รู้จักจัดเวลา เพิ่มคุณค่าให้ผลงาน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          บ่อยครั้งที่อาจรู้สึกว่างานยุ่งตลอดทั้งวัน แต่เมื่อลองทบทวนดูว่าได้ทำอะไรไปบ้างในแต่ละวันที่แสนวุ่นวายนั้น กลับพบว่าไม่ได้ทำงานที่สลักสำคัญหรือเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไร เป็นเพียงการทำงานให้เสร็จทันตามกำหนดที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ซึ่งเรียกเวลาที่ผ่านไปในหนึ่งวันนั้น เป็นเวลาของคนอื่น

          การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคือการมีเวลาของตัวเอง ซึ่งหมายถึง เวลาที่ได้ทำงานที่ตัวเองได้ใช้ความคิด วางแผน และลงมือปฏิบัติด้วยความตั้งใจของตัวเอง ตัวเองคิดอย่างนี้ อยากทำอย่างนี้ รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของงานชิ้นนั้น ๆ เช่น งานที่เราได้ใช้ไอเดียปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยตัวเอง เพื่อให้บรรลุในหน้าที่ที่เราเป็นผู้รับผิดชอบ ไม่ใช่เป็นเพียงงานที่ทำตามคำสั่ง เพื่อให้เสร็จตามกำหนดเวลาที่ผูกมัดอยู่กับคนอื่น เช่น การเข้าประชุมตามคำสั่งเร่งด่วนจากหัวหน้า การจัดเอกสาร การต้อนรับลูกค้า เป็นต้น

          เพียงทำงานตามกำหนดการ ไม่ช่วยให้สร้างสรรค์อะไรขึ้นมาได้เลย…

          การได้ทำงานของตัวเองจึงมีคุณค่ามากกว่า…

          เพียงเราเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน แทนที่จะทำงานแบบตั้งรับ รอคำสั่ง หรือทำงานที่คนอื่นแบ่งให้ ซึ่งไม่ใช่งานที่มาจากความต้องการของเรา…

          …หันมาเพิ่มเวลาสำหรับการทำงานของตัวเองให้มากขึ้น

          เราจึงต้องรู้จักแยกแยะ และจัดสรรเวลาในการทำงานของตัวเอง งานที่ไม่จำเป็นต้องทำ ก็ไม่ต้องทำ เอาเวลามาทำงานที่สำคัญมากกว่า

          ส่วนงานที่จำเป็นต้องทำ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

  1. งานที่ใคร ๆ ก็ทำได้ – เราอาจจำเป็นต้องสร้างลูกน้อง หรือคนรุ่นใหม่ เพื่อมาทำงานในส่วนนี้ เช่นงานเอกสารต่าง ๆ
  2. งานสำหรับผู้เชี่ยวชาญ – ถ้าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็อาจต้องหา outsource เพื่อมาดูแลงานในส่วนนี้ เช่นงานวิชาการ ที่ต้องการผู้มีความชำนาญเฉพาะทาง
  3. งานที่ตัวเองควรทำ – ให้เวลากับตัวเองในการคิดหาวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เช่นงานครีเอทีฟ งานวางแผนกลยุทธ์ เป็นต้น

จัดเวลาการทำงาน          การปล่อยให้ตัวเองวนเวียนอยู่ในวัฏจักรที่ต้องมีงานยุ่งตลอดทั้งวันเป็นการปิดโอกาสในการใช้ความรู้ความสามารถของตัวเรา เนื่องจากเรามัวไปทุ่มเทให้กับงานจิปาถะมากมาย ที่ไม่ได้เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานสักเท่าไร หากแต่การให้เวลากับงานของตัวเอง จะทำให้เกิดผลงานใหม่ ๆ ในทางสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น เพราะเราได้คิด วางแผน และลงมือปฏิบัติอย่างตั้งใจด้วยตัวของเราเอง เริ่มต้นจัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพื่อหลุดพ้นจากวัฏจักรเดิม ๆ สู่ความสำเร็จที่ทุกคนปรารถนา

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

10 เรื่องเล็ก ๆ ของการทำงาน เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

System Thinking : พัฒนาตนให้เป็นบุคคลเชิงกลยุทธ์

บทความยอดนิยม
           อาการสมองตัน คิดงานไม่ออก หัวไม่แล่น เป็นอาการที่ไม่ว่าใครก็ต้องเคยเจอกันทั้งนั้น แม้ว่าคุณจะพยายามเปิดคอมตั้...
           ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ ทำให้วิถีชีวิตของใครหลายคนเปลี่ยนไป จากที่เคยใช้เวลาอยู่นอกบ้านเสียส่วนใหญ่ ก็ต้อง...
           ในห้องสัมภาษณ์งานใหม่ที่คุณอยากย้ายไป บทสนทนาหนึ่งที่จะมักจะทำให้ผู้สมัครกระอักกระอ่วนและสร้างความประหม่าไม่น...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top