จิตสำนึกของงานบริการสำคัญไหม

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ไม่ว่างานบริการใดๆ ก็ต้องตามจะไม่สามารถทำได้เพียงลำพัง ซึ่งต้องมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนด้วยกันย่อยเกิดขึ้น ไม่มากก็น้อย ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ภายในหน่วยงานเดียวกัน และต่างหน่วยงาน ลูกน้อง ลูกค้า

          การบริการนั้นต้องมี “Service Mind” หรือจิตสำนึกของการบริการ และถ้าหากพนักงานมีจิตสำนึกของการบริการแล้วล่ะก็จะส่งผลให้เป็นแรงผลักดัน ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่แสดงออกต่อบุคคลต่างๆ ในด้านดี ที่อยู่รอบตัวคุณเอง

          เหตุใดต้องมี Service Mind หากคุณเป็นผู้ให้ ผู้อาสา หรือชอบช่วยเหลือกับคนที่ท่านต้องติดต่อก่อนบ้างหรือเปล่า เพราะปรารถนาของการให้นั้นจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรม ดังต่อไปนี้

  • จิตสำนึกของงานบริการแสดงออกถึงความพร้อมและความเห็นใจในการบริการแก่ลูกค้าเสมอ
  • สามารถควบคุมกิริยาท่าทาง และน้ำเสียงได้อย่างเหมาะสมเมื่อถูกซักถามบ่อยๆ
  • สามารถที่จะรับฟังเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าโดยไม่แสดงกิริยาท่าทางหรือน้ำเสียงไม่พอใจ
  • มีเทคนิคในการพูดเพื่อสร้างความไว้วางใจและคุ้นเคยต่อลูกค้า
  • สามารถให้คำแนะนำในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำได้
  • นำข้อมูลที่ได้จากลูกค้ามาปรับปรุงและพัฒนาตัวเองได้

          ซึ่งพฤติกรรมที่กล่าวมาเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนต้องมีและจะส่งผลไปในทางบวกแก่คุณ ดังต่อไปนี้

          มัดใจลูกค้า การบริการที่ดีย่อมได้ผลที่ดีตอบแทนกลับมาด้วย นั่นทำให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดี หรือ Loyalty ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ทำให้ลูกค้าหันมาสนใจที่จะซื้อสินค้าหรือใช้บริการจาก คุณอีก

          พูดต่อ แบบปากต่อปาก ความยากที่สุดของการให้บริการคือ “การมัดใจลูกค้า” เพราะเมื่อไหร่ที่เราสามารถมัดใจลูกค้าได้ แน่นอนว่าพวกเขาจะเป็นเหมือนกับคนที่ขายของให้เราอีกทอดหนึ่งโดยที่เราไม่ ต้องออกแรงอะไรมาก เพราะจะเกิดพฤติกรรม “การบอกต่อ” จะเป็นการพูดต่อๆ กันไป ซึ่งเป็นการสื่อสารที่รวดเร็วที่สุด โดยไม่จำเป็นต้องจ้างทำโฆษณาให้เปลืองงบของคุณอีกด้วย

          ได้รับความร่วมมือ และความช่วยเหลือ การบริการที่ดีจะเป็นเสน่ห์ที่ช่วยเสริม “บารมี” ให้กับตัวคุณเอง เพราะจะเป็นการเสริมแรงให้บุคคลรอบข้างอยากจะให้ความร่วมมือ หรือความช่วยเหลือที่ร้องขอมา และสิ่งที่ทำให้เกิดเสน่ห์นั่นคือ การเป็น “ผู้ให้” ก่อนเป็น “ผู้รับ”

          มีที่ปรึกษา หรือผู้รับฟัง หากคุณมีจิตสำนึกของการบริการจะเป็นคนที่ใครๆ ก็อยากอยู่ใกล้ อยากคบหาสมาคมด้วย อยากผูกมิตรไมตรี และเมื่อคุณมีสิ่งเหล่านี้คุณก็จะมี “เพื่อน” ซึ่งเป็นผู้ที่คุณสามารถปรึกษาได้ หรือเป็นผู้รับฟังที่ดีได้

          สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับหน่วยงาน คำชมต่างๆ ที่ได้จากลูกค้า เช่น “ติดต่อกับหน่วยงานนี้ทีไร สบายใจทุกที ทุกคนต้อนรับและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี” นั่นแสดงถึงความพอใจของลูกค้าที่ติดต่อด้วยเกิดความพอใจ และความประทับใจในการให้บริการของหน่วยงานเรา เพราะลูกค้านั้นจะไม่ได้มองที่ตัวบุคคลแต่จะมองที่ตัวองค์กร หรือหน่วยงานซะมากกว่า

          สร้างรายได้ และผลกำไร การบริการที่ดีทำให้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น นั่นหมายถึงผลกำไรที่คุณควรจะได้รับนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นไปด้วย ไม่ว่าลูกค้าจะซื้อของ หรือมาใช้บริการของเราและได้ความประทับใจกลับไป และพื้นฐานของการสร้างความพอใจให้กับลูกค้านั้นมาจาก “ตัวบุคคล” ซึ่งการให้บริการที่ดีจะเป็นแรงกระตุ้นและแรงจูงใจให้ลูกค้าหันกลับมาใช้ สินค้าและบริการอีก เพราะราคาไม่ได้เป็นตัวตัดสินอีกต่อไปในการซื้อสินค้า หรือใช้บริการแต่เป็นเพราะลูกค้าได้รับความประทับใจต่างหาก

บทความยอดนิยม
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาของเทคโนโลยี เอื้อการดำเนินชีวิตของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และท่ามกลางความสะดวกต่าง ๆ เหล่านั้น...
บางครั้งชีวิตการเป็นมนุษย์ออฟฟิศมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ละเส้นทางมักมีขวากหนามให้ต้องฝ่าฟัน จนแปรเปลี่ยนเป็นการเสี...
ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนานั้น ในบางครั้งเรามักจะลืมคำนึงถึงเรื่องของแนวคิดและกลยุทธ์ในการวิเ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top