เรียนจบสังคมสงเคราะห์ทำงานอะไรได้บ้าง

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          น้อง ๆ หลายคนที่สนใจอยากเรียนคณะสังคมสงเคราะห์ หรือเพิ่งเรียนจบมาจากคณะนี้ อาจยังไม่รู้ว่าเมื่อเรียนจบมาแล้ว เราจะสามารถทำงานอะไรได้บ้าง วันนี้ jobsDB ได้รวบรวมอาชีพต่าง ๆ ที่ผู้ที่เรียนจบจากคณะสังคมสงเคราะห์สามารถทำได้มาบอกเล่าเก้าสิบให้ได้รู้กันค่ะ

          คณะสังคมสงเคราะห์เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับสังคมและพฤติกรรมของมนุษย์ ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของมนุษย์ในสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หลักและวิธีการทางสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติงาน หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าคณะนี้เมื่อเรียนจบมาสามารถทำงานได้หลากหลาย และไปได้ในเกือบทุกสายงานเลยทีเดียว ตัวอย่างอาชีพที่เป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการเมื่อเรียนจบคณะนี้มาได้แก่

นักสังคมสงเคราะห์ตามมูลนิธิต่าง 

          อาชีพนี้เป็นอาชีพสายตรงที่ผู้ที่เรียนจบมาสามารถเข้าทำงานได้ตามมูลนิธิ สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเด็ก สตรี และคนชรา สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ลักษณะงานจะเป็นการดูแลสุขภาวะให้แก่คนในมูลนิธิ จัดกิจกรรมสันทนาการ ดูแลด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมภายในมูลนิธิหรือสถานสงเคราะห์ ประสานงานร่วมกับผู้จัดการโครงการ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งกายและใจให้แก่คนในมูลนิธิหรือสถานสงเคราะห์นั้น ๆ

นักสังคมสงเคราะห์ตามสถานพยาบาล โรงพยาบาล

          นักสังคมสงเคราะห์กลุ่มนี้จะให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการและทุพพลภาพ ผู้ติดยา หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โดยจะให้ความช่วยเหลือ แนะนำ สนับสนุนทางด้านจิตสังคมแก่ผู้ป่วยและครอบครัว

นักสังคมสงเคราะห์ในกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          งานสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมจะศึกษาค้นคว้าหาข้อเท็จจริง สัมภาษณ์ สอบประวัติ ติดตาม ศึกษาชุมชน รวบรวม ประมวล สรุป และประเมินสภาวะสังคมเบื้องต้นเพื่อวินิจฉัย จัดลำดับความสำคัญและความรุนแรงของปัญหาสังคม เพื่อให้บริการทางสังคม พิจารณาและเสนอแนะการลงโทษทางวินัย ดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่แก่ผู้ต้องขัง และศึกษาค้นคว้า รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์

งานราชการต่าง ๆ

          งานสังคมสงเคราะห์ในกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

เรียนสังคมสงเคราะห์สมัครงานอะไรนักพัฒนาสังคมและชุมชน

          ซึ่งอาจทำได้ทั้งเอกชน ภาครัฐ และองค์กรอิสระ องค์กรระหว่างประเทศ เช่น UN, UNICEF เป็นต้น

งานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

          ทั้งการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย การประปาแห่งประเทศไทย องค์กรพัฒนาชุมเมือง เป็นต้น

งานในหน่วยงานเอกชน

          สามารถเข้าไปทำงานบุคคล ทางด้านงานสวัสดิการสังคม งานแรงงานสัมพันธ์ และงานฝึกอบรมต่าง ๆ

          จะเห็นจากตัวอย่างว่า ลักษณะงานของผู้ที่เรียนจบด้านสังคมสงเคราะห์นั้นมีหลากหลาย และครอบคลุมวงการต่าง ๆ มากมาย งานใด ๆ ที่เกี่ยวกับมนุษย์และสังคมนั้นล้วนเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งสิ้น รู้อย่างนี้แล้ว jobsDB ขอให้บัณฑิตใหม่ และผู้ที่เรียนจบทางด้านนี้โชคดี ได้งานที่ใฝ่ฝัน ตั้งใจและได้ช่วยเหลือสังคมอย่างที่วาดฝันไว้ค่ะ

New jobs every day means new opportunities. Don't miss out. Create a Job Alert

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เด็กจบใหม่ควรเตรียมตัวอย่างไรเมื่อว่างงาน

10 สิ่งที่ไม่เคยมีใครบอกเรา เมื่อจบการศึกษา

บทความยอดนิยม
           ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ ทำให้วิถีชีวิตของใครหลายคนเปลี่ยนไป จากที่เคยใช้เวลาอยู่นอกบ้านเสียส่วนใหญ่ ก็ต้อง...
           ในห้องสัมภาษณ์งานใหม่ที่คุณอยากย้ายไป บทสนทนาหนึ่งที่จะมักจะทำให้ผู้สมัครกระอักกระอ่วนและสร้างความประหม่าไม่น...
           เมื่อเริ่มต้นทำธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็คือเรื่องของ “ภาษี” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่คนท...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top