งาน Logistics คืออะไรกันแน่ และมีประเภทไหนบ้าง ?

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

งาน Logistics เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่าเป็นงานด้านการขนส่งสินค้า ซึ่งถือเป็นส่วนงานที่มีความสำคัญ และมีบทบาททางธุรกิจมากขึ้น เป้าหมายของการทำงานอยู่ที่การขนส่งเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังจุดหมายด้วยวิธีการ และระบบที่ดีที่สุด แม้ว่าอาจจะดูเหมือนเป็นงานที่ง่าย แต่ในการทำงานต้องใช้ความสามารถอย่างรอบด้านที่สุดเพื่อขนส่งสินค้าในต้นทุนที่ต่ำ อย่างมีประสิทธิภาพ

Logisticjob-CMS
ในยุคที่อินเทอร์เน็ตเชื่อมโลกทั้งใบเข้าไว้ด้วยกัน นอกเหนือจากการปรับตัวในด้านการติดต่อสื่อสารแล้ว การขนส่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องปรับตัวอย่างมากจากการถูก Digital Disruption ซึ่งทำให้เกิดโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มากขึ้นด้วยเทคโนโลยี AI, IOT, Big Data และ Block chain อาทิ ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Robotic Process Automation), ระบบขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System), การแก้ปัญหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Solution)

หางานได้ง่ายกว่าเดิมผ่าน application บนมือถือจาก jobsDB ทั้ง iOS และ Android โหลดเลย


สำหรับงานด้าน Logistics มีรูปแบบการทำงาน ดังนี้
• ธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Services Providers)
– ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder)
– ตัวแทนออกของ (Customs Brokers)
– สายการเดินเรือ (Shipping Line)
– สายการบิน (Air Line)
– สถานีบรรจุสินค้านอกท่า (ICD)
• ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก (Importer & Exporter)
• บริษัทประกันภัย (Cargo Insurance Company)
• ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank)

ทำความรู้จักกับงานด้าน Logistics

งาน Logistics จึงเป็นงานที่ศึกษา วิเคราะห์ แนะนำ และเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติ เพื่อลดต้นทุนสินค้าทั้งในด้านบริหารคลังสินค้า วัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป รวมไปถึงการบริหารการขนส่ง ขณะเดียวกัน งานด้าน Logistics ยังต้องตรวจสอบ ควบคุม ดูแลสินค้า สถานที่ และจัดเก็บสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ ไปจนถึงประสานงานกับหน่วยงานภายนอก – ภายในองค์กร เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการด้าน Logistics ยังเป็นที่ต้องการจำนวนมาก และมี Career Path ในอาชีพ อย่างรวดเร็วหากคุณมีความเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์ รวมถึงบริหารจัดการด้านการขนส่งที่ดี

ค้นหางานด้าน Logistics กับบริษัทชั้นนำได้ที่ jobsDB

หางานได้ง่ายผ่าน 3 ขั้นตอน (คลิกดูทีละขั้นตอนได้ทันที)

#ให้ก้าวแรกของการทำงานกำหนดเส้นทางชีวิตคุณ
#jobsDB

ลงทะเบียน สมัครงาน

บทความยอดนิยม
ในขณะที่เราตกอยู่ในห้วงความผันผวนของหลายๆ สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายๆ กิจกรรมไม่สามารถดำเนินกิจวัตรต่อไปได้...
การฝึกงานถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่นักศึกษาเลือกที่จะทำ เพราะนอกจากจะได้นำความรู้ที่เรียนมาไปใช้จริงแล้ว ยังได้ประสบกา...
      ตื่นเช้าต้องแวะซื้อกาแฟก่อนไปทำงาน ไม่ได้จิบกาแฟ คาเฟอีนยังไม่เข้าร่าง จะเกิดอาการไม่ค่อยเฟรช รู้สึ...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top