เริ่มตั้งเป้าหมายในการทำงาน เพื่ออนาคตอันหอมหวาน

          แทบจะกล่าวได้ว่าจุดเริ่มต้นของความสำเร็จคือการมีเป้าหมาย เพราะเป้าหมายนั้นเปรียบเหมือนจุดหมายปลายทางในการเดินท…