ดูแลพนักงานให้ดี ไม่ได้มีแค่เรื่องเงิน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint
managing-work-100

          การรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรนั้น เรื่องค่าตอบแทนไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด ถึงแม้ว่าในแต่ละปีบริษัทขึ้นเงินเดือนให้มากเพียงใด แต่ถ้าอยู่แล้วพนักงานไม่มีความสุข ไม่นานเขาก็ลาออกอยู่ดี และหากบริษัทของคุณมีอัตราการลาออกของพนักงานสูง คงต้องวิเคราะห์หาสาเหตุอย่างจริงจังแล้วว่า เป็นเพราะเหตุใด บริษัทของคุณดูแลพนักงานดีพอที่จะทำให้พวกเขาทำงานอย่างมีความสุขแล้วหรือยัง

  • สนับสนุนให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่พนักงาน รวมถึงร้องเรียนในเรื่องที่ขุ่นข้องหมองใจต่าง ๆ
  • จัดฝึกอบรมพนักงานในเรื่องทักษะการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม รวมถึงการสนับสนุนซึ่งกันและกันในการทำงาน เพื่อการทำงานประสานกันอย่างราบรื่น
  • สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานภายในองค์กรเป็นประจำ เพื่อให้พนักงานรู้จักกันทั่วและให้ความช่วยเหลือกันได้
  • สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย การส่งเสริมโภชนาการ และการตรวจสุขภาพพนักงาน
  • เตรียมพนักงานให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในที่ทำงาน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เสมอ เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อลดแรงต่อต้าน และช่วยให้องค์กรดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น
  • การให้ความคุ้มครองทางการแพทย์ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ครอบคลุมทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพราะในปัจจุบัน คนทำงานจำนวนไม่น้อยที่เป็นโรคเครียดโดยไม่รู้ตัว เป็นต้น
  • ให้ความสำคัญกับ Work-Life Balance ของพนักงาน ให้พนักงานสามารถจัดสรรเวลาสำหรับชีวิตและงานได้อย่างสมดุล

          องค์กรที่พนักงานอยู่แล้วมีความสุข ไม่ใช่องค์กรที่ให้ค่าตอบแทนสูงเสมอไป เพราะเงินไม่ได้เป็นสิ่งกำหนดความสุข การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจซึ่งกันและกันต่างหากที่ทำให้เกิดความสุข ดังนั้นมาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันดีกว่า

บทความยอดนิยม
           อาการสมองตัน คิดงานไม่ออก หัวไม่แล่น เป็นอาการที่ไม่ว่าใครก็ต้องเคยเจอกันทั้งนั้น แม้ว่าคุณจะพยายามเปิดคอมตั้...
           ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ ทำให้วิถีชีวิตของใครหลายคนเปลี่ยนไป จากที่เคยใช้เวลาอยู่นอกบ้านเสียส่วนใหญ่ ก็ต้อง...
           ในห้องสัมภาษณ์งานใหม่ที่คุณอยากย้ายไป บทสนทนาหนึ่งที่จะมักจะทำให้ผู้สมัครกระอักกระอ่วนและสร้างความประหม่าไม่น...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top