทนของการแสวงหาทางเลือกอย่างมีความหวัง พร้อมทั้งทดลองปฏิบัติเพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
  5. หมวกสีเขียว เป็นตัวแทนของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ซึ่งผู้บริหารจะใช้หมวกสีนี้ก็ต่อเมื่อมีความคิดใหม่ ๆ เพื่อเปิดโอกาส ให้กับการปรับปรุง สร้างสรรค์ และพัฒนา
  6. หมวกสีฟ้าเป็นตัวแทนของการควบคุมความคิดทั้งหมด หรือมุมมองกว้างที่ครอบคลุม ซึ่งผู้บริหารที่ใช้หมวกนี้จะต้องอาศัยประสบการณ์ มากในการตัดสิน
ที่มา : www.siamhrm.com

บทความยอดนิยม
           อาการสมองตัน คิดงานไม่ออก หัวไม่แล่น เป็นอาการที่ไม่ว่าใครก็ต้องเคยเจอกันทั้งนั้น แม้ว่าคุณจะพยายามเปิดคอมตั้...
           ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ ทำให้วิถีชีวิตของใครหลายคนเปลี่ยนไป จากที่เคยใช้เวลาอยู่นอกบ้านเสียส่วนใหญ่ ก็ต้อง...
           ในห้องสัมภาษณ์งานใหม่ที่คุณอยากย้ายไป บทสนทนาหนึ่งที่จะมักจะทำให้ผู้สมัครกระอักกระอ่วนและสร้างความประหม่าไม่น...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top