5 คำถามตอบโจทย์ชีวิตและอนาคตให้ชัด! ก่อนเรียนจบ

           ในวันที่เรียนจบมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นเหมือนวันแรกของการก้าวเข้าสู่ชีวิตจริงอย่างแท้จริง เพราะจะต้องเปลี่ยนจากช…