ตัวอักษร Zoom ด้วยโปรแกรม Flash

          เทคนิคและวิธีใช้โปรแกรม Flash ในการทำตัวอักษรซูม มีมิติ เป็นขั้นตอนเข้าใจง่ายดังต่อไปนี้

 1. เปิดไฟล์ใหม่ กำหนด Movie Properties ตามต้องการ
 2. พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงใน layer 1 โดยจะปรากฎ key frame ในเฟรมแรกของเลเยอร์ 1 โดยอัตโนมัติ
 3. ตัดตำแหน่งข้อความตามต้องการ
 4. คลิกเลือกข้อความแล้ว กด F8 เพื่อแลงเป็น Symbol แบบ กราฟิก (Graphic)
 5. นำเมาไปคลิกขวาใน เฟรม ปลายทาง (สมมุติเฟรมที่ 20)เลือกคำสั่ง Insert, keyframe เพื่อกำหนดจุดปลายทาง
 6. นำเมากลับมาคลิกขวาที่เฟรมแรก(เฟรมที่ 1) เลือกคำสั่ง Insert, Create Motion Tween
 7. ย่อขนาดข้อความในเฟรมที่ 1 ในเล็กลง
 8. ทดลองรันงานโดย กด Ctrl+Enter

หมายเหตุ

ทำตัวอักษรซูมด้วย-flash          ทดลองเปลี่ยนสี ความสว่าง หรือความโปร่งใส่ให้กับข้อความ โดยนำเมาส์ไปคลิกที่เฟรม Instance แบบ Graphic แล้วไปที่ Panal Properties แล้วเลือกตรงช่อง Color

 • Tint : แล้วเลือกสีที่ต้องการ
 • Alpha : แล้วกำหนดค่าความโปร่งใส่ที่ต้องการ
 • Brightness : แล้วเลือกสีที่ต้องการ