จบใหม่พร้อมสมัครงาน ก้าวผ่านช่วง COVID-19 !

ถึงแม้ว่า COVID-19 จะทำให้ แต่จากสถานการณ์ล่าสุดที่มีทิศทางการฟื้นตัวของความต้องการแรงงานในประเทศที่ดีขึ้นแล้ว นักศึกษาท…