งานโปรแกรมเมอร์ กับแนวโน้มของตลาดงาน

          กระแสออนไลน์ทุกวันนี้ทำให้งานไอทีเป็นสาขาที่ผู้ประกอบการเปิดรับสมัคร จำนวนมาก เพราะไม่ว่าบริษัทไหน ๆ ก็ต้องมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง บางบริษัทก็มีโปรแกรมเมอร์เป็นของตัวเองเพื่อให้การจัดการข้อมูลต่าง ๆ ทำได้ง่าย และเป็นระบบ นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ผ่านสมาร์ทโฟน ipad หรือ Tablet เพราะเหตุนี้ ในสายไอทีประเภทงาน Programming / Software Development ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์จึงเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการมากที่สุดสำหรับการ พัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทให้ทันต่อกระแสโลก

          โอกาสจึงเป็นของผู้ที่เรียนมาทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้ จากข้อมูลของ jobsDB.com พบว่า 5 ตำแหน่งงานไอทีด้าน Programming / Software Development ที่เปิดรับสมัครพนักงานสูงสุดในขณะนี้ได้แก่

  1. ทำงานโปรแกรมเมอร์Programmer
  2. System Analyst
  3. Web Programmer
  4. Programmer Analyst
  5. Software Engineer

          หากคุณกำลังหางานโปรแกรมเมอร์ นี่เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้งาน อย่าลืมสะสมผลงานที่เคยทำไว้เพื่อเป็น Portfolio โชว์ผลงานชิ้นโบว์แดงให้นายจ้างเห็นฝีมือของคุณ เพราะตำแหน่งงานข้างต้นเปิดรับมากที่สุดในระดับ Middle (ระดับกลาง / หัวหน้างาน) ซึ่งหมายถึงความต้องการรับคนที่มีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว รองลงมาเป็น Entry Level (ระดับเจ้าหน้าที่) ใครมีผลงานดี ๆ อย่าอุบไว้คนเดียว นำเสนอให้นายจ้างประทับใจ โอกาสได้งานอยู่ไม่ไกลแล้ว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่งงานแนะนำด้านไอที