5 เทคนิคเด็ด เมื่อต้องจ้างคนกลุ่ม Millennials มาเป็นผู้บริหารระดับกลาง

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          งานผู้บริหารระดับกลาง ต้องจัดการกับแผนงาน หรือกลยุทธ์ต่าง ๆ ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด การจ้างผู้บริหารระดับกลางที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะคนที่คุณจ้างมาทำงานอาจทำให้บริษัทของคุณดีหรือร้าย ได้ผลกำไรหรือเสียหายก็เป็นได้ ซึ่งการจ้างงานในปัจจุบันต้องมีการปรับเปลี่ยนและพลิกแพลงให้ทันกับยุคสมัย ให้เข้ากับคนทำงานกลุ่ม Millennials เพราะคนกลุ่มนี้ เป็นแรงงานที่ใหญ่ที่สุด และเป็นกำลังสำคัญในการทำงาน ที่ในอนาคตจะกลายไปเป็นผู้นำของบริษัท เนื่องจากคนทำงานรุ่นเก่ากำลังจะต้องเกษียณไป ดังนั้น jobsDB จึงมีเทคนิคเด็ด เมื่อต้องจ้างคนกลุ่ม Millennials ให้เป็นผู้บริหารระดับกลาง และวิธีการสรรหาคนทำงานในตำแหน่งนี้ มาฝากค่ะ

จ้าง Millennials เป็นผู้บริหารระดับกลาง

1. ต้องเป็นผู้นำตัวจริง

          คนทำงานกลุ่ม Millennials ไม่ได้ต้องการจะเป็นผู้นำในอีก 5 ปีข้างหน้า แต่พวกเขาต้องการเป็นผู้นำ ณ ตอนนี้เลย เพราะพวกเขามองว่าตัวเขาเองมีความเป็นผู้นำมากกว่าคนทำงานในรุ่นก่อนซะอีก แต่การที่คนกลุ่มนี้จะมาเป็นผู้นำนั้น ก็อาจจะเกิดได้ทั้งผลดีหรือผลเสียตามมา เพราะถ้าคน ๆ นั้นได้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับกลางอย่างรวดเร็ว แม้จะเป็นผู้บริหารที่มีความมั่นใจ แต่ทำงานผิดพลาด ไม่สามารถสร้างผลงานได้ดีเท่าที่ควร คนแบบนี้ย่อมไม่ได้เป็นที่ต้องการของบริษัทอย่างแน่นอน เพื่อให้แน่ใจว่าคนที่คุณกำลังจะรับเข้ามาทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง จะเข้าใจบทบาทหน้าที่ของงานที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมด และสามารถสร้างผลงานให้กับบริษัทของคุณได้ คุณควรให้ผู้สมัครงานได้ทำแบบทดสอบด้วยการจำลองสถานการณ์ รวมทั้งให้พวกเขาเล่าถึงผลงานที่ประสบความสำเร็จโดยการที่เขาเป็นผู้นำโปรเจคด้วย

2. มีความเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์

          ความสามารถในการวางกลยุทธ์ให้กับบริษัทเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของคนทำงานตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง ไม่ใช่แค่เข้าใจกลยุทธ์ แต่ต้องสามารถปรับใช้ และวางแผนกลยุทธ์ได้ด้วย เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไป เพราะฉะนั้น ในการสัมภาษณ์งาน ให้ทดสอบทักษะในการคิดเชิงกลยุทธ์ของผู้สมัครงาน และที่สำคัญคุณควรอธิบายกลยุทธ์ เป้าหมายของบริษัท และบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของพวกเขาด้วย เพราะแรงผลักดันที่สำคัญในการทำงานของคนทำงานกลุ่ม Millennials คืองานที่มีความหมาย และเป้าหมายที่ท้าทาย ถ้าพวกเขารู้ว่าบทบาทและหน้าที่ของพวกเขามีความสำคัญอย่างไร สิ่งนี้จะเป็นแรงดึงดูดใจให้พวกเขาทำงานให้กับบริษัทคุณ

3. เป็นผู้นำที่ส่งพลังบวกให้กับลูกน้อง

          อีกสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันของคนทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางคือ การบริหารจัดการและดูแลลูกน้องในทีม การเป็นทีมเวิร์กที่ดีมาจากผู้บริหารที่ดี ที่แคร์และเข้าใจลูกน้องในทีม พวกเขาควรให้กำลังใจและชื่นชมกับความทุ่มเทในการทำงานหนักของลูกน้อง ลักษณะของคนทำงานกลุ่ม Millennials สามารถทำงานร่วมกันกับลูกน้องด้วยความสนิทสนม เท่าเทียม และเป็นกันเอง ไม่แบ่งระดับชั้นหรือตำแหน่งได้อยู่แล้ว จึงทำให้พวกเขาสามารถเข้าใจความรู้สึกของลูกน้องในทีมได้ดีกว่าผู้บริหารในยุคก่อน ที่ทำงานแบบแบ่งลำดับขั้น ลำดับตำแหน่ง ผู้นำที่ดียังมีความพยายามที่จะดูแลรักษาลูกน้องในทีม พวกเขาต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้ลูกน้องรู้สึกดี และทำให้ลูกน้องทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ เพราะฉะนั้น ลองให้ผู้สมัครงานเล่าถึงวิธีการจัดการกับปัญหาที่เคยเกิดขึ้นระหว่างเขากับเพื่อนร่วมงาน และให้ยกตัวอย่างปัจจัยที่เขาคิดว่าจะช่วยผลักดันให้ทีมงานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้

4. มีทักษะการเข้าสังคมที่ยอดเยี่ยม

          นอกจากจะต้องบริหารลูกน้องในทีมแล้ว ผู้บริหารระดับกลางยังต้องบริหารจัดการผู้บริหารระดับสูงด้วย ฉะนั้น คนทำงานในตำแหน่งนี้ต้องมีทักษะเข้ากับผู้คนได้ดี รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการคนทำงานให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ผู้สมัครงานที่คุณมองหา ควรมีทักษะการบริหารจัดการคนที่ยอดเยี่ยม คน ๆ นั้นต้องสามารถสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้กับคนทำงานทุกระดับตำแหน่ง ถ้าผู้สมัครงานที่คุณเชิญมาสัมภาษณ์งานไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส ทำหน้าบึ้งตึง คน ๆ นั้นก็อาจจะไม่ใช่คนที่เหมาะสมกับงานในตำแหน่งนี้

5. สามารถใช้เครื่องมือ Social Media เพื่อบริหารงาน

          อย่างที่ทราบกันดีว่าคนกลุ่ม Millennials เติบโตมาพร้อมกับสื่อสังคม และปรากฏการณ์สื่อดิจิทัลต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันพวกเขาสามารถที่จะใช้ Social Media ไปกับการตั้งสเตตัส โพสรูปภาพ หรือแม้แต่แชร์สิ่งที่พวกเขาสนใจ ซึ่งคนกลุ่มนี้ย่อมสามารถใช้ได้เป็นอย่างดีทุกคน แต่การที่จะคัดเลือกคนกลุ่มนี้มาทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง คน ๆ นั้น นอกจากจะสามารถใช้เครื่องมือ Social Media อย่างดีแล้ว ต้องใช้ให้เป็นด้วย หากจะหาคนกลุ่ม Millennials เข้ามาทำงาน ลองให้เขาเล่าให้คุณฟังว่า เขาจะนำเครื่องมือ Social Media มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการบริหารอย่างไรได้บ้าง และให้เขาลองอธิบายวิธีการและขั้นตอนให้คุณฟัง หรือตั้งโจทย์และมอบหมายให้เขาใช้การบริหารงานผ่าน Social Media ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

          คนทำงานยุค Millennials ชอบความท้าทาย และไม่ชอบอยู่นิ่งเฉย พวกเขาจะก้าวขึ้นมาทำงานในตำแหน่งผู้บริหาร และเป็นกำลังสำคัญที่จะทำรายได้มาสู่องค์กรในอีกไม่ช้านี้ ในขณะที่พวกเขากำลังเติบโตไปข้างหน้า ก็ควรเห็นคุณค่าและให้การสนับสนุน เพื่อช่วยให้พวกเขาขับเคลื่อนองค์กรไปสู่จุดมุ่งหมายได้สำเร็จ

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

5 แนวโน้มในการจ้างและการจัดการคนทำงานยุค Millennials

บริหารคนอย่างไรให้ก้าวทันยุค 4.0

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 20235 เทคนิคเด็ด เมื่อต้องจ้างคนกลุ่ม Millennials มาเป็นผู้บริหารระดับกลาง

นอกจากภาษีที่ผู้มีรายได้ตามเกณฑ์จะต้องถูกหักทุกเดือนแล้ว เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่ชาวออฟฟิศห...
งานอดิเรกเป็นการสร้าง Work-life balance ที่ดีทางหนึ่ง เมื่อเราใช้เวลาว่างกับสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ทำงานศิลปะ...
พนักงานยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะแบบผู้ประกอบการ หรือ Intrapreneur คือพนักงานที่ทุ่มเททำงาน มีทักษะและความสามารถ มีจิตวิญญาณแ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top