เรียนจบคณะวนศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint


วนศาสตร์          “วนศาสตร์” เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ในด้านต่าง ๆ ตรงตัวตามความหมายของชื่อคณะ หลาย ๆ ครั้งเลยเป็นคณะที่โดนตีตราว่า “หางานยาก” ด้วยเพราะมีความเฉพาะตัวมากกว่าคณะอื่น ๆ แต่ปัจจุบันนี้ตำแหน่งงานในหลาย ๆ องค์กรอ้าแขนรับเด็กจบใหม่ในคณะวนศาสตร์นี้ และเนื่องจากวันนี้เป็นวันสัตว์ป่า และพืชป่าโลก jobsDB มีตำแหน่งงานที่น้อง ๆ นักศึกษาคณะนี้มาแนะนำกันค่ะกรมป่าไม้/ กรมอุทยาน
          เป็นที่ตรงตัวอยู่แล้วว่าเรียนเกี่ยวกับป่าไม้ ก็ต้องจบมาทำงานเกี่ยวกับป่า ๆ อีกทั้งผู้สำเร็จการศึกษามีโอกาสเข้าทำงานที่กรมป่าไม้ค่อนข้างสูง เนื่องจากมีเพียงคณะเดียวที่ผลิตปริญญาตรีด้านนี้

กรมการเกษตร และกระทรวงที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร
          เด็กที่จบจากคณะวนศาสตร์จะมีความรู้เรื่องพืชพันธุ์ และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ และพืชพันธุ์มากเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นกับการทำงานในองค์กรนี้ อีกทั้งยังสามารถดูแลเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรให้กับเกษตรกร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยอีกด้วย

วงการอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ/ เยื่อกระดาษ
         
เพราะกระดาษนั้นทำจากต้นไม้ แล้วใครเล่า จะรู้จัก และเชี่ยวชาญเรื่องต้นไม้ซึ่งเป็นต้นทุนในการผลิตกระดาษเท่ามนุษย์วนศาสตร์ บางบริษัทถึงกับจองตัวกันตั้งแต่ใกล้ ๆ จบปีสุดท้ายเลยทีเดียว เพราะการผลิตในกระบวนการทางอุตสาหกรรมนั้นจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพียงแค่รู้จักต้นไม้ ตัวต้นทุนการผลิตคงไม่เพียงพอ แต่ต้องการการจัดการอย่างเข้าใจ และถูกต้องด้วย  

CSR บริษัทเอกชน
          องค์กรเอกชนต่าง ๆ ล้วนต้องการการทำ CSR เพื่อเสริมภาพลักษณ์องค์กร เป็นการคืนกำไรให้สังคม ให้โลก เป็นองค์กรที่ไม่เอาแต่ได้เพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะองค์กรที่มีการทำงานกับทรัพยากรธรรมชาติ

นักวิจัย/ นักสิ่งแวดล้อมศาสตร์
         
เนื่องจากมีสาขาวิชาที่ศึกษาค่อนข้างกว้างขวาง ทั้งการจัดการลุ่มน้ำ อุทยานและสันทนาการ วิศวกรรมป่าไม้ วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ ฯ ประกอบกับที่ปัจจุบันนี้มีการตื่นตัวเรื่องสภาวะอากาศที่ปรวนแปรของโลก รวมทั้งสิ่งแวดล้อมด้วย ผู้ที่จบการศึกษาทางด้านนี้จึงเป็นบุคลากรที่มีค่ายิ่งกับศูนย์วิจัยต่าง ๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยหลาย ๆ แห่ง เพื่อการพัฒนาผลงานวิจัยที่จะสามารถพัฒนาโลกได้ต่อไป

          ถึงตอนนี้คณะวนศาสตร์ คงจะเป็นคณะที่น้องหลาย ๆ อยากจะเรียน หรือตั้งเป้าหมายในชีวิตแล้ว รวมถึงตัวผู้ปกครองเองก็ควรศึกษา และทำความเข้าในใจตัวคณะให้มากด้วย เพื่อที่จะสามารถแนะนำแนวทางอาชีพให้กับน้อง ๆ ได้ทำในสิ่งที่ชอบ และมีความสุขกับอนาคตที่ตัวเองเลือก

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
เรียนจบคณะสาธารณสุขศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง
การปฏิบัติตัวขณะเป็นนักศึกษาฝึกงาน

บทความยอดนิยม
ต้อนรับกระแสแห่งเดือน Pride Month กับเรื่องราวของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ ซึ่งจากที่ผ่านมารวมไปถึง ณ ป...
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังวางแผนลาออกจากงานอยู่ แถมงานใหม่ก็ยังหาไม่ได้ เรียกได้ว่าออกไปก็อาจจะยังต้องอยู่ว่าง ๆ รอหางานใ...
ช่วงนี้หลาย ๆ คนน่าจะอยู่ในสถานะ WFH กันเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ต้องมีการปรับตัวในหลาย ๆ ด้าน ทั้งวิถีชีวิต การทำงานรวมถึง......

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top