เรียนจบคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทำงานอะไรได้บ้าง

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

เรียนวิทย์การกีฬาสมัครงานอะไร

          คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพร่างกายและจิตใจของนักกีฬาให้สามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา ชีวกลศาสตร์ โภชนาการ ศึกษาเกี่ยวกับระบบการทำงานของมนุษย์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดโดย

ผู้ที่สนใจสามารถเลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาในสาขาวิชาเฉพาะต่างๆ ตามความชอบและความถนัด เช่น การบริหารจัดการการกีฬา วิทยาการส่งเสริมสุขภาพ เทคโนโลยีการกีฬา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา สื่อสารมวลชนทางการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา โภชนาการการกีฬา และจิตวิทยาการกีฬา หลายๆ คนเข้าใจว่าผู้ที่เรียนจบคณะนี้จะมาเป็นครูพละ เป็นนักกีฬาหรือเป็นโค้ชนักกีฬาเท่านั้น jobsDB รวบรวมสาขาอาชีพที่หลากหลายที่ผู้ที่เรียนจบคณะนี้มาสามารถทำได้มาฝากกันค่ะ

โค้ชผู้ฝึกสอนกีฬา

          หลักสูตรของคณะนี้ที่ครอบคลุมศาสตร์ทางด้านกีฬาประเภทต่าง ๆ วิชาทางด้านกายวิภาคศาสตร์ และจิตวิทยาทำให้ผู้ที่เรียนจบคณะนี้รู้หลักการในการกำหนดรูปแบบการฝึกกีฬาของนักกีฬาแต่ละประเภท จัดโปรแกรมการฝึกซ้อมกีฬาให้เหมาะสมกับนักกีฬาแต่ละคน โดยพิจารณาและคำนึงถึงอายุ เพศ ประสบการณ์ สมรรถภาพทางกาย และความสามารถในการเรียนรู้ของนักกีฬาแต่ละคนได้ อาชีพโค้ชนักกีฬาจึงเป็นอาชีพสายตรงของผู้ที่จบมาจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

นักกีฬา

          การเรียนในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นหนทางสายตรงที่จะทำให้ผู้ที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักกีฬาอาชีพ ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของร่างกายและจิตใจในการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉพาะทางประกอบการเรียน ทั้งนี้การได้มาเรียนคณะนี้จะทำให้การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปนั้นเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเราได้เรียนรู้หลักและเทคนิคที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของนักกีฬาทั้งทางร่างกายและจิตใจ

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

          นักวิทยาศาสตร์การกีฬาจะทำงานตามทีมกีฬาต่าง ๆ ดูแลนักกีฬาและทำงานร่วมกับโค้ช โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาจะใช้หลักวิชาต่างๆ ที่ได้เรียนมาดูแลนักกีฬาในทุกด้านทั้งโภชนาการ เทคนิคกีฬา จิตวิทยา ตลอดจนการดูแลสุขภาพร่างกายนักกีฬาอย่างเป็นขั้นตอน

นักเวชศาสตร์การกีฬา

          นักเวชศาสตร์การกีฬามีหน้าที่ป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กับนักกีฬาทั้งในสภาวะปกติและในระหว่างการฝึกซ้อม เพื่อช่วยเสริมสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาให้อยู่ในสภาวะสมบูรณ์พร้อมที่สุด นักเวชศาสตร์การกีฬาจะประจำตามทีมกีฬาหรือโรงพยาบาล

นักโภชนาการกีฬา

          นักโภชนาการกีฬามีหน้าที่ให้ความรู้ จัดการในเรื่องโภชนาการให้กับนักกีฬา ให้อาหารของนักกีฬาได้สัดส่วนทั้งคุณภาพและปริมาณในแต่ละช่วงของการฝึกซ้อมและแข่งขัน ควบคุมการกินอาหารของนักกีฬาซึ่งจะมีผลต่อการใช้พลังงาน การชดเชยพลังงานในระหว่างการฝึกซ้อม ระหว่างแข่งขัน และภายหลังการฝึกซ้อมแข่งขันซึ่งจะช่วยเสริมโครงร่างและความสามารถของร่างกายของนักกีฬาให้คงสภาพแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

เทรนเนอร์ฟิตเนส

          ด้วยความสามารถทางด้านกีฬาและการได้รับความรู้ที่ถูกหลัก ผู้ที่จบคณะนี้สามารถไปทำงานเทรนเนอร์งานฟิตเนสตามฟิตเนส สปอร์ตคลับ สถานศึกษา องค์กรต่าง ๆ หรือเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวได้

นักจิตวิทยาการกีฬา

          นักจิตวิทยาการกีฬามีหน้าที่สำคัญในการฟื้นฟู เยียวยา ปลุกใจนักกีฬาทั้งก่อนแข่งขัน ระหว่างแข่งขัน ไปจนถึงหลังแข่งขัน นักจิตวิทยาการกีฬาจะทำงานตามทีมกีฬาต่าง ๆ

นักข่าวกีฬา

          หากจบวิชาเฉพาะทางด้านการสื่อสารมวลชนทางกีฬา ก็สามารถเป็นนักข่าวสายกีฬาได้ โดยนำความรู้ด้านกีฬามาใช้ในการสื่อสารมวลชน

อาจารย์มหาวิทยาลัย

          ผู้ที่เรียนจบคณะนี้สามารถเป็นอาจารย์ตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้

ภาครัฐและเอกชน

          ผู้ที่จบคณะนี้สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐตามกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และตามภาคเอกชนทั้งสถานออกกำลังกาย ฟิตเนส บริษัทขายอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ เป็นต้น

          จะเห็นได้ว่าผู้ที่เรียนจบคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามความถนัดและความสนใจ ขอเพียงมีความตั้งใจและมุ่งมั่นก็สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้แล้วค่ะ

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

jobsDB Mobile App

คว้างานที่ใช่ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

 

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เด็กจบใหม่เริ่มงานแรกแบบไร้ความกังวล

หาประสบการณ์ก่อนเรียนจบอย่างไรได้บ้าง

บทความยอดนิยม
ชาวมนุษย์ออฟฟิศทั้งหลายคงได้ยินกิตติศัพท์ เสียงลือเสียงเล่าอ้างของ KPI ตัวชี้วัดความสำเร็จกันเป็นอย่างดี ซึ่งแต่ละบริษัท...
ด้วยยุคสมัยและปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป จะเห็นได้ว่าวิถี New Normal ไม่ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตเราเฉพาะเรื่องสุขอนามั...
ในยุคนี้ที่เศรษฐกิจดูจะฝืดเคืองไปเสียหมด หลายคนต่างอยากหาลู่ทางเพื่อเพิ่มรายได้เลี้ยงปากท้องตัวเอง โดย 1 ในวิธีที่มีคนสน...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top