จะแก้ปัญหาพนักงานลาออกได้อย่างไร

          ธุรกิจหลายประเภทกำลังประสบกับปัญหาพนักงานลาออก ไม่เฉพาะแต่ในยามเศรษฐกิจตกต่ำ หรือในยามที่มีการแข่งขันแย่งชิงพนักงานกันในตลาด โดยเฉพาะในหมู่พนักงานขาย พนักงานช่างฝีมือ และพนักงานฝ่ายผลิต ซึ่งนายจ้างส่วนใหญ่ ก็พยายามแต่หาทางที่จะแก้ปัญหาไม่ให้พนักงานลาออก รายที่จะคิดในเชิงบวก ว่าทำอย่างไรจะเก็บพนักงานให้อยู่กับเราได้นานๆ โดยเฉพาะพนักงานเก่งๆ หากเรามองในเชิงยุทธ์ศาสตร์ว่าถ้าเรามียุทธศาสตร์ดีๆ ที่จะดึงพนักงานให้อยู่กับเราได้นานๆ ปัญหาคนลาออกก็น่าจะลดลง ค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงาน ค่าฝึกอบรม พัฒนาฝีมือ และค่าความสูญเสีย น่าจะลดลง และอาจทำให้ผลผลิตสูงขึ้นด้วย โดยเฉพาะการเก็บพนักงานที่เป?นกําลังสําคัญขององค์กร สิ่งแรกที่ต้องไม่ลืมก็คือ ภารกิจในการเก็บพนักงาน (Retention) เป็นภารกิจของทุกคน ตั้งแต?กรรมการผู้จัดการลงมาถึงหัวหน้างาน ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเท่านั้น จริงอยู่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในการสรรหาคนเก่ง คนมีคุณภาพเข้ามาในบริษัท แต่หลังจากนั้นผู้จัดการตามสายงานแต่ละคนก็ต?องรับผิดชอบร่วมกัน

          บริษัทควรมีแผนยุทธศาสตร์การเก็บรักษาพนักงานที่ดีเอาไว้เป็นแนวให้ฝ่ายจัดการยึดถือปฏิบัติซึ่งแผนดังกล่าวมีดังนี้

  1. ทำบัญชีที่รวบรวมพนักงานที่เป็นแรงหลักของบริษัทจากฝ่ายต่างๆ
  2. หาให้พบว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะช่วยเก็บคนเหล่านี้ไว้กับองค์กร
  3. พัฒนาผู้นำองค์กร และผู้จัดการตามสายงาน

          ต้องรู้ไว้เสมอว่าเราไม่ สามารถที่จะเก็บพนักงานทุกคนได้ แต่น้อยที่สุดเราต้องเก็บคนเก่งเอาไว้ให้มากที่สุด ข้อมูลที่สำคัญในการทำแผนยุทธศาสตร์การเก็บคนเก่งไว้ในองค์กร คือ คำถามที่ถามว่า “เพราะเหตุใดพนักงานจึงอยู่ทนกับบริษัท?” แทนที่จะถามว่า “เพราะอะไรเขาจึงลาออกจากบริษัท?” เพราะคำถามทั้งสองคำถามนั้นได้ให้ข้อมูลไม่เหมือนกัน ซึ่งคำถามที่สองพนักงานส่วนมากจะไม่ให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับบริษัท แต่อย่าคิดเอาเองว่าเพราะอะไรถึงได้ลาออกไป เพราะการที่พนักงานจะอยู่กับบริษัทนานๆ นั้นทางฝ่ายจัดการต้องทำการสำรวจ หาข้อมูลอย่างถูกวิธีและอย่างเปิดเผย

          การที่บริษัททำการสำรวจความ คิดเห็น และหาข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยม และทัศนคติที่เกี่ยวกับงานของพนักงาน ซึ่งแสดงให้พนักงานเห็นว่าอย่างน้อยบริษัทเองก็ยังใส่ใจพวกเขา และยิ่งเอาข้อมูลมาประกาศเป็นยุทธศาสตร์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทก็ยิ่งจะเพิ่มกำลังใจในการทำงานของพนักงานให้ดีขึ้น

ปัญหาพนักงานลาออก          อีกประเด็นที่นายจ้างส่วนใหญ่ มักจะลืมหรือให้ความสำคัญน้อยเกินไปเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการลาออกของพนักงาน ซึ่งส่วนมากจะเกิดจากปัญหาในการบังคับบัญชา หรือปัญหาเรื่องการจัดการเพราะการศึกษาวิจัยหลายแห่งได้พบความจริงที่ว่า “พนักงานไม่ได้ทำงานให้บริษัท แต่ทำงานให้กับหัวหน้าของตัวเอง” เพราะเหตุนี้บริษัทใดมีหัวหน้างาน หรือผู้จัดการมีคุณภาพในการบริหารคน ซึ่งจะทำให้อัตราการลาออกไม่สูงมากนัก และอีกเรื่องคือการที่บริษัทสามารถเก็บคนเก่งไว้ได้มากพวกเขาก็จะกลายเป็น ตัวดึงดูดให้ได้พนักงานเก่งๆ เข้ามาร่วมงานกับบริษัทมากขึ้นได้เช่นกัน

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ผู้นำที่ดี ต้องมีวิธีจูงใจลูกน้อง

จริงไหมผู้บริหารไม่เข้าใจลูกน้อง งานไม่ได้ผล