4 จุด จับไต๋เมื่อสัมภาษณ์ผู้สมัครขี้จุ๊ ในเรซูเม่

           สิ่งแรกเวลาที่บริษัทจะได้เห็นเมื่อประกาศรับสมัครพนักงานใหม่ก็คือ เรซูเม่ ประตูด่านแรกที่ผู้สมัครใช้แนะนำตัวเอ…