ดูแลพนักงานให้ดี ไม่ได้มีแค่เรื่องเงิน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint
managing-work-100

          การรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรนั้น เรื่องค่าตอบแทนไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด ถึงแม้ว่าในแต่ละปีบริษัทขึ้นเงินเดือนให้มากเพียงใด แต่ถ้าอยู่แล้วพนักงานไม่มีความสุข ไม่นานเขาก็ลาออกอยู่ดี และหากบริษัทของคุณมีอัตราการลาออกของพนักงานสูง คงต้องวิเคราะห์หาสาเหตุอย่างจริงจังแล้วว่า เป็นเพราะเหตุใด บริษัทของคุณดูแลพนักงานดีพอที่จะทำให้พวกเขาทำงานอย่างมีความสุขแล้วหรือยัง

  • สนับสนุนให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่พนักงาน รวมถึงร้องเรียนในเรื่องที่ขุ่นข้องหมองใจต่าง ๆ
  • จัดฝึกอบรมพนักงานในเรื่องทักษะการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม รวมถึงการสนับสนุนซึ่งกันและกันในการทำงาน เพื่อการทำงานประสานกันอย่างราบรื่น
  • สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานภายในองค์กรเป็นประจำ เพื่อให้พนักงานรู้จักกันทั่วและให้ความช่วยเหลือกันได้
  • สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย การส่งเสริมโภชนาการ และการตรวจสุขภาพพนักงาน
  • เตรียมพนักงานให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในที่ทำงาน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เสมอ เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อลดแรงต่อต้าน และช่วยให้องค์กรดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น
  • การให้ความคุ้มครองทางการแพทย์ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ครอบคลุมทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพราะในปัจจุบัน คนทำงานจำนวนไม่น้อยที่เป็นโรคเครียดโดยไม่รู้ตัว เป็นต้น
  • ให้ความสำคัญกับ Work-Life Balance ของพนักงาน ให้พนักงานสามารถจัดสรรเวลาสำหรับชีวิตและงานได้อย่างสมดุล

          องค์กรที่พนักงานอยู่แล้วมีความสุข ไม่ใช่องค์กรที่ให้ค่าตอบแทนสูงเสมอไป เพราะเงินไม่ได้เป็นสิ่งกำหนดความสุข การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจซึ่งกันและกันต่างหากที่ทำให้เกิดความสุข ดังนั้นมาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันดีกว่า

บทความยอดนิยม
การฝึกงานถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่นักศึกษาเลือกที่จะทำ เพราะนอกจากจะได้นำความรู้ที่เรียนมาไปใช้จริงแล้ว ยังได้ประสบกา...
      ตื่นเช้าต้องแวะซื้อกาแฟก่อนไปทำงาน ไม่ได้จิบกาแฟ คาเฟอีนยังไม่เข้าร่าง จะเกิดอาการไม่ค่อยเฟรช รู้สึ...
เห็นหัวข้อบทความนี้แล้วอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไป อย่ามองว่า “การว่างงาน” เป็นสิ่งไกลตัวในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ จริง ๆ แล้วเรื่...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top