เรียนจบเศรษฐศาสตร์ สมัครงานตำแหน่งอะไรดี

          เมื่อเอ่ยถึง “เศรษฐศาสตร์” หลายคนจะนึกไปถึงเศรษฐกิจและการลงทุน ซึ่งตามหลักแล้ว “เศรษฐศาสตร์คือศาสตร์แห่งการจัดการทรัพยากรอันมีจำกัด เศรษฐศาสตร์พิจารณาถึงรูปแบบที่พฤติกรรมมนุษย์ได้เลือกในการบริหารทรัพยากรเหล่านี้ อีกทั้งวิเคราะห์และอธิบายวิถีที่บุคคลหรือบริษัททำการจัดสรรทรัพยากรอันจำกัด เพื่อตอบสนองความต้องการมากมายและไม่จำกัด” (เรย์มอนด์ บารร์) ปัจจุบันในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยทั้งรัฐบาลและเอกชนที่เปิดสอนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์โดยส่วนใหญ่การเรียนการสอนจะเน้นศึกษาเศรฐษกิจมหภาค จุลภาค การเงิน การลงทุน การบริหารจัดการการลงทุน โดยเน้นที่การคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ

          แน่นอนว่าเมื่อเอ่ยถึงคณะเศรษฐศาสตร์ หลายคนจะมองว่าเมื่อเรียนจบไปแล้วก็ต้องไปทำงานธนาคาร งานการเงิน หรืองานการลงทุนอย่างแน่นอน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วผู้ที่เรียนจบเศรษฐศาสตร์มานั้นสามารถทำงานได้หลากหลายมากกว่านั้นดังนี้

งานที่เกี่ยวกับการศึกษา

          สำหรับคนที่จบจากคณะเศรษฐศาสตร์แล้วต้องการทำงานในสายการศึกษา สามารถเป็นอาจารย์ในสาขาเศรษฐศาสตร์ได้ หรือทำงานเป็นนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ หรืออาจจะทำงานนักวิเคราะห์ หรือนักวิจัยเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นงานที่มีความท้าทาย แต่ก็ต้องมีความรู้ในเรื่องทฤษฎีที่ค่อนข้างแน่นพอสมควร

งานตามสาขาที่เรียนมา ซึ่งส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น

          เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ซึ่งหากผู้ที่จบมามีความสามารถทางภาษาที่ดีในระดับสื่อสารด้วยจะถือว่าได้เปรียบมาก เพราะสามารถทำงานประสานงานระหว่างประเทศ หรือสามารถสมัครงานเป็นนักวิเคราะห์สินเชื่อ ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์ข้อมูล นักลงทุน นายธนาคาร เจ้าหน้าที่บริหารกองทุน หรือที่ปรึกษาด้านการเงิน

เรียนเศรษฐศาสตร์สมัครงานอะไร          เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ซึ่งเน้นไปที่การมองภาพเศรษฐกิจในมุมกว้างสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจได้ อาชีพที่สามารถสมัครงานได้ได้แก่ ผู้จัดซื้อ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทหรือหน่วยงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (งานอนุมัติสินเชื่อ) นักวิเคราะห์ตลาด นักวางแผนการตลาด

          เห็นไหมคะ เรียนเศรษฐศาสตร์จบมาแล้วมีงานรองรับมากมาย นอกจากงานข้างต้นแล้วยังมีงานอื่น ๆ ที่สาขาเศรษฐศาสตร์สามารถทำได้อีก เนื่องจากสาขาเศรษฐศาสตร์นั้นมีการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ดังนั้นหากผู้ที่เรียนจบคณะนี้แต่ไม่อยากทำงานที่เกี่ยวกับการลงทุนก็สามารถทำงานในสายที่เน้นการวิเคราะห์ (Analysis) ได้เช่นกัน

          สิ่งสำคัญคือ ผู้ที่จบมาสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตนเองได้ว่ามีความชอบหรือสนใจในงานลักษณะไหน เช่น ชอบคิดวิเคราะห์ตามหลักทฤษฎีต่าง ๆ  ชอบวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินในแต่ละวัน หรือว่าชอบการทำงานโปรเจคใหญ่ ๆ ที่ต้องบริการทั้งต้นทุน เวลา และกำลังคนซึ่งถ้าคุณสามารถตอบตัวเองได้ว่ามีความชอบแบบไหนจะเป็นตัวช่วยให้การมองหางานที่ใช่อาชีพที่ชอบได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

อย่าพลาดโอกาสได้งานดี มีโอกาสใหม่ ๆ มากมายรอคุณอยู่ที่นี่ทุกวัน สร้างอีเมลแจ้งงานด่วน

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เด็กจบใหม่ควรเตรียมตัวอย่างไรเมื่อว่างงาน

10 สิ่งที่ไม่เคยมีใครบอกเรา เมื่อจบการศึกษา