จ๊อบส์ดีบี ตอกย้ำความเป็นผู้นำความคิดด้านตลาดงาน เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ใน “โครงการเปิดโลกทัศน์ครูแนะแนว”

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          การเลือกคณะสำหรับศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานั้น ถือได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญสำหรับน้อง ๆ นักเรียนในระดับมัธยมตอนปลายที่ต้องค้นหาตัวตนให้พบ เพื่อนำไปสู่การเลือกเข้าศึกษาคณะที่ชอบและได้ทำงานที่ใช่ในอนาคต แต่ปัจจุบันปัญหาใหญ่ที่มักจะเจอในตลาดงานคือ “บัณฑิตล้นตลาด” สืบเนื่องมาจากการเลือกเรียนที่ไม่ตรงกับที่ตลาดงานต้องการ และบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญที่มีส่วนช่วยชี้แนะแนวทางให้กับน้อง ๆ คงเป็นใครไปไม่ได้ ถ้าไม่ใช่ “ครูแนะแนว” และเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมานี้ จ๊อบส์ดีบี ได้รับโอกาสสำคัญในการเข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านตลาดงานแก่กลุ่มคุณครูแนะแนวกว่า 40 คนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศในหัวข้อ “ตลาดงานเปลี่ยนไปในยุค 4.0” ภายใต้โครงการ “เปิดโลกทัศน์ครูแนะแนว” จัดโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจาก  คุณอันธิกา ลิมปิอนันต์ชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาดจากบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเผยแพร่ความรู้และข้อมูลสำคัญทางด้านตลาดงานในปัจจุบัน และ อนาคต งานนี้ได้รับความสนใจจากคุณครูที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างมาก โดยมีการร่วมซักถามไขข้อข้องใจในประเด็นต่างๆ มากมาย

          ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทางคณะผู้จัดงานท่าน ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ให้โอกาสจ๊อบส์ดีบีเข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ กับทางมหาวิทยาลัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆแบบนี้ในปีต่อ ๆ ไปนะคะ

ตลาดงานเปลี่ยนไปในยุค 4.0

ตลาดงานเปลี่ยนไปในยุค 4.0

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

บทความยอดนิยม
           ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่แล้วจนมาถึงตอนนี้ ภาวะการระบาดของไวรัสโควิด – 19 ได้กระทบไปทุกภาคส่วน......
           ในโลกที่ไม่หยุดนิ่งการทำงาน 24 ชั่วโมง ก็จำเป็นสำหรับหลายธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น......
           จากสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่องของไวรัสโควิด – 19 ทำให้เวลาเกือบ 2......

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top