เรียนจบศิลปศาสตร์และอักษรศาสตร์ สมัครงานตำแหน่งอะไรดี

          สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบมักจะประสบพบเจอปัญหาที่คล้ายคลึงกันคือ ยังไม่รู้ว่าเมื่อเราเรียนจบมาแล้วเราสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ก่อนอื่นขออธิบายว่า ทั้งสองคณะนี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีวิชาเอกด้านภาษาต่าง ๆ ฉะนั้นจึงต้องเรียนเกี่ยวกับทางด้านภาษา วัฒนธรรม วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ การปกครอง และอาจจะมีรายวิชาอื่นตามแต่หลักสูตรของแต่ละสถาบัน เช่น ปรัชญา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ นาฏศาสตร์ สังคีตศิลป์ไทย สังคมศาสตร์การพัฒนา สารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์ ซึ่งทั้ง 2 คณะนั้นเนื้อหาวิชาที่เรียนนั้นเหมือนกัน แต่จะเน้นไปคนละด้านโดยคณะศิลปศาสตร์จะเน้นทักษะการใช้ภาษา ในขณะที่คณะอักษรศาสตร์จะเน้นที่งานวรรณกรรมหรือรากฐานทางภาษามากกว่านั้นเอง

          ฉะนั้น งานสำหรับนักศึกษาที่เรียนจบจากคณะนี้ ส่วนใหญ่จึงเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะทางด้านภาษา แต่ก็ใช่ว่าจะมีแต่งานที่ใช้ภาษาเท่านั้น เพราะยังมีงานอื่น ๆ ที่นักศึกษาจบใหม่สามารถทำงานได้อีกมากมาย

งานทางสายวิชาการ

          ไม่ว่าจะเป็นงานครู งานอาจารย์ ที่เน้นทางด้านภาษาโดยเฉพาะ หรือเป็นนักวิชาการทางด้านภาษาด้วยก็ได้เช่นกัน

งานทางสายหนังสือ

          อาทิเช่น นักเขียน นักแปล คอลัมนิสต์ กองบรรณาธิการ นักข่าว หรือผู้ประกาศข่าว เพราะด้วยทักษะทางด้านภาษาทำให้สามารถใช้ทักษะทางด้านภาษาในหน้าที่การงานได้อย่างชัดเจนที่สุด ในขณะที่การทำงานในตำแหน่งนักข่าว หรือผู้ประกาศข่าวอาจจะเน้นในแง่ของข่าวต่างประเทศซึ่งจำเป็นต้องแปลข่าวต่างประเทศ หรืออาจจะต้องสัมภาษณ์ชาวต่างชาติเพื่อประกอบข่าวด้วย

งานที่เน้นภาษาโดยเฉพาะ

          เจ้าหน้าที่สถานฑูต ล่าม มัคคุเทศน์ ผู้ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ งานสายการบิน งานโรงแรม ซึ่งอาชีพเหล่านี้เป็นอาชีพที่ต้องพบปะกับชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นทักษะทางด้านภาษาที่ได้ร่ำเรียนมาจึงดึงมาใช้ได้อย่างเต็มที่

งานสายอื่น ๆ

จบศิลปศาสตร์ทำงานอะไร          นอกเหนือจากงานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว งานที่นักศึกษาจบใหม่จากคณะนี้ให้ความสนใจและสมัครงานทั้งที่ตรงสาย และไม่ตรงสายที่เรียนมายังมีอีกหลายอาชีพ เช่น งานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล งานเลขานุการ งานประชาสัมพันธ์ งาน Web Content

          จะเห็นได้ว่าน้อง ๆ ที่เรียนจบจากคณะศิลปศาสตร์/อักษรศาสตร์นั้นมีตำแหน่งงานรองรับหลายตำแหน่งมากทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา หรือตำแหน่งงานอื่น ๆ ซึ่งน้อง ๆ น่าจะได้ไอเดียในการสมัครงานบ้างแล้ว แต่เหนือสิ่งอื่นใดคืออย่าลืมถามตัวเองว่า เราชื่นชอบงานไหนมากเป็นพิเศษ อย่าสมัครงานตามเพื่อน เพราะเพื่อนอาจจะไม่ชอบงานที่เหมือนเราก็เป็นได้ หากเราเลือกงานตามเพื่อนแล้วพบว่างานนั้นไม่ใช่งานที่เราต้องการ อาจจะทำให้เราพลาดโอกาสดี ๆ ในการทำงานไปได้ และอย่าลืมพยายามนำเอาความรู้ที่เราได้เล่าเรียนมามาใช้ประโยชน์กับงานให้มากที่สุด

อย่าพลาดโอกาสได้งานดี มีโอกาสใหม่ ๆ มากมายรอคุณอยู่ที่นี่ทุกวัน สร้างอีเมลแจ้งงานด่วน

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เรียนจบมานานแล้ว แต่ยังหางานไม่ได้ทำยังไงดี

ทำไมเด็กจบใหม่ Start เงินเดือนไม่เท่ากัน