จับโกหกในการสัมภาษณ์งานสังเกตอย่างไร

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

จับโกหกตอนสัมภาษณ์งาน

          ทุกวันนี้การโกหกในการสัมภาษณ์งานกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้สมัครงานไปเสียแล้ว นั่นเป็นเพราะผู้สมัครงานมักจะโกหกตั้งแต่ในเรซูเม่ที่พวกเขาส่งไป ทั้งนี้พบว่ามีเรซูเม่มากกว่า 40% ที่ให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง และมักเป็นการพูดเกินความจริงในเรื่องตำแหน่งงาน เงินเดือน และความรับผิดชอบเมื่ออยู่ที่บริษัทเก่า

          อย่างไรก็ตาม ผู้สัมภาษณ์งานสามารถจับโกหกได้จากสัญญาณเล็ก ๆ ที่บ่งบอกถึงความไม่ปกติที่เกิดขึ้นในขณะสัมภาษณ์งาน

          การพูด

 • ตอบคำถามช้ากว่าปกติ มีความลังเลมากขึ้น โดยคนที่โกหกมักจะใช้เวลาคิดนานกว่าคนที่ตอบตามความเป็นจริง
 • ไม่มั่นใจที่จะเล่าถึงประสบการณ์ของตนเอง เมื่อผู้สัมภาษณ์งานให้อธิบายรายละเอียดกลับตอบแบบรวม ๆ ในลักษณะที่เป็นนามธรรม ไม่ชัดเจน
 • พูดตะกุกตะกัก หรือพูดในลักษณะติดอ่าง เนื่องจากพยายามคิดและพูดในเวลาเดียวกัน จึงไม่ราบรื่นเหมือนเวลาที่พูดความจริง
 • ผู้สมัครที่โกหกจะรู้สึกอึดอัดเวลาที่เกิดความเงียบ จึงพยายามพูดเพื่อทำลายความเงียบ และสิ่งที่พูดนั้นมักจะไม่เป็นความจริง
 • ใช้เสียงสูงเกินไปเมื่อตอบคำถาม ราวกับจะพยายามยืนยันในสิ่งที่ตอบว่าเป็นความจริง เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์งานเชื่อในสิ่งที่ตนพูด

          การแสดงออกทางร่างกาย

 • ผู้ที่โกหกจะมีความเครียดที่แสดงออกมาให้เห็นทางร่างกาย เช่น ปากแห้ง เหงื่อออกที่มือ หายใจถี่ หน้าแดง นั่งกอดอก ไขว้ขา ไม่สามารถควบคุมขาและเท้าได้ กระสับกระส่าย ไม่อยู่นิ่ง ขยับตัวและขยับเก้าอี้บ่อยครั้ง
 • สัมผัสหน้า สัมผัสร่างกายตัวเองบ่อยครั้ง โดยเฉพาะจมูก อันเป็นลักษณะที่ผู้สมัครงานพยายามที่จะปกปิดการโกหกโดยไม่รู้ตัว และส่วนหนึ่งเกิดจากความตึงเครียดบริเวณโพรงจมูกที่นำไปสู่การกระตุ้นความ รู้สึก
 • แอบแสดงสีหน้าประหลาดใจ เจ็บปวด หรือโกรธเมื่อเขาตอบคำถามผิดพลาด หากมีผู้สัมภาษณ์งาเพียงคนเดียวอาจจับสังเกตนี้ไม่ทัน
 • สายตา น้ำเสียง และคำพูดไม่สัมพันธ์กัน ก็อาจเป็นสัญญาณของการโกหกได้
 • การยิ้มเห็นฟันเป็นการแสดงความรู้สึกที่ง่ายและดูเป็นธรรมชาติ แต่จะเป็นการยิ้มที่ปกปิดความกลัวและความวิตกกังวลเอาไว้ข้างใน
 • พยามยามสบตาผู้สัมภาษณ์งานตลอดเวลา เพื่อปกปิดการโกหก จนดูเหมือนเป็นการตั้งใจมากเกินไป

          ในการสัมภาษณ์งานครั้งต่อไป ลองจับสังเกตผู้สมัครจากสัญญาณการโกหกตามที่ได้แนะนำไว้ข้างต้น อาจช่วยผู้สัมภาษณ์งานให้รู้ทันผู้สมัครมากขึ้น และสามารถคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมได้อย่างแท้จริง

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

10 ขั้นตอนสรรหาผู้สมัครงานอย่างเป็นระบบ

ความในใจของผู้สมัครงานที่มีต่อผู้สัมภาษณ์งาน

บทความยอดนิยม
An essay is usually, in essence, a composed piece...
ถ้าใครได้มีโอกาสอ่านหรือฟังข่าวเศรษฐกิจหรือได้ฟังผ่าน ๆ จากการพูดคุยในวงสนทนากับเพื่อนหรือสไลด์ข่าวผ่าน ๆ ในโซเชียลมีเดี...
หลังจากเดือนก่อนหน้าว่าด้วยบทความขั้นตอนการยื่นประกันสังคมสำหรับผู้ว่างงานกันไปแล้ว คราวนี้ JobsDB ขอปรับมุมมอง เปลี่ยนม...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top