จ๊อบส์ดีบี ตอกย้ำความเป็นผู้นำความคิดด้านตลาดงาน เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ใน “โครงการเปิดโลกทัศน์ครูแนะแนว”

          การเลือกคณะสำหรับศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานั้น ถือได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญสำหรับน้อง ๆ นักเรียนในระดับมัธยมตอนปลายที่ต้องค้นหาตัวตนให้พบ เพื่อนำไปสู่การเลือกเข้าศึกษาคณะที่ชอบและได้ทำงานที่ใช่ในอนาคต แต่ปัจจุบันปัญหาใหญ่ที่มักจะเจอในตลาดงานคือ “บัณฑิตล้นตลาด” สืบเนื่องมาจากการเลือกเรียนที่ไม่ตรงกับที่ตลาดงานต้องการ และบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญที่มีส่วนช่วยชี้แนะแนวทางให้กับน้อง ๆ คงเป็นใครไปไม่ได้ ถ้าไม่ใช่ “ครูแนะแนว” และเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมานี้ จ๊อบส์ดีบี ได้รับโอกาสสำคัญในการเข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านตลาดงานแก่กลุ่มคุณครูแนะแนวกว่า 40 คนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศในหัวข้อ “ตลาดงานเปลี่ยนไปในยุค 4.0” ภายใต้โครงการ “เปิดโลกทัศน์ครูแนะแนว” จัดโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจาก  คุณอันธิกา ลิมปิอนันต์ชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาดจากบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเผยแพร่ความรู้และข้อมูลสำคัญทางด้านตลาดงานในปัจจุบัน และ อนาคต งานนี้ได้รับความสนใจจากคุณครูที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างมาก โดยมีการร่วมซักถามไขข้อข้องใจในประเด็นต่างๆ มากมาย

          ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทางคณะผู้จัดงานท่าน ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ให้โอกาสจ๊อบส์ดีบีเข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ กับทางมหาวิทยาลัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆแบบนี้ในปีต่อ ๆ ไปนะคะ

ตลาดงานเปลี่ยนไปในยุค 4.0

ตลาดงานเปลี่ยนไปในยุค 4.0

ช่วยเพิ่มโอกาสได้งานเร็วขึ้น™ สร้างโปรไฟล์กับ jobsDB

ช่วยเพิ่มโอกาสได้งานเร็วขึ้น™ อัปเดตรายละเอียดเกี่ยวกับ jobsDB